Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TP.HCM

Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Centre of International Integration Support (viết tắt là CIIS), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và là cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế, chịu trách nhiệm đầu mối tham mưu và hỗ trợ triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch sử

Trung tâm được thành lập vào năm 2007, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2018, Trung tâm đã được tổ chức lại thành Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, với chức năng và nhiệm vụ được mở rộng.

Chức năng – Nhiệm vụ của Trung tâm

  • Là đầu mối giúp việc cho Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế.
  • Tổ chức nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả hội nhập của thành phố.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ thông tin tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức và tư vấn về hội nhập quốc tế
  • Hợp tác, tiếp nhận tài trợ và các nguồn lực khác để thực hiện công tác hội nhập quốc tế.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố giao.

Các hoạt động chính của Trung tâm

  • Tổ chức, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, các khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng liên quan đến hội nhập quốc tế, từ cơ bản đến chuyên sâu cho doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các đơn vị có nhu cầu.
  • Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin về chủ đề hội nhập quốc tế và làm cầu nối giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.
  • Tổ chức nghiên cứu tham mưu các vấn đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế và Ủy ban nhân dân Thành phố; cung cấp dịch vụ tư vấn các vấn đề trong lĩnh vực hội nhập quốc tế theo nhu cầu.
  • Tổ chức xây dựng mạng lưới chuyên gia và công tác viên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế.

Cơ cấu tổ chức:

 

so do to chuc2

 

Liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 149 đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38205051 - 35030145

Website: hoinhap.org.vn;

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên mục RCEP

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Lượt truy cập

007426307
Go to top