Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOTập huấnHội thảo “Cập nhật quy định mới tại Thông tư số 01 và Thông tư số 02/2024/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA) và Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do AS

Hội thảo “Cập nhật quy định mới tại Thông tư số 01 và Thông tư số 02/2024/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA) và Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do AS

Thực hiện công văn số 2928/BCT-ĐB ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công thương về kế hoạch tuyên truyền các FTA năm 2024, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam, các quy định mới về quy tắc xuất xứ tại Thông tư số 01/2024/TT-BCT và Thông tư số 02/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công thương. Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Công thương tổ chức Hội thảo “Cập nhật quy định mới tại Thông tư số 01 và Thông tư số 02/2024/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA) và Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (AANZFTA)” vào ngày 19/06/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo có sự tham dự của nhiều diễn giả, chuyên gia; cơ quan quản lý Nhà nước; các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và các cơ quan truyền thông báo đài trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Huỳnh Minh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP.HCM cho biết: Hội thảo là một trong những nhiệm vụ truyền thông FTA mà Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA) và Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (AANZFTA) đã được thực thi từ lâu. Tuy nhiên, trong thời gian hai hiệp định này cũng có một số cập nhật liên quan tới quy định về thực hiện các quy tắc xuất xứ. Đây là một trong những cái nội dung cốt lõi mà việc hội nhập mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam.

1 avu 19.05.2024

Hình ảnh: Ông Huỳnh Minh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách
Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP.HCM phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Với vai trò là báo cáo viên tại Hội thảo, Bà Đinh Thị Bảo Linh, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã giới thiệu tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường EAEU và Australia-New Zealand (ANZ) trong những năm qua, cụ thể năm 2023, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều Việt Nam và EAEU đạt khoảng 4,4 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2022. Tại Châu Đại Dương, Úc và New Zealand là các thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam, nhất là từ khi một loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương được thực thi. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Châu Đại Dương đạt 15,1 tỷ USD và chiếm 1,7% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, bà cũng chỉ ra những mặt hàng tiềm năng tại thị trường này, qua đó giúp doanh nghiệp hình dung phần nào các thuận lợi và khó khăn khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EAEU và ANZ trong tương lai.

2 baolinh 19.05.2024

Hình ảnh: Bà Đinh Thị Bảo Linh, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương báo cáo tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Ông Phạm Hoàng Thái, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã có những chia sẻ xung quanh các quy định về quy tắc xuất xứ mới tại Thông tư 02/2024/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (AANZ FTA). Theo đó, Thông tư Số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZ

    Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AANZ của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại:

    1. Phục lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

   2. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.”

2. Thay thế Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2015/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3 hoangthai 19.05.2024

Hình ảnh: Ông Phạm Hoàng Thái, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương báo cáo tại Hội thảo

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ các nội dung mới có liên quan đến quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU), Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã có những chia sẻ chi tiết tại Hội thảo. Theo đó, Thông tư Số 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Việt Nam – EAEU FTA, cụ thể như sau:

1. Thay thế Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 21/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại Điều 2 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 21/2016/TT-BCT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) như sau: Quy trình chứng nhận và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT; Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

4 trongnghia 19.05.2024

Hình ảnh: Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp và các bên liên quan thu thập được nhiều thông tin hữu ích về hoạt động thương mại của Việt Nam với khu vực EAEU và Úc-NewZealand, qua đó doanh nghiệp cập nhật các quy định mới về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA) và Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (AANZFTA).

Với mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian tới, Trung tâm Hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiết thực và hữu ích hơn đến các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp và Hội ngành hàng.

Nguồn: CIIS

Từ khóa: quy tắc xuất xứ, Thông tư 01, Thông tư 02, VN-EAEU FTA, AANZFTA

Chuyên mục RCEP

Menu

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

007533392
Go to top