Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOThông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

wearehiring 1080x675

Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TTHNQT ngày 07 tháng 02 năm 2023 về tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố;

Công văn số 90/VNCPT-VP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố ;

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Để bổ sung nhân sự cho Trung tâm, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đáp ứng đủ nhân sự để hoàn thành các nhiệm vụ do Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố giao, Trung tâm tuyển dụng viên chức năm 2023 với số lượng là 02 chỉ tiêu viên chức theo Phụ lục Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức đính kèm. 

2. Nguyên tắc tuyển dụng:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

- Việc ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định pháp luật.

3.2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực được cộng điểm tại vòng 2 của xét tuyển viên chức như sau:

a) Cộng 7,5 điểm: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

b) Cộng 5 điểm: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

c) Cộng 2,5 điểm: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu ứng viên nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

6. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển: Phỏng vấn, gồm 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

-         Hình thức thi: Phỏng vấn.

-         Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

-         Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

-         Thang điểm: 100 điểm.

7. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển viên chức lần sau.

8. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố sẽ có văn bản thông báo cụ thể thời gian xét tuyển đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố, số 149, đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố (hoặc gửi theo đường bưu chính) như sau:

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 149, đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38205051 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật)

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố. Từ ngày 14 tháng 02 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023.

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: Tại đây.

Nguồn: CIIS

Chuyên mục RCEP

Menu

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

007276666
Go to top