Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tin tứcTin quốc tếMỹ sẵn sàng 'bấm nút' trừng phạt thương mại Trung Quốc?

Thành viên APEC tăng cường cơ sở pháp lý trong thương mại điện tử

2220 APEC2

Trong hai ngày 11-12/10 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Bộ Công Thương phối hợp với Ban thư ký APEC quốc tế tổ chức Hội thảo APEC về tăng cường cơ sở pháp lý trong thương mại điện tử (TMĐT).

Phát biểu khai mạc, ông Lương Hoàng Thái – Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết, hội thảo là cơ hội để các thành viên APEC chia sẻ những bài học thành công, cũng như các rào cản đang gặp phải trong quá trình hoàn thiện môi trường pháp lý cho TMĐT, qua đó các thành viên có thể học hỏi lẫn nhau, cũng như cùng đưa ra các khuyến nghị lên APEC về các hoạt động cần triển khai để tiếp tục thúc đẩy TMĐT trong APEC.

Cụ thể, trong hai ngày, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tập trung thảo luận về các mục tiêu: xác định khó khăn, thách thức của các nền kinh tế thành viên trong xây dựng cơ sở hạ tầng pháp lý phù hợp cho TMĐT; cập nhật xu hướng TMĐT có tác động đến kết nối chuỗi cung ứng và kết nối thể chế trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt từ các nền kinh tế thành viên APEC trong xây dựng cơ sở pháp lý TMĐT; góp phần xây dựng, thực hiện Kế hoạch hành động Khuôn khổ kết nối chuỗi cung ứng giai đoạn 2 (SCFAP II); và đưa ra các khuyến nghị phù hợp trong APEC nhằm thúc đẩy hợp tác về TMĐT xuyên biên giới.

Khuôn khổ pháp lý rất khác nhau

Trong bối cảnh thời đại số và công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ hiện nay, TMĐT đóng vai trVagraT,irc; utete; tronm thúc đ;ch thương mI); và Đtg nnT đ&oacnốidựngh thương mI); và Đtg nĐT xuyên biên ginnT đ&oacnr;n bi&ecig.c;neokinh h viên cức cAcjsn-ureI); v&agraOxford Ecleomicsronm tr&igrợccngvề tĺn sử dớng TMĐT c&oacuti tho l&agrmngvề tĺo cng lưve Đưan kinh tị l&eciru khohá,36ốt USDI); v&agro + " n2020ới.

cng TMI); v&agraKn kinh ti sn " n2017ợp ung n ndoacẺi sng TMB2Cời tều khogs6,2ốt USDAPc;nh man 3%tế igtmh thngđ&oacuỏiġch h&agranh kh&oaca ndoacảnud. Dịch vc ti&eci dư cùi rong nư.ốt c; utec cẩy TMĐT trế igtdoacẺi sEg, Thị trưữngđ&oacuỏiĻc ctml>Việt u khogs2,8%tn đo l&agravceại snh c&aacckh h vi&ecmlệ gsoợp vmh thập trb; trìc cối rong khu vtế châu Á – Thái Bình Dưƻp v12,1%ới.

Tih mừ các nền kinh tn đn0 phát trihể, trqua đó đ&oacutml>Việt,hci trVagrlongcrlhuẫi Đit lchnh .ngn0 ch&iacatdoacẴng nghi,snh thôp phdoacẴng nghisno l&agrohau, c;p l&yacuthin tứ Đưe;c d thàT,ircg vi&echằm ch&iac tícngđ&oacuộng đs - Dayạt HộaccnT đóc ce; công ngẽ hiời đ. Dorqua đ&oacve;y, để tiT; uậnạin0 phát triộaccnT đóc cền kinh ti s, trán crCMCNhệ,T;s - Dve Đtg n;ngnte;c vngua Đte;ciAPe; công ngI); v&agranng vi&ecirlhu với.

Trn " n2017,rc;n Acu, cĐTatildacuim, thôang Khuôn khinh p unp irlhunốp cho TnĐT xuyên biên ginnEC nhinh p rarn môi trưở pháp l&yacuv v&agrasn kim, Th&aacutunp irlhunốp cho Tcuim, thúc đvng cơ sở hạ tsCNTTn0 phát tri;về tăng cưs - Damngvc cdoacẴng nghisn đ&oacnốidựMSMEsMnT đ&oacnr;n bi&ecigI); v&agro y TMnh ho&agravnT;uới.

Ngua Đ:te; ph&aacoBộ Công Thưong>

Tt tnh kh&oaca:tế thành vi&ecirong nề tăng cư,ng cơ sở pháp l&yacngh thương mại điện tg>

<
    Đic;">Tih mNn nghclchâu Âg khuệt Hiệp đt - Ddp unh thương mtml>Việt EUifư Đic;">Tih mNn nghclchâu Âg khuệt Hiệp đt - Ddp unh thương mtml>Việt EU - Vic;nh ma15%ng lưgnh p xp hiân uỏi toung rc;n gi">Gnh p tml>Vic;nh ma15%ng lưgnh p xp hiân uỏi toung rc;n gi - Việt: Lhunn tíchi bênift Hiệp đ;ng Thương mt - Ddp EU - tml>Việt: Lhunn tíchi bên - Mc;yaể tiếp t phunp e;cgi ng lư T a 267ếp USDức cại Trung Qurent">Mc;yaể tiếp t phunp e;cgi ng lư T a 267ếp USDức cại Trung Qu -
<
    Việt Nam - Áo: Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử và công nghiệp"html>Việt Nam - Áo: Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử và công nghiệp - Việt Nam-Phần Lan tăng cường hợp tác phát triển năng lượng s"html>Việt Nam-Phần Lan tăng cường hợp tác phát triển năng lượng s - Mraràm phqc khutrch đunp ác thương mại điện traiòa nốt nao nt">Mraràm phqc khutrch đunp ác thương mại điện t - Việt Np nta> BLan tăng cường hợp t;ng nghclử 6 thúc đnh C"html>Việt Np nta> BLan tăng cường hợp t;ng nghclử 6 thúc đnh C -
r">
">
">
">
">
emodinput naSltWebieu-..';cha-c naClickToURL(ery(this.v);text" sieve/

WEBLINK "me="oprip Ime="op id" valef="httwww.tam-org">World Trade OrganisafunctiWTO) "me="opri Ime="op id" valef="httwww.-te-asorg">Associafunctof Sllahes="lAsnglNafunctiế A) "me="opri Ime="op id" valef="httwww.-ap/aorg">Asia-Pacific Ecleomic Cooperafunctig (A "me="opri Ime="op id" valef="httwww.eurochamvasorg">Europe-a Chambce of Commerce V28-put (EUROCHAMVA) "me="opri Ime="op id" valef="httwww.-mchamv28-put.com">Americ-a Chambce of Commerce V28-put (AMCHAMVIETNAM) "me="opri Ime="op id" valef="httwww.b-tam-gov.vureCn: Dưtep trHm hỗ trkt">Munp ntai nungvi nhWTO (B-WTO) "me="opri Ime="op id" valef="httmus/einhap.or">Europe-a Trade Policy and Investdocu Support Projodi "me="opri Ime="op id" valef="httwww.moit-gov.vure;n, Bà c;ng Thưonme="opri Ime="op id" valef="httwww.ncip/agov.vureỦyss="Hàn Qungvkhung hợp tn kinh tTin quốc tme="opri Ime="op id" valef="httwww.vca-gov.vureCp tQu qnteý Cn ms/exhtme="opri Ime="op id" valef="httwww.v28-rade-gov.vureCp tX6 thc ti;ng Thương m(V28-rade) "me="opri Ime="op id" valef="httwww.spsv28-put.gov.vure> VphònTrung Qu ngvSPS tml>Việt "me="opri Ime="op id" valef="httwww.tbtvasorg">> VphònTrTiêuối ứoăng lưchnhtăng lư "me="opri Ime="op id" valef="httwww.clegtac-thve'chimn city.gov.vureSơ sà c;ng Thư 6nhành p "me="opri Ime="op id" valef="httwww.haiT,ive'chimn city.gov.vureCp tHni iqcatoun6nhành p "me="opri Ime="op id" valef="httwww.itpcve'chimn city.gov.vure> Trung tX6 thc ti;ng Thương mử > Đtg nun6nhành p "me="opri Ime="op id" valef="httwww.hidsve'chimn city.gov.vuretml>VnNn Nghiên cử ác phát triun6nhành p "me="opri Ime="op id" valef="httwww.ste/ttamtam-vure> Trung tWTO c cVCCI "me="opri Ime="op id" valef="httch/sts="phang-vureHm hỗ trdoacẴng nghischn Trbá Vphá nh gc cVCCI "me="opri Ime="op id" valef="httwww.hieph/idoacong-ng-vureH nghishơ hDoacẴng nghisTP.HCM "me="opri Ime="op id" valef="httwww.ybas-tpcom-vureHm hDoacẴ PhriTP.HCM "me="opri Ime="op id" valef="httwww.ictawardsvict-s-tpgov.vureG;ni iác trưCNTT-TTTP.ng CHÍ MINH "me="opriak"emodiriakjsn-ce/div>

div> div> div> div> div>
ht">