Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Trung QuốcThương hội của Trung Quốc lý giải nguyên nhân nông sản Việt xuất sang Trung Quốc gặp khó

Trung Quốc thay đổi nhẹ chính sách thuế năm 2018 đối với hàng hóa nông sản

nong san 1

Ngày 12/12/2017, Ủy ban thuế của chính phủ Trung Quốc đã công bố Kế hoạch điều chỉnh thuế năm 2018 của Trung Quốc, trong đó liệt kê những thay đổi trong mức thuế xuất nhập khẩu và hạn ngạch thuế quan cho năm 2018. Kế hoạch điều chỉnh thuế năm 2018 của Trung Quốc bao gồm thông báo giảm thuế công bố ngày 25/11/2017, đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.

Ủy ban thuế của chính phủ Trung Quốc (SCDC) định kỳ thông báo những thay đổi về mức thuế xuất nhập khẩu ứng dụng cho một số hàng hóa vào cuối mỗi năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1 trong năm tiếp theo. SCDC cũng điều chỉnh hạn ngạch thuế trong cùng văn bản công bố. Năm 2018, SCDC giữ nguyên nhiều dòng thuế áp dụng như năm 2017. Điều chỉnh thuế năm 2018 bao gồm các điều chỉnh theo văn bản quy định của SCDC công bố ngày 25/11/2017 về các dòng thuế bổ sung được giảm, bắt đầu có hiệu lực từ 1/12/2017. Chỉ có 1 sản phẩm bổ sung trong văn bản mới nhất không bao gồm trong văn bản ngày 25/11/2017. Mức thuế áp dụng trong bảng dưới đây sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

1 1 <50gn="ign="bottom" width="18">ex7 <5d va="bottom" width="18"> Nign="bottom" width="18">ex bottom" width="18">  ottom" win="bottom" width="50">12 ottom" win="bottom" width="50">12 td valign="bottom" width="50">25 ,th="63 ign="boch-> ex ex d valPast/str0004&ỏ tự nh0620000e;nh ho"hth="63">04&ỏ tự nhlign="bottom" width="26">53 &ocirecirc;u dùng ở người ottom" win="bottom" width="50">12Nam việt quất tươi Nam việt quất tươiNottom" width="67">1 <">1302mth=th="uttom" width="67">2Nign="bottom" width="18">ex n10690lign="bottom" width="18">exNign="bottom" width="18">ex < ex ex &ociNign="bottom" width="18">ex &ocirecirc;u dùng ở người n4039n="bottom" width="18"> 0 3503="="bottom" width="18"> 7 &ocirottom" width="67">712 3823g="ign="bottom" width="18">ex25 25   0 &ocirave; tinh dầu của calign="bottd> ottom" wi="bottom" width="50">25 &ociottom" width="67">004165">Hạt macadamia nguyên vỏ,ecirc;u dùng ở người ottom" wi="bottom" width="50">25 47 41"6gn="bottom" width="18">  d valDtobign="botc9090ex 1 ex 4 47 440890râu, khác linh lăng4 47 440890bottom" width="67">8 &e0pttom" width="67">84 25 7 7 7 o 4os=t, kểm" wihdth=thc; mai v&a"hoe0o dtidunaom" widt"b%, phidth"16ngxttos=thttom" width="6o"botgtự nogn="ttolggn="bongtqu tự no200 g/m2bottom" width="18"> 7 7 25 25 53 53 d> td valign="bottom" width="50">25 47 56lign="bottom" width="18">  53 d> td valign="botto/tbodyotto/tableottop style="text-" wid: justify;">Bổ s65">ot tự nhidign="botnto="u vt="63">051g3">m nămo20bottpottop style="text-" wid: justify;">N090 0tud v">ign="d vật: bottvt3">ip""uohrefng Qungxttodttom, kẹo dtn="bign="bodtn="b"fng(HS 404vali)c t="63">051g3">m 6="bo8%Thay hrefottom"dth=e-cbo="u vt3">ip""uonămo20bo lic t="63">051du"6mr&lign="bt9"00hc"ognphnămo20bo. bottvtTRQignph"1m"dth=e-cbohrefng Qungl&utom" waim160290ign="botttom" widt=e-o "ht ="1%. bottvtngovalign="=""1m"dth=e-cboaacuttidtm" wgot tự nhis wngvaầuỏ tự nhic tdu"6mr&lign="bt="65%. bottvtn">ip""uog3">m 81 tt-> p 6="c du"6mr&lign="bt"16ngng thalgip""u. M165">igu vtTRQi1% 81 tgn="bottpodtnngtaacu3i" widthptom" widtmbg="bottnc&te; 1 sảurea"bptom" widtmbg="bottn 6="h"1">C&ttom" widtdiammoniumbptosphNgn="bottgs wngm"align="0galigtự nbox tự nhihrefnăm6="boot tự nhittom"c rc;ng b&aacktytự noFTAt"16ng"165">Vỏ, 81 tt-> p 6="c htom"nn="b=tht="boot tự nhiquy hrefnămưuohr;ng b&aaml=au vtgheo lef= mr&lign="băm6au vtFTAt"16ng"165">Vỏ, . boeo FTAtidthVỏ, t"16ngASEAN, Pakistanc&H"align="0>Vỏ, c&Icel40d, Tgn=y Sĩ, Cost/sRicb, Peru, &Utự nh,&ttom" widtNew Zeal40d, c"bot9"00hTgn=tom"ttnohrefngttom" widt k="63t vtCEPA,-d65">igu vtsnh kom"ign="bonto="tom"ndth=fng Qungot tự nhittogtự ntom"align="0galigtự nboc111 p 6="c ="63">051g3">m.pbign=ttc ="/hTrattom"ign="bonto=in nhưth="h="n"1">C&s 103/GP-ICP-STTT, TP.B wniquyề99/httncvef<"165">tom" widm H valirợ
STT EX Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế MFN (%) Thuế áp dụng 2018 (%)
1   01061211 Cá voi, cá heo, lợn biển cá nược 10 0
2   03031300 Cá hồi Đại Tây dương và cá hồi Danube đông lạnh 10 5
3   03033110 Cá bơn Greenland đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 10 5
4   03033200 Cá bơn sao đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 12 2
5   03034100 Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 12 6
6   03034200 Cá ngừ vây vàng đông lạnh, từ phần thừa ăn được 12 6
7   03034400 Cá ngừ mắt to đông lạnh, từ phần thừa ăn được 12 6
8   03034510 Cá ngừ vây xanh Đại Tây dương đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 12 6
9   03034520 Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 12 6
10   03034600 Cá ngừ vây xanh phía Nam đông lạnh, trừ phần thừa ăn được 12 6
11   03035100 Cá trích đông lạnh, từ phần thừa ăn được 10 2
12 ex 03035900 Cá ốt vảy nhỏ đông lạnh, từ phần thừa ăn được 10 5
13   03036300 Cá tuyết đông lạnh, trừ phần thừa 10 2
14   03036700 Cá Pollock Alaska, trừ phần thừa ăn được 10 5
15   03038910 Cá hố đông lạnh, từ phần thừa ăn được 10 5
16   03061490 Cua đông lạnh khác 10 5
17   03061612 Các loại cá tra đông lạnh 5 2
18   03061719 Tôm đông lạnh khác 5 2
19   03063190 Tôm hùm đá và tôm biển khác tươi, sống hoặc ướp lạnh 15 5
20   03063290 Tôm hùm tươi, sống hoặc ướp lạnh khác 15 10
21   03063399 Cua tươi, sống hoặc đông lạnh khác 14 7
22     Bào ngư tươi, sống hoặc đông lạnh khác 14 7
23 ex 03078190 Ốc vòi voi tươi, sống hoặc ướp lạnh 14 10
24   03079190 Váng sữa và váng sữa đã cải biến 6 2
25   04041000 Phô mai bào hoặc bột các loại 12 8
26   04062000 Phô mai chế biến, chưa bào hoặc tán bột 12 8
27   04063000 Phô mai vân xanh hoặc các loại phô mai có vân khác 15 8
28   04069000 Phô mai khác 12 8
29   05119111 Trứng cá được thụ tinh 12 0
30   08011100 Dừa sấy khô 12 7
31   08012100 Các loại hạt Brazil nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô 10 7
32   08012200 Các loại hạt Brazil tách vỏ, tươi hoặc sấy khô 10 7
33   08013100 Hạt điều nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô 20 7
34   08013200 Hạt điều tách vỏ, tươi hoặc sấy khô 10 7
35   08021100 Hạnh nhân nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô 24 10
36   08024190 Các loại hạt dẻ khác nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô 25 20
37   08024290 Các loại hạt dẻ khác tách vỏ, tươi hoặc sấy khô 25 20
38   08025100 Hạt hồ trăn nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô 10 5
39   08025200 Hạt hồ trăn tách vỏ, tươi hoặc sấy khô 10 5
40   08026190 Hạt macadamia nguyên vỏ, không phải hạt giống 24 12
40   08026200 Hạt macadamia tách vỏ 24 12
41   08029020 Hạt bạch quả, tươi hoặc sấy khô 25 20
42 ex 08029090 Hạt óc chó, nguyên vỏ hoặc tách vỏ 24 7
43   08044000 Quả bơ tươi hoặc sấy khô 25 7
44 ex 08104000 Nam việt quất tươi 30 15
45 ex 08134090 Nam việt quất sấy khô 25 15
46   12119036 Rễ cam thảo 6 0
47 ex 12119039 Vỏ, cành hoặc lá của gỗ thủy tùng Trung Quốc, tươi hoặc sấy khô 6 1
48   12122190 Các loại tảo biển khác phù hợp cho tiêu dùng ở người 15 2
49   12122910 Tảo mơ 15 2
50   12122990 Các loại tảo biển khác, không phù hợp cho tiêu dùng ở người 15 2
51 ex 12149000 Các loại cỏ linh lăng khác, trừ làm thức ăn và viên 9 7
52 ex 12149000 Các loại cỏ tự nhiên họ hòa thảo và họ đâu, khác linh lăng 9 4
53   13021200 Nhựa và tinh dầu của calign="bottom" width="50">25 15
46 ex Cá tuyết đ&ocirecirc;u dùng ở người 9 53 ex ex
15 53 ex ex
9 0
47 <">13021 tự ngn="bottom" width="18">ex
12 1
47 1
15 53 ex 1302mỏ="bottom" wom" widthttom"c Glycerolottom" widtd65">dttchdang-m Glycerolgn="bottom" width="18">ex 12 ex
53   ,="16ng Qu3">12149000 2
53 ex ,="16ng Qu3"ỏ tự nhgn="bottom" width="18">ex 7
53 ex 1
15 4
53   Cgn="bottom"hth="63">04&aacutr8024sttosi0  53 ex 04&ỏ tự nhiaacutr8024sttosi0  15 53 ex 04&="16"d vaầuttom" width td valign="bottom" width="50">25 53 53 0
53 ex 04gn="bottom" width="18">ex 30 1
53 Nam việt quất tươi
30 53 2
24 ex
47 h=o1212tiaacutr8024sttosi0<="16ngng thatd valiproteinign="boptom" widt"botgn="botto="165">amino m" d,lign="bootgn="botto="165">phi lactosegn="bottom" width="18">ex td valign="bottom" width="50">24 2
53   ex 24 7
53 ex gn="bottoctto4gn="bottom" width="18">ex 25 4
53 ex Hạt macadamia nguyên vỏ,6ecirc;u dùng ở người9 53 ex ex td valign="bottom" width="50">25 53     td valign="bottom" width="50">25 53 ex 53 25 0
53   C&aath="63">08mnem" widocirc;"63">08ttog;"63">08 widta chnn="bbottom" width="18">  9 1
53 ex C&aath="63">08mnem" widocirc;"63">08ttog;"63">08 widta chnn="b&ỏ tự nhlign="bottom" width="26">53 9 53 ex C&aaỏ tự nhi valign="0<=aacuth&utom" w nu>gn="bo;c, không phù hợp cho ti6,ecirc;u dùng ở người 9 ex 47  
td valign="bottom" width="50">25 2
47 ex
td valign="bottom" width="50">25 7
53 ex 53
12 4
53     47 1302m" do="16"d vậtgn="bottom" width="18">ex 53 ex Cá tuyết đ&ociecirc;u dùng ở người 53   0406029090
ottom" wi="bottom" width="50">25 0
53   0406iỏ tự nhlign="bottom" width="26">53 1
53 ex 0406i120053
td valign="bottom" width="50">25 53   gn="bo029090 ex 53    
25   om"ttnc0406bottom" width="18"> 
25 7
53    
25 4
53 53
12 53   gn="bottoc">0t"botgtự noign="boalign="bottootgtự noc th, tae;nh ho"hom" widtbottom" width="18">  25 53   gn="bottocgn="botto"botgtự noign="boalign="bottootgtự noc th, tae;nh ho"hom" widtbottom" width="18">  25 53 7
 
25 0
25 1
25 8
53   liglign="botign="bosttoidth=bottom" width="18">    53   idth"16ngxttos=thttom" width="6o"botgtự nogn="ttolggn="bongtqu tự no200 g/m2.bottom" width="18"> 
12 7
53   idth"16ngxttos=thttom" width="6o"botgtự nogn="ttolggn="bongtqu tự no200 g/m2bottom" width="18"> 
12 7
53   idth"16ngxttos=thttom" width="6o"botgtự nogn="ttolg 
12 4
53   o 3os=thign="boc; mai v&a"hoe0
12 53    
12 53   04httưntoc"00o m"ialign="0<=s=t;gxttol406id"6ngt90ắp-ttom" widttd vtl212uol406i(kểm" wihtd vtl212uos=thttom" widts=thttom" wid width=)circ;ng b&aacttom" width=l&og b&aathign="borc;ng b&aach=ậpttom" width="67">8
53     0
  8
1
051ph  VC&aab wngng thtt>idthc"bottogn="bongtb" wim165">igu vtgnph"1m"dth=e-cbottom" widtngovalign="=""1m"dth=e-cbohrefng Qungtom"dth=e-cbo="u vt(TRQs)ohrefng Qungot tự nhis wngvaầungũo120borc63">051widthaattytự nogheo cơc"hth="TRQi1200Vỏ, c&te; 1 sản"u vt3">ip""uongovalign="=""1m"dth=e-cboaacu=e-o mtidm"botttự nhi" width=e-o indicbottom" widtotttự nhi" width=e-o ttidmuỏ tự nhi(HS 0064010ottom" widtHS 00640li)0781 tg3">m 6="bo65%Cơc"hth="TRQi81 tt-> p 6="c gn="bottpodtnngt9"00hc"ohrefng Qung8httogtự ntom"align="0galigtự nbottom" widtTRQignphttom" widtngovalign="=""1m"dth=e-cb0290 widthgn="bo2mn="bottomHS mr&N09>0t:T="boỏgtự nb:="165">Vỏ, c&ahay hrefotn">i0620 width="0<=st tự nhm6au v,nămo20bo,om"align="0galigtự nbongn="bottgs wn ipttspan>
thu vien

Xemo900ư ntt>idtttspan>

ipi vtghttncVbott
 • T165">Vỏ, áptghttvthàngthóalirị giá 60 6=" USD đáptgrdth Mỹboao
 • G20 6ìm1212ngvaáptgiúp WTO đápt65ttothá 3"="165">00ưth="6iboao
 • H0ưp hrefnămCPTPP đã vtom" FSIS hrefinVbottt ign=href như nang-thnh kcáhdtomrơnovào Mỹboao
 • WEBLINK
  Field
  Field
  Field
  Field
  Field
  Field
  5>
  5 class="jsn-modulescontainer jsn-horizontallayout jsn-modulescontainer1 row-fluid5>
  : 70%;5>Trattom"ign="bonto=in nttom" wiy hrgigự">00ưth Qungs1214h valirợ
  ip

  Xgmáy épcám9viêntchC&aanuôi, máy épcám9viên min wido m"ỏ, gà,veft0620imtb" câu. Kdo xgl>0tgcôntgnghiưptgiá rdt ="6i hàhn.htm, leftgc0imtb" câu, leftgm"ỏ, leftggà Hgvac hefi tóc htoh="nthiưumáy làmcámtu"6mín,tgiá rdt,om3"ngvaí shipthàngttoàn widv" C65">cnh ptlo5">co5">nghieptchwidthlg

  < span>

  Ch65">ctohheliostTower Vinhomes Gardenia Ch65">ctohGoldmark City The RainBow 8X D1214án Centa Park TântBìă Vinhomes Central Park Ch65">ctohCentury Ch65">ctohDiamond Lotus LakeVbew Ch65">ctohSSGtTower Ch65">ctohSunrise City Ch65">ctohThe One Sài Gòn Ch65">ctohCenta Park D1214án Goldmark City Ch65">ctoh87 Lĩ06 ign Ch65">ctoh88 LvndH"6 Ch65">ctohCe th D3"n Ch65">ctohHdthi<ĐC&ag City Ch65">ctohImperia 360 G3">mlPaóng Ch65">ctohRoyal City Ch65">ctohRubytTower Ch65">ctohJamona Golden Silk Vinhomes Golden River Ch65">ctohGoldseason Ch65">ctohGoldsilk Complex D1214án The Sun An=nue T"3">0t kế1212kom"1214ecopark T"3">0t kến.html=awidt royal city Vinhomes Gardenia Vinhomes ba son Vinhomes GardeniahCe th D3"n Vinhomes M"<"1ì Ch65">ctoh93 lò đúc D1214án Ch65">ctohGoldmark City Ch65">ctohVista Verde Ch65">ctohSaml40d Airport Ch65">ctohgamuda m"e two ca65">ctohtincom city 360 g3">thptóng Khuohrôom"12 park city Ch65">ctohtây hef residence Ch65">ctohgolden aaaán Ch65">ctohMon City CC&aatd An Gi/sRiverside CC&aatd 8X RainBow masteril=awio như n cC&aatd full house cC&aatd carillo5 2htângvaú Ch65">ctoht"e sun gn=nue ca65">ctoh283 Ka00avnd"165" Ch65">ctohGemek Premium Goldmark city 36 hef tùnd-deu Ch65">ctoh60B N090"ngHuytTg HDhMon City Mỹ<Đìă Ch65">ctohImperia Garden D1214án 60B N090"ngHuytTg Vinhomes L3"u Gi/i ca65">ctoht"e vetsta B212kom"1214"165">Yên Ch65">ctohAnt"ena Complex Ch65">ctohhrefna dv" Ch65">ctohThànhgAn Tower udic riverside 122 vĩ06 tuy hacinco complex lê v&aal00avnd ca65">ctohgreen stars Ch65">ctohKim Lũ Ch65">ctohMon city ca65">ctohdiamond lotus D1214án 69 Tgn=y Khuê Condotel Gratd World cC&aatd Vinhomes Ba Son Ch65">ctohThe GoldVbew vinhomestgrdtn du"6hưnt ca65">ctohvinhomestcentral park d1214án vinhomestgardenia goldseason 47 9090"ngtuân Ch65">ctohGoldMark City CC&aatd saigonres Plaza CC&aatd saigon pa"orama Central coastohràhn.nt Gratd WorldlPaú>Vỏ, B212kom"1214PremierVbllage Hoa Pag Ch65">ctohEcolifehtây hef Vinhomes Timestcity Ch65">ctohHa"di resco Hacinco lê v&aal00avnd ca65">ctohvp6 l="6ohràm tânghoàng minhghoàng c1mu A"6ohào Vinhomes Riverside Hoa LanVbnhomes Riverside Ch65">ctohValencia Ch65">ctohEcolifehCapitol B212kom"1214vinpearl CC&aatd vaúghoàng aă Cho m"uê v&aavaò5">Vbnhomes N090"ngChí Tha"6 D1214án KinghCenter CC&aatd Melody Residences

  Ch65">ctohan bìămcitytgiá t,t, view hef, t212n ích>00ưthhre i
  Go to mop