Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Trung QuốcHết hiệu lực áp thuế chống bán phá giá thép hình chữ H từ Trung Quốc

Hết hiệu lực áp thuế chống bán phá giá thép hình chữ H từ Trung Quốc

thep chu H

Kể từ ngày 3/8/2017, thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc sẽ hết hiệu lực. Trước đó mặt hàng này bị áp thuế từ 21,18 đến 36,33%.

Ngày 5/10/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3993/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng thép mạ hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD03).

Ngày 21/3/2017, ustify;">Ngày 5/10/2016, Bộ Công Thương đã ban h73/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thờidcướidt;ng thuế nhập khẩubtổsrung đối với mặt hàng tQuᙡc đốitưung điều trc. heoi mc 28 Ty;">Ng&agr báo k&eagravem teoiơng đãh73/QĐ-BC,g biện pháp chống bán phá giá áp dụng trong120 ngàykKể từ ngày có hiệu lực, tứclgà8 đến hết ngày23/8/201).

Ng&u t&e">Ng&n,g biện pháp chống bán phá giá tạm thời Được áp dụngdcưới hình thᩡc thuế nhập khẩubtổsrun. Ch th,c s;n phmn cay c&">Ng&agrty Heibei Jinxi Itro andSteel Group Co., Ltdu và Hebei Jinxi SrectiodSteel Co., Ltdu sẽ bị áp thuế tạm thờilgà829,43%.

Ng&agrty RizhaodSteel Holadin Group Co., Ltdu và RizhaodMedium SrectiodMill Co., Ltdu bị áp thuế tạm thờilgà8221,13%.

Ng&agrty s;n xuất( hocn xuất khẩukphác)n cay Trung Quốc sẽ bị áp thuế 36,33%.

Ngày 5/1khơng an háon hácg be">Ng&n libe">Ng&n qu C& về khA n5/1 áp dụng biện pháp chống bán phá giácChính thᩡc Tiếpnui/ hocnthayh thế biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang có hiệu lự. hácgdoade;ng hiỿp c᧠n chi độngxem xhét,n h&">Ng&n nhᯡc đ8 đm "bot hiệu quả hoạt độn s;n xuấ,g kinhdoade; cay Chínhmhìn).

>
>

/li Triểnlãm Quốc tc Côngng hiỿp>Thcn phmn Việt Nam-207> /li Trung Quốcliên TiấngvvềLuht chống án phá giámvới cayEU> /li

hr" /

/pron

hh2 class="jsn-modul titl"a><

< -cente " style= margin top: 10px;" WEBLINK ><"optio"> <"optio value="http://www-wtoorg">World >Tade Organisaction WT)><"optio"> <"optio value="http://www-aseanorg">Associactionof Syouhelas AsipanNaction ASEA)><"optio"> <"optio value="http://www-apecorg">AsgiaPacific E-coomic Cooperaction PEC)><"optio"> <"optio value="http://wwweurocphmvanorg">Europsea Cphmbte of Commerce Tin Vetnam (EUROCHAMVA)><"optio"> <"optio value="http://www-mcphmvVetname.co">Americea Cphmbte of Commerce Tin Vetnam (AMCHAMVIETNAM)><"optio"> <"optio value="http://wwwbm-wtogov.vnk"Cve;y 5/1trhìnhHhỗ trợkỹetthhtnhug-gii nhập WTO(B- WT)><"optio"> <"optio value="http:/mutrhap.org.v">Europsea >Tade Policy andInvestumen Support Probjec><"optio"> <"optio value="http://wwwmhotogov.vnk" ustifCông Thươn><"optio"> <"optio value="http://wwwncipecgov.vnk"Ủy C& Quốc-gii về hợp tác kinh tế quốc t><"optio"> <"optio value="http://wwwvcaogov.vnk"CCᥛc Qu;nlý CoẪhu trnh><"optio"> <"optio value="http://wwwvVetTadeogov.vnk"CCᥛcXhúc Tiấrave;y 5/1 mạ ( VetTade)><"optio"> <"optio value="http://wwwspsvVetnamegov.vnk" Văn phung Quốc-giiSPSo Việt Na><"optio"> <"optio value="http://wwwtbtvanorg"> Văn phungTViu chuẩnđo lrườngcnht lrưᣡn><"optio"> <"optio value="http://wwwcuontthuon.hocpi-mincityegov.vnk"Sở Công Thương thành ph><"optio"> <"optio value="http://wwwkhaqu C.hocpi-mincityegov.vnk"CCᥛcHui qu C& thành ph><"optio"> <"optio value="http://wwwitpc.hocpi-mincityegov.vnk" Trung tâmXhúc Tiấrave;y 5/1 mạ và Đầutư& thành ph><"optio"> <"optio value="http://wwwhids.hocpi-mincityegov.vnk" VianNNghiên cứ và phtn riiển thành ph><"optio"> <"optio value="http://wwwttrun-ta-wtovnk" Trung tâm WTO cayVCCI><"optio"> <"optio value="http:/-chon C/ph-giovnk"Hhỗ trợdoade;ng hiỿp chống án phá giá cayVCCI><"optio"> <"optio value="http://wwwhie/pridoade/nghiaovnk"HhiỿphhộiDoade;ng hiỿpTP.HCM><"optio"> <"optio value="http://wwwybaphcm.coovnk"HhộiDoade;nPhân rẻpTP.HCM><"optio"> <"optio value="http://wwwictawards.ict-phcmgov.vnk"Giui thởngCNTT-TTpTP. h CHÍ MINH><"optio"><<<-centev>
>jQuery.noConflict()> >jQuery(document).ready(functio (>jQuer() { >jQuery="dv#makeMeScrollabtl").smoothDivScroll( { manualoCotinuousScrolling:n rue,{ autScrollingMode: "onStart",{ autScrollingIente va:10 }); }); < #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re *) { "position:relactve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web it-user-/selcu: none); -k.htm-user-/selcu: none); -moz-user-/selcu: none); -o-user-/selcu: none); user-/selcu: none); }; > #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re a { "position:relactve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web it-user-/selcu: none); -k.htm-user-/selcu: none); -moz-user-/selcu: none); -o-user-/selcu: none); user-/selcu: none); paddingn-left25px; paddingn-right25px; background: trns"paren); }; > #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re a:'hove { background: trns"paren); }; <
Fieldh"
Fieldh"
>Fieldh"
Fieldh">Fieldh">Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh">Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh"Fieldh" > > > > >
>
>
tabtl b orde="0g" style= width:100%;d"> Ng&agrting này rưᣩc thct hini vớisdựhhỗ trợkỹetthht cay dựbánBWTO
>
>
> "htts:/vinaorae.com v-->< stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefk}.vf-righ{floaht-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"text-align-lefk}.va-righ{"text-align-righ;}.va-cente{"text-align-cente;}; #vviosi_.cunnte138 .vstats_.cunnte{ margin top:25px}; #vviosi_.cunnte138 .v ro{ heigh:245px}; #vviosi_.cunnte138 .vstats_.ico{ margin-right25px}; #vviosi_.cunnte138{padding:25px}<
0 0 3 6 0 5 4 7 7
>
> > > >
> >
Ng&agrting điin tn tnng hp Hội nhập kinh tế quốc tg Tyirc;ng Th ph. Hồ Chí MinNg&agrting điin tn tnng hpsh.103/GP-ICP-STTT,pTP. hồ Chí Min, ngày06 -12m-202. Ng&mHhỗ trợhhội nhập WTO cay Tyirc;ng Th ph. Hồ Chí Min ( tQuᙡc Vianng hbe">Ng&n cứ phátn riiểnTP.HCM)>

>
>
Ttviết k> Côngtyh tviết k web>Giui Ph ápThoànCầ>
> <>
h1>>Khu đôt td "pak city> Thy Kpuê>//strong><<1a >//span>
Chrungcư&>//span>
> > > >av id="jsngo tolink3" href="/tiep-can-thi-truong/thi-truongttrung-quoc/17133-het-hieu-luc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-thep-hinh-chu-h-tu-trung-quoc.htm#-topv> >/spanGos to op>//span> > ga('"create', UA-55448320-3e', aut'); ga('sende', -pag-viw'); > < <