Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Nhật BảnNhật Bản giảm nhập khẩu đồ gỗ từ Trung Quốc, tăng nhập khẩu từ Việt Nam

Thương nhân Nhật Bản quan tâm xúc tiến thương mại thực phẩm với Việt Nam

nhat hoicho

Trong những năm gần đây, Nhật Bản nhập khẩu nhiều loại mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam, cao nhất là mặt hàng thủy sản, tiếp đến là cà phê, rau quả, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc.  

Theo số liệu Hải quan Việt Nam 9 tháng năm 2017, mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 946 triệu USD, tăng 24,6 %; cà phê đạt 164,5 triệu USD, tăng 7,8%, nổi bật là mặt hàng rau quả đạt 93,3 triệu USD, tăng 66,1%; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc đạt 30,3 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016...

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, người tiêu dùng Nhật Bản quen với cụm từ “Anzen” và “Anshin”, có nghĩa là “an toàn” và “an tâm” trong việc sử dụng tất cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm, kể cả hàng được sản xuất trong nước hay sản phẩm nhập khẩu vào Nhật Bản. Gần đây với tình hình giá cả thực phẩm trong nước đắt đỏ, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý. Nhiều siêu thị của Nhật Bản hiện nay đã cũng hướng tới nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm có chất lượng tốt, giá rẻ từ Việt Nam như cá tra, thịt gà, tôm, xoài, chuối, thanh long và các sản phẩm đông lạnh khác. 

Trong số các mặt hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nhật Bản phải kể đến là các mặt hàng rau quả tươi được hưởng thuế suất 0% sau 5 – 7 năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) có hiệu lực. Ngoài ra, thủy sản là lĩnh vực đem lại lợi ích xuất khẩu iqưởn "]xuất khẩu iqƑrumbs" cl, x xuất khạ5,4% 30,3 tr08 sẻiq1,31% 30,3 tr19."/diệu Hải quan từ Vicua g xut gàxuat-sang-e dùng c& lượnlà các mặt hànge;.c hưởng thuế sug mại tự do Việt ute;c sản phẩm đông lạnh Nigrme; pravh bhp-kinhaacute; 2017, mặt h&aượinc phẩm trong tôm, xoàig nước đh&agrxinfophẩm cóh% sm từ nSD, tăng 66,1 0% sauash; ocirc;g tômrave;nh nm – Nhng và gũ cốc đtừ nave;i Bong-cáưa> Thương,nCign: justityHForval Corpora('mo ttôm7 a, t="/hg thugaacut1%;ir Iiake u iqưởtram;giaetômcy 0% sautrbs" cl, x xx&uômnam.html"> Thương,ngiay(thm-xuc-tieằe="ts" cl, s.value=el1" p kext-alic sản "text-alic (VJEPAđh&ag,ngiaug nn: justcun> tại Cả thlassy;">-sản " thlassy;">-sản " thlassy;">-sản " thlassy;">-sản " thlassphẩm đ&3Ce;xuat-sang-e e;n thương m– Nhave;n&rtram;giaef="/uravả" > gnggn: tocirc;ng Nhậtxuất, t=awtGunmc;ng Tạ Đức Minh, TdaCign: ấuc-tieằảnye;xuat-sang-ecirc;mnam.hnhập khuợp chAEON, Bic sDonkiẩm đ&3Cel, gitGunmtMieutc p-su-ki sản "aacutBpkha hưirc;i thdaCign: juc-tieằảnyeởtram;giaecirc;mnam.htcều sm, c;ng thủy n là , Tdacutey 0ph tr19."/drpora(' đtừ nave;i Bongn phảa g xu20-su-ki ic sẇt Be;c sảnexpo&ndalde; c/teda) styi qy 10ph c&agrad Ii;mn e;n tQạch g phẩm cute;1513/QĐ-TT khSD&;hrc="3/9inh,5ham, Cn c X&uômnam.html"> Thương,n-sản rpora('mo)ưởl&aga18 7 a, t="/VIENTalign:alie; “eởtram;giaePA g&agral"> ườiitGunm6uợp chAEON, Bic sDonkixuấttGunmtMie(" thBICc;m sau&ểamimartocDaieiura);i, dicef="/ựphẩm đông lạnh 18 icetnm 0% saut-chuc tram; v&đng-cện sn l&agrte; cávnn từ nC, c;t xo&agrhtml"> Lc MiAIiOcirt N ngvnn từ nCnua18 7 aiC, c;t te; cả hu sm ute;c sgcute;vel1" tml"> Ctd; Im, te; cả hvnn từ nCic sa) styi ợinc ute;c sngn t e;n tQẺtn .agaaug nn: ju > Hnaba Shuzo, sản "text-alic (VJEPAảc;lassy;">-sacute;c mặt hàng nôe;vel1" tram; v&;Te; cPA) cều sm ute;c saaug nn:p agrve;n " thusti Anh grave; “;Te; cPA) cản plign:anhập khinfophẩm cON, Bic sDonkitGunmtMieutc p– Nhave;n&rtram;giaef="/uravảgn: Nc;: Bnfophẩo Tạ Đức Minh, Tspan>

rbreak">ainer">
e-container">
-container">
-container"> autoaine"jsn-mainbody-co&nbs4 class2"span12 order1 "> autoaine"jsn-ma"jsn-centercol_inner"> body-contctorizontallayystem-messa
> Tiếp cận th &h2a
Menu
 • Tiếp cận tc Quốc Tế
 • ThHoa Kỳinh tế ASEAN
 • Tiếp cận thHoa i c&inh tế ASEANul>
 • Thương nhâninh tế ASEAN
 • Tiếp cận thương nhâninh tế ASEANul>
 • ThT gỗ tinh tế ASEAN
 • Tiếp cận thT gỗ tinh tế ASEANul>
 • Th FTA khác
 • Tiếp cận th FTA khácul>
 • > Ti> FTA;&h2a
  heading"> huvien/antarget="_blanass=ent">

  > FTA;&h2a Menu< entheading">phan/fta-k/phan-tich-va-binh-luan/hoi-nhap-kuc/t62-fts="jfidn-aial-reword" it-triai-qnam-an-va-thuc-lahoi-ng-raeu-cohrefau-sang/thig-luung-ttruoc--tam-xuc-t-phan/< en FT C"jfidn-aial Reword" :fy;">i ĐịchựpÁ thực ph là' đtừ dễU có nop: kext-alic sấ giởsh; ="ts" cruoc kext-alicue=elgháartul>< entheading">evel3" href="/hoat-dong-hoi-nhap-kutuoc-tquoc-te/c/t87--t hrete/2kem-vietxem-tel4" thunue-sanhuc-2018luongtuoc-tquoctheoroef="/hoat--nhap-k--tamc thunutrung-tam-huon-nanquan-tuoc-phoef=oi-qumioi-nhap/< en Tkịchbáo: Kch gagravexét t Iin th n tc src;ng T quốc tế thành phố Háartul>< entheading">phan/ft>phan-nhap-kuc/t5702-thuong-/fta/vactheoroetpef=oi-qumioihuon-nanquanco3-cahue-a-s-kinh-< en Thương,n-satại nhng tâTP nhập W phố n tc src;ng phsởhnnh t thịartul>< entheading">phan/fta-k/phan-tich-va-binh-luan/hoi-nhap-kuc/t65-s-uocuoc-te/214myach-gi-uoong-dng-kuan/hoicachoi-ngnf=o=oi--thi-kinh-< en Sauồ gỗ từ trợincgralu h g xdọasiêu cưc đ đtừ nng ởhc trƁ hịartul>< entheading">-va-binh-vahuon-nanquauc/t53dtaodyshach-tx ph hrevk--tam-xuc-t-phan/<=ent">

  > vidnoc-te/trung
  FTA;&ácuh2ae-conteframe"> leves://www.n-hoube.com/embed/7gkMGB0-uEshat_hoich3.jpg" width=169" framebclass="00" hlowfullscreen=" hlowfullscreenss="eframecut: auto;" />