"tyle" type="textcssn> #jsn-page, #jsn-emeu.jsn-emeu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; .mn-width: 980px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : "auo } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { right: -200px; } body.jsn- diecptio-rtl div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { left: -200px; right: "auo; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul ul { margin-left: 199px; } /"tyle/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-cpor.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/cpor.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-mpor.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/no cofli;t.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/utils.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jsn_/templat.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/modrl.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jquery-1.10.2d.mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery-ui-1.8.23.custoe..mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.mousewheel..mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.kientic.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery."moothdivescoll-1.3.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip type="textjava"scrip"> JSNTtemplat.initTtemplat({ /templatPhreix : "/hoinhap_wt_", /templatPath : ""/templates/hoinhap_wt", enableRTL : 0, enableGotopLlin : 1, enableMobile : 0, enableMobileMmeuSticky : 1, enableDesktopMmeuSticky : 0, resmposiveLayout : [] }); window.addEvnen('domready', funcptio() { SqueezeBox.initializt({}); SqueezeBox.asrign($$('a.modrl'), { phars: ' re' }); }); /"scrip/>> "scrip srcf="http://tml5shim.google cdt.com/s.vn/Truk//tml5.jsn> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/3rd-party/resmpon/resmpon..mn.jsn> /"scrip/> "scrip/> (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Dlat();a=s.createElgemen(o),> m=s.getElgemensByTagNnam(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNcdt.insertBefore(a,m)> })(window,docuemet,'"scrip','"httsp:/www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); >> ga('create', 'UA-90413523-1', '"auo'); > ga('sten', 'pageview'); >> /"scrip/>
span "tyle="posiptio: "bsolute; top: -1999px; overflow: "auo;n> h1> strongd> Côung y cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà NHộ.> Côung y cho thuê backdrop uy tín tại Hà NHộ - nghiu mẫu mãg đp.> Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết ghiu quả 100%.> Côung y crungcấp, cho Thuê ngườig đi diện cướim hi toàn quốc.> /"trongd /"pan> /divd> > div id="jsn-topbarr"> div id="jsn-pos-topbarr"> "pan mlss="dcaetime" "tyle="lien-height: 25px; margin-left: 10px;r"> "scrip lanuage="n" type="textjava"scrip">> var mconh Naes = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); > var day Naes = new Array("C hi nht,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ tư,","Thứ Năm,","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")> var now = new Dlat();> thisYear = now.getYear();> thisDay = day Naes[now.getDay()];> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cpoiecptios if Y2K dismply problem> docuemet.writt("Hômk ny : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.getDlat() + n" háung" + mconh Naes[now.getMconh()] + n"năm " + thisYear);> // --> /"scrip/> /"pan>> div mlss=" /searc jsn-eodule conaiene">
// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Giớimtghiu /"pan>
 • <"pan> Đhiu khoản sử dụng /"pan>
 • <"pan> Sipe map /"pan>
 • <"pan> Liênm h /"pan>
 • <"pan> Englisco />		 /
>
div id="jsn-logor" mlss="pull-leftr"> ak href=/index.php" /titl="Cổung hôung inm hội nhậpkoin tế quốc tế hàin p hᑣ H Chí Moin">Cổung hôung inm hội nhậpkoin tế quốc tế hàin p hᑣ H Chí MoinCổung hôung inm hội nhậpkoin tế quốc tế hàin p hᑣ H Chí Moin /a> /divd> div id="banene" mlss="banene-top">> div id="banene-top"" mlss="pull-right">> div mlss=" banenetop jsn-eodule conaiene">

 Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. H Chí Moin div mlss="cltarbreak"> /divd> /divd > > div id="jsn-emeu"> div id="jsn-emeu-inene">> div id="jsn-pos-maieemeu">> div mlss=" emeu jsn-eodule conaiene">

// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Traungc h /"pan>
 • <"pan> Tin tức /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tin hội nhậpQuốc Tế /"pan>
 • <"pan> Tin hội nhậptrong nước /"pan>
 • <"pan> Tin Hình /"pan>
 • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Thịptrường /"pan>
 • <"pan> Hhội nhậpkoin tế quốc tế /"pan>
 • <"pan> Chuyênmđi /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Hhiệpđiin đã ký kết /"pan>
  • <"pan> WT /"pan>
   • <"pan> Tin tức /"pan>
   • <"pan> Phân tích - Bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn kiện cam kết /"pan>
  • <"pan> Cộnng đnngkoin tế ASEAN /"pan>
   • <"pan> Tin tức /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn kiện cam kết /"pan>
  • <"pan> FTA /"pan>
   • <"pan> Tin tức /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn kiện cam kết /"pan>
  • <"pan> TPP /"pan>
   • <"pan> Tin tức /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tácg đng /"pan>
   • <"pan> Văn kiện - Dự tnho văn kiên /"pan>
 • <"pan> APEC /"pan>
 • <"pan> Hhiệpđiin đaungđàm pháu /"pan>
  • <"pan> EU-VN FTA /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgđàm pháu /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tácg đng /"pan>
   • <"pan> Văn kiện - Dự tnho văn kiên /"pan>
  • <"pan> RCEP /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgđàm pháu /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tácg đng /"pan>
   • <"pan> Văn kiện - Dự tnho văn kiên /"pan>
  • <"pan> FTA khác /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgđàm pháu /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tácg đng /"pan>
   • <"pan> Văn kiện - Dự tnho văn kiên /"pan>
 • <"pan> Hoạtg đng Hội nhậpKiin tế Quốc tế /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> BankC hg đo TP về HNQT /"pan>
  • <"pan> Tin hoạtg đng /"pan>
  • <"pan> Bảng in /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan>
  • <"pan> Thậphuấn /"pan>
  • <"pan> Nnghênmcứu /"pan>
 • <"pan> Đhiu ƯớcpQuốc Tế /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> ThươungMi /"pan>
 • <"pan> Đầu Tư /"pan>
  • <"pan> BIT /"pan>
  • <"pan> TIP /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
 • /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-pagpe" mlss="cconaiene"> > > div id="jsn-pos- conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/17891a-cacnuocg-dm-pnhn-tpp--datthin-trhin-hruongtho-moatthoa-thuan-eoim.htm>Cácgnướcgđàm pháu TPPg đtg iếng rhin hướung ớimmHt tnha tnuhnmmHi';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-trong-nuoc/17890-pnht-trhin-chuho-lime-keatthuy-sang-viet-na-trong-bho-coanhthuc-ghin-cac-ghiepdoin-thruongmai-nu-dum.htm>Phátg rhin chuỗi lhênmkết tnhy sảng Việt Namtrong bốigcảin tnhc ghina cácghiệpđiin thươungmi tự do ';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/17889-cac-boi-truongasem-rugaho-thuuongmai-nu-dum.htm>CácgbộptrưởungASEM hung h thươungmi tự do';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/17888g-viet-na-lime-baungngaahopatac-nhimu-du-an-cong-nghe-caum.htm> Việt Nam- Liênmbaun Ngag hp tácgnghiu dự áu côungnghi cau';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/17885-coaada-lac-quan--datthoa-thuan-naftageoie-vo-dhu--na-2018m.htm>Coaada lc quang đtg nha tnuhnmNAFTA mHi vàog đu năm 2018';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCcofli;t(); /"scrip/><"scrip type="textjava"scrip">jQuery.noCcofli;t(); /"scrip/
  /divd> > div id="jsn- conmen-top"" mlss="">> > div id="jsn-promor" mlss="row-fluid">> /divd> > > /divd> div id="jsn-bodyr"> div id="jsn- conment mlss="jsn-hasright ">> div id="jsn- conmen_inene"" mlss="row-fluid">> div id="jsn-maie conment mlss=""pan8 ordne1 row-fluid">> div id="jsn-ceontrcolt mlss=""pan12 ordne1 ">> div id="jsn-ceontrcol_inene">> div id="jsn-breadcrumbs">> div id="jsn-pos-breadcrumbs"" mlss=""> "pan mlss="breadcrumbs pathway cltaraftne"> ak href="/tiep-can-thi-truonm.html" mlss="firsp">Tiếpgcận thịptrườngSingapore vẫn là 'vùng đất hứa' của các doanh nghiệp Việt Nam /"pan> /"pan> /divd> div id="jsn-maiebody- conment mlss=" jsn-hasmaiebody">> div id="jsn-maiebody">> div id="sysIte-emssage- conaiene">

  >Singapore vẫn là 'vùng đất hứa' của các doanh nghiệp Việt Nam /a> /h2>
  div mlss="jsn-articlt-infol> p mlss="createdcael> Được viết ngày Thứ tư, 13 Tháung9 2017 16:11 p "tyle=""tex-align: justify;n> em> strongd<"pank"tyle=""tex-align: justify;n>"Singapore,luông rong nhómg /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>u v /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>  /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>u t /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> tr /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ự /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>c ti /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ế /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>pm- FDI vàop V /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>t Na, in "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ng khônngc /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ỉ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> in "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> v /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>y, qu /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>cgđ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ả /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>o s /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> t /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ử /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> còng /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ượ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>c kỳ v /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>nnglà b /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> phónngc oc doanh ngh /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>p V /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>t Namkhi cógngh /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>u c /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ơ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> n "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ộ "pank"tyle=""tex-align: justify;n>iglàmg ng aun /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ượ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>c m /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ở /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> ra, c /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ả /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ở /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> vh /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>i /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>cgđ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ầ /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>u t /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> saun /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ả /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>o qu /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>cgs /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ư /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n> t /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>ử /"pan> "pank"tyle=""tex-align: justify;n>. /"pan> /"trongd /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> em> strongdCái “rốn”' củathônngtin /"trongd /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Theo các chuyênggia, thờiggian qua, cógkhônngítc doanh nghiệp Việt Namđãgmanhda mH rnghoạtg đngg đu tư, koin doanhra các nướcg rong khu vực,g rong đógcóg"Singapor. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>MHt trong các lýgdohdng đn số lượng doanh nghiệplựagc hng"Singaporh này càng nhhiu được các chuyênggia lýggiảiglàgdohhai nướcgcógnghiu nétctươung đnngvề văn hóa nêngcógngữnngtnuhnmlợi nhtg đnh.gMtgkhác, inhiu ddoanh nghiệp Việt aun coi nướcgnày làglàgcu nốig đmkết nốigchâu ÁgvHi các châu lụcgkhác. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>ÔnngDavid Nguyễn Vũ,kC h tịch Phòng Thươungmi Việt Namti "Singaporhlýggiải: “Ngữnngnăm gng âya, doanh nghiệ Việt Namsaun "Singaporh đu tưh này càng tăng cau. Trong đó, chúng ta mHi c hg đ cập nhhiu đn vVic nướcgnày làg/Trugg âmcảig biin;g/Trugg âmtàigchính;g/Trugg âmcon ngườigvHi ngun nhânmlựcg rình đh cau. Nhưnngnnhiu ddoanh nghiệptrong nướcgcòngchưai nhn thứcgđược tm quang trng ccủamHt "Singaporhlàg/Trugg âmthônngtin. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Thựcg , cho tnhy hu hết ngữnngtnônngtingmtgvề thươungmi bịprò r sớmi nhtgH "Singapor. Màgcógtnônngtinglàgcóglợi nuhn. Tôi óig ơu cc, thônngtingtghiu gogH mHt quốc gia được pháthra từ "Singaporhvà nếu cóg doanh nghiệ Việt Nam nhy béngtgìhoàn toàn cógtnmkýgđược ngữnng ơu hàng hàng rhiug n gogxuấtgkhẩu…”. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> em> strongdVùng đất hứg đmhuy đhnngvốn /"trongd /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Hhin, vVic đu tưhsaun "Singaporhcũng cógnghiu đhiu kiện tnuhnmlợivà các doanh nghiệ cógtnm nhn được nghiu sự hhỗ tr. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>MHt chuyênggia nânghàng ccủa"Singaporhcho biết: “Khi các doanh nghiệ cóg nugcu mH rnghoạtg đnggkoin doanhti "Singapor, hhgtnnngngânghàng cógtnmcrungcấpg tmcả các ịch vụ liêngquang đn ngânghàng mHt cácnhd dàng. Ngoài ra, nếu các doanh nghiệ cóg nugcu hhỗ trgvề cônngnghi, quảng rịpnhânmlực,mkế toángtàigchínhgtgìphía nânghàng cũng cógtnmhhỗ trgvà đnnghành cùng các doanh nghiệ”. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>“Chúng tôitừng cógkoin nghim sử dụng ịch vụ của ác nnânghàng và nnhn thy sự hhỗ tr củahhhcho các doanh nghiệglàgrtmtốt. VHi các doanh nghiệgmHi, Phòng Thươungmi Việt Namcógtnmhhỗ tr, tưhvn đmcógtnmsử dụng các ịch vụ tàigchínhgti đo quốc sưhtử”, ônngDavid Nguyễn Vũhcho biếtgtgêm. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Khônngc làgđhiamđn đu tưhhphdn,a"Singaporhcònglàgvùng đất hứg đmcác doanh nghiệg Việt Namtnughútgvốn đu tư. Theo các chuyênggiamđn từ "Singapor, inhiu ddoanh nghiệp củanướcgnày aun tìm kiếm-ngữnngcơg hi đu tư, gópgvốn hoặc M&Agti Việt Na. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>ÔnngGilest. Cooper,gGiáamđc Cônngty Luht Morrism nhn đnh: “"Singaporhkhônngc làgđhiamđn đm đu tưhmàgcòngcógtnmlàgnơi đmcác doanh nghiệg Việt Namkêu gi, huy đhnngvốn. Luht đu tưhvà luhtc doanh nghiệp của ác ba mHi ây ãgm rai nhiu cơg hi cho nhàgđu tưh ướcgngoài,g rong đógcógcả các nhàgđu tưh"Singapor”. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> em> strongdQuảng rịp doanh nghiệpvà pháglýglàgđhiamyếu ccủa doanh nghiệg Việt /"trongd /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Hhink ny,mkhi đu tưhvàop Việt Na, các quỹgđu tưh"Singapor quang âmnhhiu đn vn đ pháglýg của ác doanh nghiệg Việt Na, inưhtínhgmoin bch của ác hᣇpđinnghhᣇptác, các loạiggiy chứnngnnhn,ggiy phép của doanh nghiệ... Tuy nhhên, các doanh nghiệg Việt Na li cógnghiu nhngch lĩnh vựcgnày. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Theo nhn đnhp củaônngTrịnhpMoingGiaun, Tổunggiáamđc Thậpđoàn Tưhvn QuảnglýgLiêng doan, hhgtnnngquảng rịp của ác doanh nghiệg Việt Na chưaichuyêng nghiệ, inhiu nhàgđu tưhkhi iếp xúc,g ìm nhiupvà thy chưaimoin bch nêngrtme dè trong vVic rótgvốn. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Thha chí, bng hânmnhàgquảng rịp của ônngty còngchưai nìn raihết ác vn đ của doanh nghiệhmình. Đây chínhglàgràopcảihdng đn vVic huy đhnngvốngđu tưhtừ "Singaporhcòngchưai nưhkỳ vrng. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>ÔnngPnhm Bạch Dươun, chuyênggiamtưhvn đu tưhcho biết, văn hóa koin doanhcn p higđược chigtghinmnhhiu nơu nữa,g rong đógcógvVic hhiupvà tuânmtn phágluht. "Singaporhlàgnướcgcógmứcgđh tuânmtn rtmcao nêngyêugcu củahhhvề sự chuyêng nghiệ cũng lớn. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Đơu cci nưhvVic nhàgđu tưh ướcgngoàihkhi vàoptnptrường Việt Namtnường xuyêngcathán v vVic ác doanh nghiệgtnường cógtừ 2 - 3 cuốn sổmkế toán. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Dog ó,gđhmcógtnmchigtghinm ìanhnìnhgtgughútgđu tưhtgì ác doanh nghiệgsẽ p higthay đhᕙi nhnng hiu này. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> em>Ngun: Đầu tưhvà chứnngkhoán /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> em>Từ khóa: "Singapor, vùng đất hứa, doanh nghiệ, Việt Na /pd
  div id="jsn-rightsidg conment mlss=""pan4 ordne2 ">> div id="jsn-rightsidg conmen_inene">> div id="jsn-pos-right">> div mlss=" tctt jsn-eodule conaiene">

  "pank mlss="jsn-eodulei co">Tiếpgcận thịptrường /h2>
  // /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
  • <"pan> Tiếpgcận thịptrường /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> ul>
  • <"pan> Tnptrường EU /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgtnptrường EU /"pan>
   • <"pan> HH sơgtnptrường EU /"pan>
  • <"pan> Tnptrường ASEAN /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgtnptrường ASEAN /"pan>
   • <"pan> HH sơgtnptrường ASEAN /"pan>
  • <"pan> Tnptrường Hoa Kỳ /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgtnptrường Hoa kỳ /"pan>
   • <"pan> HH sơgtnptrường Hoa kỳ /"pan>
  • <"pan> Tnptrường Nhht Bảu /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgtnptrường Nhht Bảu /"pan>
   • <"pan> HH sơgtnptrường Nhht Bảu /"pan>
  • <"pan> Tnptrường TTruggQuốc /"pan>
   • <"pan> Tin tứcgtnptrường TTruggQuốc /"pan>
   • <"pan> ("hover");1//Rss="uery(do) { /"pau /"panptrường uery(do) /"pan>
  • <"pan> FTgQuốc /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
  > div mlss=""s="jsn-eodulei co">Tiếpgclss=" tctt jsn-eodule conaiene">
  Tiếpgcận thịptrường /h2>
  // /"scr mlss="jsn-eme <"pan ml Liênm h /"pan>
 • <"pan> IRI /"pan>
 • > div mlss=""s="jsn-eodulei co">Tiếpgclss=" tctt jsn-eodule conaiene">
  Tiếpgcận jsn-eodule con
  hmc/1nn.jpg" width="500" height="333" alt="-singapore-van-la-vun" "tyle="ding-osmply: block; margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />> div mlss=""s="jsn-eodulei co">Tiếpgclss=" tctt jsn-eodule conaiene">
  Tiếpgcận ]]> /"scrmosttve articim.-iuy
  ak href href"tin-ntruovref"ts="leaak hau id=x"firsp">.-iu truhiệp củanưoc"htageoie-vo-cho tnhy hh tVo tnh" href=Ag &e-vu Bd=x"faunghuyoverticim.-iuy
  Viaunghuyoverticim.-iuy
  Vicnphòngl&ag&agro tnhy hSingaphua-r.htmm&igra;ugcaunghuyoverticim.-iuy
  <8-keo"mlsp"s"n-ngiel2mass="mlsp.-iu Xgữnng ơut Namt20gaqu USD nhct mlss=8, kévựcgnp svhouave;ngmy htifynghuyoverticim.-iuy
 • <4t" href.-iu t-arti20.9, ngữnng ơuphu 3taak lc. /pđu te;y. vho-qsp"> Úp-canhuyoverthtml" 16:11 > div mlss=""s="jsn-eodulei co">Tiếpgclss=" tctt jsn"jsn-eodulei co">Tiếpgcận jsn-eodule hre="guon
  phquo href"porin.jpg" width="500" height="333" alt="-singapore-van-la-vun" "tyle="ding-osmply: block; margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />> div mlss=""s="jsn-eodulei co">Tiếpgclss=" tctt jsn"jsn-eodulei co">Tiếpgcận jsn-eodule heodule conaiene">
  > newske div id="jsn-pos-right">> div mlss=" tctt jsn> div mận thịptrường /h2>
  " onchp">e="ClickToURL(-mai.value)ylesize=""pa.jpg" wimagsn: 97%;iv opio('ms).acte ).acte " value="0">WEBLINK World Trade OrgAssociaio('mof S cohen AslignNaio('mohi-tr)Asia-Pacific Ev omic a. /pdaio('mohPEC)Europe-te-vambermof Commerce ii-nuetnam (EUROCHAMVr)Americ-te-vambermof Commerce ii-nuetnam (AMCHAMVIETNAM) Viốt. VHpnhn/phònglTvhouauc-g&Ociofy;n>Mi-trc dnny;n>MHapopio(' opio('mvalue="http://www.-quo href".hochiếpcity.gov.vuo;Sanh C> Viốt. VHt mticphẑapopio(' opio('mvalue="http://www.haigrav.hochiếpcity.gov.vuo;Ct nH;tgđgrave; mticphẑapopio(' opio('mvalue="http://www.itpc.hochiếpcity.gov.vuo;iinhpg-oin-Xún: j&aciốt. VHi c&avua-rave;y. /pd; mticphẑapopio(' opio('mvalue="http://www.hids.hochiếpcity.gov.vuo;e;a: gnNg-vho-quoc-tavua-rhinho-coanhth; mticphẑapopio(' opio('mvalue="http://www.iiep-tamt" hvuo;iinhpg-oin-te- h tVCCIapopio(' opio('mvalue="http://chquohoppla. /hvuo;Hte;c nn&aci, huy đhnnghẑhpgbmls-rhin ch-doh tVCCIapopio(' opio('mvalue="http://www.hiephqii, h kh"phvuo;HhnnanưDi, huy đhnnTP.HCMapopio(' opio('mvalue="http://www.ybahcm.comhvuo;HtenưDi, huyn/ftagrẻnTP.HCMapopio(' opio('mvalue="http://www.ictawards.ict-hcm.gov.vuo;Ge;ngưoc;n>MhpgCNTT-TTnTP.g-h CHÍ MINHapopio(' ).act rcolt block; margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />> div id="jsn-pos-right">> div mlss=" tctt jsn> div mận thịptrường /h2>
  ';var IHRSS_I ul.ememove an acptve mlss to t (ul.emeusel ul.ememidtv#makeMeScrollab ml).smoothDivScroll(el manual;vahreuousScrolling:agrue,l " "tScrollingMode: "onStart",l " "tScrollingIolt val:10 o () o () jQuery( thpg" rường divmakeMeScrollab mn.jpg" wimagsn:3n-px;oin_dau:98px;oore-va: 0-singapposito t:relaiove(iv t> jpg" wi100%lss
  ak h/ti xnhple conment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  t- c.vu/ap17-c/f.<">t- cnew"f=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  <"> ak h/ef="t-logole conment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/logotiiep-tamt" hf=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  <"> ak h/logotemchpmvuetnam.f=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/mutrap_org_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/mo"f_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/ncil>_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/vuetrade_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/spsvuetnam_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  <"> ak h/tbtvt_orgif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/-quo href"_hochiếpcity_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/haigrav_hochiếpcity_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/itpc_hochiếpcity_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/hids_hochiếpcity_gov_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/chquohoppla. /_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/ybahcm_com_vtif=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo />> jpg" wi100%lss
  ak h/logothcm.f=""iment>Fiel " divfiel " ="ding-oo /> -oo />> margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />idg conmen_ineneo;o />idg conmen_ineo;o />idg conmen_io;o />idg conmen_i_io;o />idg conmo;o />idg conmen_i> div v mậ-bottom">idg conmen_ineneeeeeeeee> div sn-pagpe" mlbottom" di div id="jsn-pos- conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-honeeeeeeeee> ss="t" div id="jsn-pos-righene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  tóglợin từ "Si;n>MHc"tin-ênmkếtvhv&atnhte;c nn&acknk neoie-vstgrave;nne;optnpBWTO> margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />idg conmen_inenenmo;o />idg conmen_inenmo div usertop"" m3" di div di eodulescconaiene jsn-honeeeeeee> div sn-puser5rdne1 row-fluid">> di> margin b demdiv id="jsn-pos-righule conaiene "pan12">
  divvvisit_counlt 138rdne1 rovvisit_counlt b demdvarcolt artic conaiene "vdigit_counlt "ss="jsn-eodulevdigit-0"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">0epdoin- ="jsn-eodulevdigit-0"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">0epdoin- ="jsn-eodulevdigit-3"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">3epdoin- ="jsn-eodulevdigit-4"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">4epdoin- ="jsn-eodulevdigit-6"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">6epdoin- ="jsn-eodulevdigit-9"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">9epdoin- ="jsn-eodulevdigit-8"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">8epdoin- ="jsn-eodulevdigit-0"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">0epdoin- ="jsn-eodulevdigit-3"iiv m="Vinaora Visitors Counlt ">3epdoin- ;o /> -oo />> margin-left: "auo; margin-right: "auo;o />idg conmen_io;o />idg conmen_iiiiiiiiiiiiio;o />idg conmen_iiiiiiiiio;o />idg conmeno;o />idg o;o />tarbidg conmen_i> div foolt ">idg conmeno div foolt di " di div di eodulescconaiene jsn-honeeeeeee> div sn-pfoolt " doinrow- di> margin pan12">
  tóglợi &aacjust cũt>Theo hht&iHtenưdcgnp rc;ngociráocir t&ongTrịnicphẑiHte Cvn đign:
  tóglợi &aacjust cũt>Theo hht&isẑi103/GP-ICP-STTT,nTP.g-h Cvn đign: , rc;ya, doanh06 -12-2012.
  idg conmen_io;o />idg conmen_ilock; margindesv&aby"ijpg" wifloavu-la-v;pore-vantop:-25px;lssiv m="C> Vity;t&quốc doan> Thuhẑc doadingu hi s; marginfoolt " iv m="C> Vity;t&quốc doa webn> C> Vity;t&quốc doa webdings; marginfoolt " iv m="Ge;ngưPháp Toàn C hun> Ge;ngưPháp Toàn C huding-oo />> jpg" wiposito t: absolutđialt="--999px;lss="jsnjpg" wiposito t: absolutđitop: -999px; rrmeflowun" "tylsn-e>Singapor X;n>Mhpgsustifngữnns
  Mhpgsustifngữnns
  Viy đhndingch-dorẻnnngchàoin i, lNa, inm=imu h câu, lNa, inoc"ht, lNa, ingà H;n>Mnute;;nh.pt. VHrhinpns
  MHh; mp kh> Vinn&, ph&chànch d Vi dnenSpdoin- ;o />rbid> jpg" wiposito t: absolutđialt="--998px;lss="jsnjpg" wiposito t: absolutđitop: -998px;orrmeflowun" "tylsid>h1>Singapor s
  > niamye-ke.com/f.Vinhomes Ga>> niading s
  citymye-ke.com/f.Clep- caveH;tgđĐt NCityding s
  > niading s
  > niacauduet.com/f.Vinhomes Ga>> niaeCve;y.Digtapng s
  h reent nceding s
  Mhpding s
  > nding s
  Mhpding s
  > niagiagoc.com/f.nnán vinhomesaga>> niaMHhVinhomes Riverent ding s
  hding s
  > nhanai.com/f.Clep- caveVaalnciading s
  17; avinpearl.com/f.Biệc snvinpearlding s
  rb> jpg" wiposito t: absolutđialt="--998px;lss="jsnjpg" wiposito t: absolutđitop: -998px;orrmeflowun" "tylsidClep- caves
  h, tiện -kha"nmkếtuoc-ti s/toin- ;o />rbene jsn-honeeeeeee> margin-left: "auo; margiidg conmeno;o />idg nmeno;o />idg nmidg nmenoa div gotoplinkQuốc /"pan>
 • p "t-v"t-luovrlspdat="hontruo78cni, h- kh"pac/1t-nam.ref=#topw- s="js>GoQueryops/toin- ding nmid Nam thịptg nmmlss to thi,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjact']=r;i[r]=i[r]||t).ready(fu nmmi[r].q=i[r].q||[]).push(arg an as)},i[r].l=1*newdDate();a=s.c "ateElean a(o), nmm=s.getElean asByTagName(o)[0];a.async=1;a.divdg;m. /"panNode.sssertBef "t(a,m) nm})(window,ove an a,'hịpt','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');rbene ga('c "atemlssUA-55448320-3mlss" "t');rbe ga('sendmlsspageuew');rben< jQuery arten< jsn-ien