Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Hoa KỳVASEP: Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm nhưng chưa đáng lo

VASEP: Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm nhưng chưa đáng lo

che bien tom

T v trí s 1 năm 2016, kim ngch xut khu tôm sang M đã gim trong 7 tháng đu năm và th trường M đã tt xung th 4 trong s các th trường xut khu hàng đu ca Vit Nam. Thế nhưng, Hip hi chế biến và xut khu thy sn Vit Nam (VASEP) đánh giá, vic st gim này vn không đáng lo ngi.

Báo cáo của VASEP cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 1,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong các thị trường xuất khẩu hàng đầu của mặt hàng này, Mỹ từ vị trí dẫn đầu đã lần lượt để Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vượt qua mặt.

Cụ thể, trong năm 2016, Mỹ là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 729 triệu đô la Mỹ; kế đến là EU đạt 598 triệu đô la Mỹ và thứ 3 là Nhật Bản với 590 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, Nhật đã vượt lên dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 383,8 triệu đô la Mỹ; EU xếp thứ 2 với 380,6 triệu đô la Mỹ, Trung Quốc và Mỹ lần lượt xếp thứ 3 và 4 với giá trị xuất khẩu lần lượt đạt 348,4 thứ 3 v&V4,76 triệu đô la Mt.

Cụ thể, xuất khẩu tôm trong 7 tháng đầu năm 201m sang Nhận, EU và Trung Quốc lần lượt tăng35,2%,m 28,5% và106,35% so với cùng kỳ nămngohái,i cougrave;g Mỹ lᡛi giả 58,5, heoa VASEt.

t giả xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Cổng tư k&yaacute; VASEPTrhươngĐhiugrave;htHcougraveeP chobviế, uy rơixQuỡng vị trí thứ4,m nhưng 7 tháng đầu nămnay, xuất khẩu tôm sang Mỹvdẫn đạt hơn&V46 triệu đô la Mn khôngpkhi3 làđhiềuquiá đáng lt.

t giả ở thị trường này trong 7 tháng đầu năm 201mcũnng ch ởmtức58,5% so với cùng kỳ nămngoháit.

t giả làdogbhị hác độngbh៙i nhngyiu t lLiên-quag đ῭n tukế chỡngbhágpkiá giá. “Khi soshánh tukế chỡngbhágpkiá giát giữa Việt Na, Ấag Mt và kiái Lan, hhiugrave Việt Nam sangcaot nhấ", hôngHcougraveec dẫn chngt.

u tkếkhichkiếm đ῭n63,2% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam( 1,9 tỉ đô la M);u tôm &uaacutet đnng thứhaio với25,65% và cougrave;g lᡛi là cáclhoiu tômkthát.

>
>

/li /li /li >

hr" /

hh2 class="jsn-modul titl"n><

< -cente " style= margin top:100px;" WEBLINK <"optio value="http:/www.-wtoorg">WorldaTTade Organisaction WTO) <"optio value="http:/www.-aseanorg">Associactionof Syouhelas AsipanNaction ASEA) <"optio value="http:/www.-apecorg">AshatPacific E-coomic Cooperaction PEC) <"optio value="http:/www.eurocphmvanorg">Europsea Cphmbte of Comme/rc i>n VetnNam(EUROCHAMVA) <"optio value="http:/www.-mcphmvVetnNa.com">Ame/icea Cphmbte of Comme/rc i>n VetnNam(AMCHAMVIETNAM) <"optio value="http:/www.bm-wtogov.vnk"CthươngtrbìnhHhỗ trợ kỹ thuậhnhu giai nhập WTO(B-WTO) <"optio value="http:/mutrhap.org.v">Europsea TTade Policy and Investumen Support Projlct <"optio value="http:/www.mobitgov.vnk"BMtChông Thươn <"optio value="http:/www.ncipecgov.vnk"Ủy" bag Quốcgiai viHhợp tác kinh tế quốc t <"optio value="http:/www.vcaogov.vnk"Ctục Quᣪnlý Cnh ta;nh<"optio"> <"optio value="http:/www.vVetTadeogov.vnk"CtụcXúc kiẢn Thương mạt( VetTade) <"optio value="http:/www.spsvVetnNa.gov.vnk" Văn phng QuốcgiaiSPS, Việt Na <"optio value="http:/www.tbtvanorg"> Văn phngTliuc cQuᩪn on lường chất lưỡn <"optio value="http:/www.-cog hron.hocpi mincity.gov.vnk"S ởChông Thươn thành ph <"optio value="http:/www.hai-qua.hocpi mincity.gov.vnk"CtụcHiẛi-quag thành ph <"optio value="http:/www.itpc.hocpi mincity.gov.vnk"TTrung tâmXúc kiẢn Thương mạt và Đầu tg thành ph <"optio value="http:/www.hids.hocpi mincity.gov.vnk" VianNNghiên cứt và phát triển thành ph <"optio value="http:/www.ttruntam-wtovnk"TTrung tâm WTO của CCI <"optio value="http:/-thon ba-phgiaovnk"Hhỗ trợ doanh nghiệp chỡngbhán ph giá của CCI <"optio value="http:/www.hie/pri doan-nghieovnk"Hhiệp hộiDdoanh nghiệpTP.HCM <"optio value="http:/www.ybaphcmcomovnk"HhộiDdoanh Phân rẻpTP.HCM <"optio value="http:/www.ictawards.ict-phcmgov.vnk"Ggiẛi tlư១ngCNTT-TTpTP.iHh CHÍ MINH<<<-centev>
>jQuery.noConflict()> >jQuery(document).ready(functio (>jQuer() { >jQuery="dv#makeMeScrollabtl").smoothDivScroll( { manualoCo/tiuousScrolling:n rue,{ autScrollingMode: "onStart",{ autScrollingIente va:10 }); }); < #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re *) { posictio: relactve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web-it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); }; > #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re a { posictio: relactve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web-it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); paddingn-left50px; paddingn-right50px; background: ta;s"paren); }; > #makeMeScrollabtl "dv.scrollabtlA.re a:'hove { background: ta;s"paren); }; <
>Fielid"
Fielid">Fielid">Fielid"Fielid"Fielid"Fielid"Fielid">Fielid"Fielid"Fielid"Fielid"Fielid"Fielid"Fielid" > > > > >
>
tabtl b orde="0g" style= widt: 100%;d">    
> >
> "htt://vinaor.com/ v-->< stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefk}.vf-righ{floaht-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"text-align-lefk}.va-righ{"text-align-righ;}.va-cente{"text-align-cente;}; #vvVsic_counnte138 .vstats_counnte{ margin top:50px}; #vvVsic_counnte138 .v ro{ heigh:240px}; #vvVsic_counnte138 .vstats__ico{ margin-right50px}; #vvVsic_counnte138{padding:50px}<
0 0 3 4 7 5 1 0 2
>
> > > >
> >

>
>
Thkiếh k>Chôngtyatkviếh k web>GgiẛiPháp Toàn Cu>
> h1>>Khu ô -thịpmak city>n kánn> //strong><<1a >//span>
Cnhun ctg>
> > > >av id="jsngo tolink3" href="/tiep-can-thi-truong/thi-truong-hoa-ky17670-vasiep-xuat-khautomnsaungmy-giamm-nhung-hua-_dan-lto.htm# to2"> >Gos to op>//span> > ga('cbretee', UA-55448320-3e', aut'); ga('sende', page vew'); > < <