Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Hoa KỳMở cửa trở lại cho gia cầm nhập khẩu từ Mỹ

Mở cửa trở lại cho gia cầm nhập khẩu từ Mỹ

Do ngành chăn nuôi M đã kim soát được dch cúm gia cm có đc lc cao ln đc lc thp nên doanh nghip có th tiếp tc nhp khu gia cm, sn phm gia cm chưa qua x lý nhit v Vit Nam.

07.09.05

B Nông nghip và Phát trin nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành quyết  đnh s 3542/QĐ-BNN-TY v vic cho phép doanh nghip nhp khu gia cm, sn phm gia cm t M.

Quyết đnh cũng ch rõ là m ca tr li cho gia cm, sn phm gia cm có xut x t bang Tennessee, M. Thi gian có hiu lc t tháng 9-2017.

S dĩ B NN&PTNt có quyết đnh m ca tr li cho gia cm, sn phm gia cm t bang Tennessee là do vào ngày 10-3-2017, B đã ra Quyết đnh 686/QĐ-BNN-TY v vic tm ngưng nhp khu gia cm và sn phm gia cm t M. Quyết đnh 686 nêu rõ, tm ngưng nhp khu gia cm, sn phm gia cm chưa qua x lý nhit t bang Wisconsin và bang Tennessee ca M. Nguyên nhân là do hai bang này đang có dch cúm gia cm đc lc cao H7 và cúm gia cm đc lc thp H5N2.

Vì thế, sau khi nhn được thông tin bang Tennessee đã kim soát được dch cúm gia cm đc lc cao và thp nên B NN&PTNT có quyết đnh m đường cho gia cm, sn phm gia cm t bang này xut sang Vit Nam sau gn 6 tháng b tm ngưng.

Theo trang ch ca Cc Thú y, B NN&PTNT, tính đến ngày 5-9, c nước có mt dch cúm A/H5N1 ti xã Ninh Qui A, Hng Dân, Bc Liêu chưa qua 21 ngày.

Cc Thú y nhn đnh, thi gian ti, nguy cơ dch cúm gia cm phát sinh và lây lan là rt cao. C th, mt s chng vi rút cúm gia cm chưa có Vit Nam (A/H7N9, A/H5N2, A/H5N8) có nguy cơ xâm nhim vào trong nước thông qua các hot đng vn chuyn, buôn bán, tiêu th gia cm và sn phm gia cm nhp lu, không rõ ngun gc, nht là đi vi các tnh biên gii phía Bc và các tnh, thành ph khác có tiêu th gia cm, sn phm gia cm nhp lu.

Vì thế, các đa phương cn ch đng trong công tác phòng, chng cúm gia cm, tăng cường kim soát và x lý nghiêm vic nhp lu gia cm, giám sát cht đa bàn đ phát hin và x dch kp thi.

Ngun: Thi báo kinh tế Sài gòn

Từ khóa: Mở cửa, gia cầm, thị trường Mỹ, dịch cúm

Tiếp cận thị trường

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004036603
Go to top