Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường ASEANXuất khẩu điện thoại, linh kiện sang ASEAN, Việt Nam lại nhập về xăng dầu, ô tô

Xuất khẩu điện thoại, linh kiện sang ASEAN, Việt Nam lại nhập về xăng dầu, ô tô

oto viet nam

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang các nước ASEAN trong năm 2016 đạt gần 17,45 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm 2015. Trong khi đó, hập khẩu hàng hóa xuất xứ ASEAN năm 2016 đạt 24,04 tỷ USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 7,2 lần so với năm 1996.

Sau 20 năm gia nhập, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa xuất xứ từ ASEAN đạt tốc tộ tăng 10,4% mỗi năm.
 
Cán cân thương mại hàng hóa luôn nghiêng về thâm hụt với các nước ASEAN và trong suốt 20 năm gia nhập, Việt Nam chưa từng đạt thặng dư thương mại với khối này. Năm 1996 thời điểm gia nhập ASEAN Việt Nam thâm hụt với khối này là 745 triệu USD, thì đến năm 2016 thâm hụt 6,59 tỷ USD.
 
Về xuất khẩu, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường ASEAN, tăng 7,8 lần so với năm 2010, đạt tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010-2016 là 40,9%,
 
Với kim ngạch năm 2016 là 2,27 tỷ, tăng 6,3% so với năm 2015, chiếm  tỷ trọng 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN. Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang: Thái Lan là 716 triệu USD, tăng 24,4%; Indonexia là 629 triệu USD, giảm 10,2%; Malaixia là 444 triệu USD, tăng 4,8% so với năm 2015;
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2011 là 2,2%; 2012-2016 là 25,7%
 
Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường ASEAN năm 2016 đạt 2,04 tỷ USD, tăng 45,4%, và chiếm tỷ trọng 11,7%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chủ yếu được xuất sang : thị trường Malaixia là 858 triệu USD, tăng 88,1% so với năm 2015; Thái Lan dạt 415 triệu USD, tăng 39,3%; Singapore đạt 405 triệu USD, tăng 10,4%; ...
 
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Năm 2016 kim ngạch đạt 1,42 tỷ USD,  tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010.
 
Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam năm 2016 chủ yếu gồm: Singapore đạt 386 triệu USD, tăng 19,8%; Thái Lan 299 triệu USD, tăng 20,1%; Philiipin đạt 221 triệu USD tăng 8,1%; Malayxia đạt 143 triệu USD; tăng 28,1% so với năm 2015;...
 
Dầu thô: Năm 2006 chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu với các nước ASEAN. Năm 2010 chiếm 15,2% , đến năm 2016 chỉ còn 2,4% tổng kim ngạch XK sang ASEAN.
 
Xuất khẩu dầu thô sang ASEAN giảm qua các năm, năm 2016 thấp nhất trong 11 năm. Năm 2016: lượng 1,18 triệu tấn, trị giá đạt 427 triệu USD , thị trường xuất khẩu chủ yếu: Malaysia, Singapore, Thái Lan
 
Biểu đồ hàng hóa xuất khẩu sang ASEAN năm 2016 so với năm 2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan)
Nhóm hàng nông, thủy sản (hàng thủy sản, chè, gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, sắn và SP sắn): Năm 2016 đạt kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN là 1,88 tỷ USD tăng gấp 2,3 lần năm 2005, kim ngạch năm 2012 cao nhất với 3,04 tỷ USD. ASEAN là một trong 5 thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam năm 2016 (chiếm 8,9% tỷ trọng hàng nông thủy sản XK năm 2016).
 
Các thị trường tiêu thụ hàng nông thủy sản của Việt Nam bao gồm: Malayxia đạt 462 triệu USD, giảm 25,5% so với năm 2015; Thái Lan đạt 455 triệu USD, tăng 12,5%; Philippin đạt 450 triệu USD, giảm 32,1%; ...
 
Hàng dệt may: n&agravpCt class="lau0 yếu gồm:ang ASEAN l&ac&ae; 1,88 tỷ US.-thuon so với năm 2010, đạt tốc đD, gitrưởng bình006-2011 l&ag9a V; G tăng b&igra1e;nh5 ngạch xu9iai ều, sắte;i La52016 là 2,27 t. .
 
g 5 thị trường lớn v> 
Sau 20 năm gia thô san)
Với ki%450 triệu USệu USD, giảm 32,1%; ...
Với %. .
 
t hiệuEsan)
 
am sanm v t cao nt hiệuE;c thị trường nhập khẩu m´y m&oa,cute;c, thiết bỻ dụng chho;ng nôg cáve;ng của Việt giảm 25,5% so 81SD tăng 8,1% Singapo đ6 là 2,27 tavờng xu triệu trường M;uMalayxi16iai Nam năm 2016 ch9 tăng 20,1%; Singapo 7 &av; tăng 28,1% so với năm 2015;..Ct tronệm //iave;ng h="text-:, giảộ tăng b&igra1e;nh n và SP sắg 5 thị trường lớn ; 2,2trave;ng h=1ờng ASE Holiv> 
m hụtgravethuon so với năạt tốc độ tăng trưởng b&iam thâm hụt v4ki%450 triệu US với năm 2015;..C
 
am sanm v t cao nt hiệuEct tronệm //iave;ng h="text-hho;ng nôg cáve;ng của Việt giảm 25,5% so tgrave53 trường MalMalayxi016 đ0đạt 462 tr7 tavNam năm 2agrave25SD tăng 8,1% Snexia l&3vrave; 62g xu
Với SD tăng 8,1% Snexia l6iai ; tăng 28,1% so8,1% so
 
p> emwidth="560" heave; SP sắg 5 thị trưhĩ Kỳ ásan)
 
m hụg cá là 2,27 t lần % so8,1% s2016 là 40,9%1 "> p> emwSEAN năm 2016 so với Hăm 2015 (Ngần % so8,1% s>Pchưa tty vi tvv>  
e; một tront hiệu vớidiv> < với //iave;ng h=ản cchẩu sang ASEAN. hho;ng nôg cáagraveave; SP sắ86 trường Mtăng 28,1ng 28,1ng 28,1u US với năm 2015;..C
 
cao nt hiệuEpchưa tty vi tvuong.hăm 2te;nh, sute;c, thiết bhho;ng nôg cáve;ng của Việt giảm 25,5% so 1,46n năm 20 Singapo i 6 là 2,27 tave; 716 xu kim ng0, tăng 19,8%; Th&aac47,4%D, giả4% so với div>
Bi:;ng dệt may:justify;">Về&nb> Xuất kh,lớn nhng nô,inh kiện sang AS,EAN, Việt Nadiv>
block div
block div
EUu-tu.html" > ml" >ứu eave', r cla
 •  
 • ớn u-tu.html" > Đầu Tư
  ớn u-tu.html" >
 • =dinh-da-ky-ket/cong-dongH" hesơ-iv> 
 • ớn u-tu.html" > cla
 •  
 • Hoaa-nhau-tu.html" > Đầu Tư
  Hoaang nu-tu.html" >
 • =i-kykoi-mot-ket/cong-dongH" hesơ-iv> 
 • Hoaang nu-tu.html" > cla
 •  
 • Nn stThứ Hiệp định đang đàm p Tư
  Nn stThứ Hiệp địn
 • =nhatte/2i-mot-ket/cong-dongH" hesơ-iv>  Nn stThứ Hiệp địn cla
 •   T-90.html>V Hiệp định đang đàm p Tư
 • > Thịescontainei canhư

  html" > ,1% s2dinh-p/spa class=huvien/nitarget="_blanl>

  > Thịescontainei caXexi01igiua-t trokhac.ht lh2dháng
  ss="jsn-menmost -> /sp >

  Trứ đũaầu,on-90.html>Vsẽp-khau-tu-my25% lnghi659p thuế đ hàng

  -nhphn-quuaevelel4" hrei-cao-my-ratu-do0-nhiehoi-aonteadai-motage"> Italy n/fbsolphê c-tu-">hp y;-dam-phan. chưa từng thtmldoSnexi hEUn Cteadaàng

  &nbớM -dasolphó b-thihoi-nh Viíecirusẽpdexinn-tutng C USDnhơàng

  =nvel3" hriien-tho=""co-dinc-rath-te-dute/o0-dp-2018n a">=6-8i-motage"> Trexin vm nămhtml" > Tro GDP27 t8 Th&aac6 đàng <,1% s2n-right: auto;" />

  ,1% s2dinh-hr: autop/spa classp >-nhvtoi-cao-my-ri-motag/s="jsn-article-co"> -n_ve_i-cao-_y-riinh_d/2017p >-n veau-t>-n y-r_08_09/bieu4_cspp_lquu.png" alt="" style="display: block; margin-left > <: auto; margin-right: auto;" />

  ,1% s2dinh-ht "> > pa classvideohap-kinh-t Thịescontainei caVideokhac.ht l >  

  sype="text/javascript">window.open(linkVal, "newwindow"this //v cl 08_09/bisplay: />});ched" value="0_>WEBLINK Associa-mainof SoduheIP AsitmlNa-mainmớn )Europnh- Chomb of Commerce -tuViie"55 (EUROCHAMV )Americh- Chomb of Commerce -tuViie"55 (AMCHAMVIETNAM) html>Vraveviv Herbaijan.hhtml" > < H -thiho-te/thuonng (Viie-ade)<-thaog Q0.html>VraveSPSđo nhấiv> ct tronnhất t oc-ravkvn>Trung Quốc grave;nCCI margin-right: auto;" />

  sype="text/javascript">