Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Sự kiện sắp diễn raKhóa tập huấn: “Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế”

Khóa tập huấn: “Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế”

n trahập W:ập>Trvới;n vhợ thế gi " "; learbreak" div> h2 ứ NămTiroARRAYass="p

Thoi-vor phva tvai.html>IB 20m-kiem-co-hoixuat-tam-wtha-n-hop-tacn sắpnhập applicSLIDo quCồca>'ng>

n trahập W:ập>Trvới;n vhợ thế gi 'ng>

n trahập W:ập>Trvới;n vhợ thế gi
" "; learbreak" 1" cellspv class="j
v class="com-contev class="com-conteom-contev class="com-conteom-c conte 199y"> 4id="js2-centercol_inner" conte 199y"> div id="jsn-breadcrumbs" n cl bannertop jsn-modurumbs" -khau-_-naiv class="jsn-module"> ">
< < left: au;" />
WEBLINKdiv < ics.m WTorg">Worldậade OrganisaremoveWTO)iv < ics.đồnorg">Associaremovof Sluihe" hrAsihuNaremoves="fi)iv < ics.an> org">Asia-Pacific EvaSomic CooperaremovesPEC)iv < ics.euroce-mvnorg">Europồ Ce-mb of Commerce i nrð-s (EUROCHAMVi)iv < ics.mce-mvð-spt> ">Americ Ce-mb of Commerce i nrð-s (AMCHAMVIETNAM)iv < ics.bm WTgov.vn454"g>

ci clHCM" type="k trat < mutr src="/im">Europồ ade Policy thanInvesta.sr Support Pro iv < ics.moitTgov.vn45n.htmf="httThe; iv < ics.ncin> gov.vn45Ủy>';IHRSS_
< ics.vcaTgov.vn454;

ghiý Ccu nh-lu < ics.v&etadeTgov.vn454;(r&etade)iv < ics.spsvð-spgov.vn45;ng Pphò n 3, > < ics.tbtvnorg">;ng Pphò T ua> < ics.vaSgtóa t.hoceim>';citypgov.vn45> < ics.haiph&a.hoceim>';citypgov.vn454; < ics.itpc.hoceim>';citypgov.vn45i nhậass=Xn hợ class=tưac < ics.hids.hoceim>';citypgov.vn45r&otin Ngul>hợđi trp>Trvc < ics.hoi-tamm WTvn45i nhậass=WTO i> < c-mai < ics.hiep-minh h-co-hoTvn45HnhậphpplicDh hội nhậpư Quiv < ics.yba="60t> Tvn45HCMlicDh hộng < ics.ictawards.ict-="60gov.vn45rưSLng Ph&aaCNTT-TTuT "> "> ntainer">
< jQft: noConflict()cssCổng reavaives=" to; margin-righ=" class="clear ma /><: 0r d width: 0r -webcit-user-Cổng reavaives=" to; margin-righ=" class="clear ma /><: 0r d width: 0r -webcit-user-Cổngreavaives ics.mofaTgov.vn/vi/nr170222100714/>phcm.png" alt="cii hệen.hti xnh00" height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanalytics.an>2017.vn/ap17-c/>phcm.png" alt="ciian>2017tin-jp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.đồnorg">phcm.png" alt="cii hệen.hđồition00" height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspan> ics.hoi-tamm WTvn45phcm.png" alt="cii hệen.htion:hoi-tamm WTjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.mce-mvð-spt> ">phcm.png" alt="cii hệen.htion:mce-mvð-spjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.mutr src="/im">phcm.png" alt="cii hệen.hmutr s_c="_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.moitTgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hmoit_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.ncin> gov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hncin>_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.v&etadeTgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hv&etade_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.spsvð-spgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hspsvð-s_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.tbtvnorg">phcm.png" alt="cii hệen.htbtv_c="njp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.vaSgtóa t.hoceim>';citypgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hvaSgtóa t_hoceim>';city_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.haiph&a.hoceim>';citypgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hhaiph&a_hoceim>';city_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.itpc.hoceim>';citypgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hitpc_hoceim>';city_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.hids.hoceim>';citypgov.vn45phcm.png" alt="cii hệen.hhids_hoceim>';city_gov_vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.c-mai _vnjp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econtaineeft: au100%"915-khoaspanlytics.ictawards.ict-="60gov.vn/>phcm.png" alt="cii hệen.htion:="60jp height=Fieldtyle="fieldtyeak" "; econ ; econtainer">
">top jsn-modurumbbbbbbbbbtainele="nguaulescontainebott> "cript language="Ja jsn-modulescontainer1 row-fluid">
Giới thiệu Sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng trong đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại tự do. Hội nhập càng sâu về kinh tế, yêu cầu sẽ càng cao về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần phải hiểu rõ và vận dụng hiệu quả các nội dung về sở hữu trí tuệ trong quá trình giao thương quốc tế. Với mong muốn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ công chức, quản lý các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa tập huấn: “Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế” với nội dung như sau:
Chủ đề

Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế

Thời gian

08g00 – 16g30, Thứ Năm-Sáu, ngày 01-02/11/2018

Địa điểm

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3

Số 39, Đường Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Diễn giả

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu Trí tuệ;

PGS.TS Lê Thị Nam Giang, Công ty TNHH SHTT AGL/Giảng viên cao cấp, trường Đại học Luật TP.HCM;

TS. Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh thanh traGS.TS , Cục ng vi&ecia k Nam GiangB , Cụce; Ch&aacTNHH SThu n

PGS.Tộng thương Nam Gia33">Diễn giả

Diễn giả Di width="454">Sở hữu trí tuệ l&aCc, quản lý các dg Đại họe;c dg>

ul>TS bối cảnh hội nhậc ối cảl>Diễn giả
Kh&oacketm nựNa Địa điểm

c tế. Vớk&eế. Vc teeo.Nam Gia33">Diễn giả
Di wiễn Văn Bảy, Qup trongđhvớiavuiie;p chế clickn> , Cụ&ocing Pươdulesth=iới ứ Năm1915-khoathue-sangoo.gl " "; m Gia33">Diễn giả Di wiễn Văn Bảy, Vuiie;p chế ẽ trokp tron ứ NămP.HCM;c 17&aacng>

Địa điểm Di wiễn Văn Bảy, ứ Nămi nhập quốc HCM" type="hpplication/oHồ Ch&iacuT e;c: 149 Ps jsur P.

ute;u, n0946 516 809.Nam GiapmEmail:line-heis beip> protected fromcontmbots. You need = "980px" resd jQu '> ady(-- thisDay +ync=1;a.srById('cloak443in').iv idHTML = n cl ); rempl = nma' + 'il' + 'to cl ); ath = nhr' + 'ef' + '= cl ); addy443in = nda&ecky.ciis' + '@ cl addy443in = addy443in + 'gma&il' + '.' + 'com cl ); addy_ict(443in = nda&ecky.ciis' + '@ + 'gma&il' + '.' + 'com cl thisDay +ync=1;a.srById('cloak443in').iv idHTML += n191' + ath + '\'' + rempl + ':' + addy443in + '\'>'+addy_ict(443in+'<\" " cl //--> ">Địa điểm
Di wiễn Văn Bảy, ứ Năm1915-khoa-lt="ciiFile_dte;_kem/Thu_moi_l" >_tap_n-so_So_n-u_tri_tue.pdf" target="_blan , Cụcp. D>

c tế. V. " "; v
Địa đi/iới thi/" cel div> h2 ứ NămCS_SLriros="fi; v 'ng>