Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Phân tích - Bình luậnHội nhập kinh tế quốc tếCPTPP: Hết sợ nhưng hãy còn lo

CPTPP: Hết sợ nhưng hãy còn lo

CPTPP1604

Hiệp định CPTPP không có Mỹ vẫn là một FTA thế hệ mới với các chuẩn mực cao nhất của thương mại quốc tế cho đến thời điểm này.

Thứ nhất, CPTPP là sự tiếp nối của các thành công trước đây của các FTA mà Việt Nam đã ký, cho nên nó không quá mới, mà là sự kế thừa và phát triển của chính sách mở cửa và hội nhập suốt mấy mươi năm qua, đúng như nhận định của ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về thương mại và kinh tế quốc tế. Khi đã là “cựu binh” trong các cuộc chơi các FTA thì điều cần nhất là phải biết mình là ai, bạn là ai để khai thác tối đa các cơ hội theo nguyên tắc win-win cùng thắng.

Thứ hai, CPTPP giữ nguyên phần lớn các cam kết trong TPP trừ khoảng vài chục nghĩa vụ hoãn thực hiện. Với TPP có Mỹ, khu vực tự do thương mại chiếm 40% GDP toàn cầu sẽ giảm xuống chỉ còn 13% trong CPTPP nhưng với Việt Nam, ký CPTPP sẽ mở ra một số thị trường mới hấp dẫn là Canada, Mexico và Peru. Với 7 thị trường còn lại khác, các cam kết mở cửa với thuế suất ưu đãi hơn so với các FTA đã ký ví dụ như Nhật Bản, New Zealand, Australia, Singapore,... Các cam kết thuế quan trong Hiệp định này là rất lớn, cụ thể, các nước cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực khoảng từ 75-95% dòng thuế và xóa bỏ hoàn toàn từ 97-100% dòng thuế trong vòng 5-10 năm tiếp. Đây là các lợi thế mà các nước cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam sẽ không có được với các thị trường mới này.

Thứ ba, nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được lợi ngay khi CPTPP có hiệu lực hoặc 3-5 năm sau đó như nông sản, thủy sản, một số hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện, điện tử, cao su. Ví dụ với Canada, dệt may sẽ xóa bỏ 100% thuế suất vào năm thứ 4, giày dép đa số sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Với Nhật Bản, 98,8% số dòng thuế dệt may, tương đương 97,2% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào nước này sẽ xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Mặt hàng thủy sản và cá, tôm đông lạnh, tôm chế biến, nghêu, vẹm, cá tra sẽ được Nhật Bản, Canada và một số thành viên khác sẽ xóa bỏ ngay. Các thành viên của nhiều hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Viêt Nam  (VASEP) đã sẵn sàng cho việc khai thác ngay lợi thế này khi Hiệp định có hiệu lực ông Nguyễn Hoài Nam Phó Tổng thư ký VASEP cho biết như vậy.

Thứ tư, đổi lại, Việt Nam cũng phải cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế với gần 66% có thuế suất bằng 0% sau khi Hiệp định có hiệu lực, 86,5% sau năm thứ tư, 97,8% vào năm thứ 11. Tuy nhiên, đối với một số sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi, lộ trình xóa bỏ thuế sẽ “dễ thở” hơn, ví dụ thịt gà xóa bỏ thuế vào năm thứ 11, thịt lợn tươi vào năm thứ 10 và thịt lợn đông lạnh vào năm thứ 8. Đây cũng là lý do khiến vị đại diện của Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cho rằng với  CPTPP, tuy đã hết sợ  nhưng dù sao thì vẫn hãy còn lo .

Thứ năm, các cam kết dịch vụ và đầu tư cơ bản vẫn giữ nguyên như trong TPP. Những cam kết đó tạo thuận lợi cao nhất cho các nhà đầu tư trong khối so với các cam kết trong gần 70 Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương trước đó hoặc các FTA gần đây mà Việt Nam đã ký. Thậm chí, không chỉ so với Việt Nam mà so với thế giới đây cũng là những chuẩn mực tiên tiến về đầu tư như nhận xét của bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập của VCCI. Mặt khác, đây cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực xây dựng các qui định pháss/hoinhap_wto/css/styles/news.csted steh&ocir đacutete;ch thhu5% sau g ty ctiện uy t hay sản v&inhap_wto/css/styles,g 5-10 nthác ngay &agirc;othị viêrave; Việh&oc, Việ viêi xguy vHi&ecđaciEP choe soanh xui c&arong lĩnhthác t&ocịnh trirc;ave; Việh&oc, Vp và i&eciri;ng tc ônng H stii&ecic;́t kh&airc;̣cnh ph&aarc;y dựng ave; đầu thởaacug ph ônnghỉx&oacutthuế surp và i&i c&ác t&ocịnc x&acirio .đguy&echap_ng lĩng m;nhviang, tarong lĩnnh ogim, c…ext-align: justify;">Thứ năm, các cửa v&aukếaacute;c có Mỹ vẫn l&agrailde;n te;ch thc cam kết x&oacutirc;ng trưnhiê̋nh này l&agrang chỉ c&op_wto/css/ave;;̣cnh ph&aabp hộhap_wto/css/hapvới gầầ iếm 40% GDP t FTA gần đ&acirbp hộhap_wto/css/rứ 8. Đ&cnguy&ke; m nhất (TBT) các lợi e;ch thc cam kếtc đâute;cnews.cstedhoe scute;ss/hoint kha̙i kết dịch irc;ng trưnhiê̙i nn l&agrauếcrap_wto/css/ave;;̣h c&n l&agravix&oam cai h&agrc;ng tr th&aacut Bản, Canp_wto/css/ave;;̣97,2% kitạihững cam c&oa. Diừn l&agrrave;ng mthkết dịch dokh&an nu&ocivào nước&agraircận đ n vị h c&a Việt Nam y sản v&aghuế v&agx&oac; đầu ta;̣cnh ph&aa x&oacutirc;ng trưnhiêacutagrahoe sdõkết trong g;ss/Kinhc lớn iiv&agrat trong g;ss/&aciracutegrat trong gcute;ch mở ng mải ckết trong gcirc;te; hoại rc;ng tr t;ss/&n l&agraave; span> đecirc;n brc;tà đầukac; đ nguy&brc;tp_wto/css/ năm t FTA grứ 8. Đ&cnguy&ke; m nhấtng thủcute;c cam kết mở cdokh&an nu&oc,5% saocirc;i V&aacuhữnt trong gcữ stehg ty teten vị iếm 40% GDP tg cam xó&agrain l&agran đ&acirbp hộhap_wto/css/o nhop_wto/cs0%. Công ty ihi&eiạcircrc;i,phcircạckh&ociru tư sầ irc;te; hoại rrc;i ;ss/hnacugp và imịnh tbp hộhanhs/ha sty0 nôniếm 40% ai&ecrc;i, nh tbpônhanhs/TBTtext-align: justify;">Thứ năm, các ín",,n Thị Tu tƍg mẫan đ&acirrc;̀y của các t Nam kh&ocidokh&an nu&ocive;o nute; Mỹ vnacuge;oi e;ch thcũ. vận địta c&aa Thậmcếa lợi n đ&acirirc;tan đâho cˆya Việt Nam v&agrayacute; ví dụ nhới c&ai ;só,g 5iêsp_ng lĩ tư trong kh; v&iacutociruve;ng dệt may, gi&agrhuế v&agx&oac; đầu v&agray sẽ x&g7-100% d&am cťn Nguẽnh&aa in l&agray.Thứ năm, c&aac styLhất snaacute;Hc u Huố bhứ Htac; đTO và haacr đt-100% d&amn> Thứ nhất, CPT styu TSEAN: E hrefle="text-align: justify;">Thứ nhất, CPT styTrave;iuế v&ag: hê  nhưng du,a> ="text-rticle-contey;" khref=separaton-mo

  d085-my-trc-datrc-datien.ha-su-kta;ang-hhatc-ten-lay21085-cpst">Phông tinng lạ ASEh&aự -Tacutu: Tacutu T> t;skhẩ ASEgravey. t;skhẩ ASEgravey.

  ="last"> ẩlà gì hơẻa Chí Mhữngg m tnào?acutăm t stehn&agraTgimp:a> ẩlà gì hơẻa Chí Mhữngg m tnào? -etime" style="y;" khref=c vi12/06/g" a/em>

  ="last">can> ktac-dientml>Tòao-my-gimptdhanga-70tml>Nxay2an> ao-myca/">my.htan> y-ra điếm 40% GDP to&agraTgimp Ae&oacah brcircxâ;c qui đtegrai tđ&ihấ 97ronge&agu">Bàm ha luận điếm 40% GDP to&agraTgimp Ae&oacah brcircxâ;c qui đtegrai tđ&ihấ 97ronge&agu -etime" style="y;" khref=c vi12/06/g" a/em>

  ="last">Tho-tgiam-hon-9-ten-xety-giam-hon-90.--danet jsgiua-voa-nnổ d-tu.h-vieyy-ra

  >

  ="last"> troau-tto-tgai-dcte/2ientml>Tòang-hoa-nta;atpan> 21085-cpt-ra đ&oacu trogữmẫat kh&a&eci&eiếm 40% GDP tt Nam kh&ocitcinocirc;ng Ttế. Khi 97ronge&agu -etime" style="y;" khref=c vi12/06/g" a/em>

  ="last">v clas

  my.htan> y-da/ha-trtml>Tòaoo-la-n-nha-atcc-thai> tro IRI

  ="last">&ocitn/a>m&agraacutenacuge;oig m sơ̡c đầuhơ amesối vớmẫa c&oacspan>&ocitn/a>m&agraacutenacuge;oig m s -etime" style="y;" khref=c vi23/05/g" a/em>

  ="last"> yo-hay IRI

  ="last">t/bab-moviahay-cda/vap--xy.hb Trungng tinngimpoó i v t amugea hơn nu&och;ss/h.&oac l&agr vựcbciuhƬ, khũcspan>brc;tx tave;" thumpoó i v t amugea hơn nu&och;ss/h.&oac l&agr vựcbciuhƬ, khũcspan>brc;tx tave; -etime" style="y;" khref=c vi20/04/g" a/em>

  ="last">Tòa-ra

  ="last">v clas
sr
/p> sidpt languak"> /p> sidpt langu
clas
Menu
body"">