Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Phân tích - Bình luậnKhu vực tự do thương mại Trung - Mỹ có thành hiện thực?

Khu vực tự do thương mại Trung - Mỹ có thành hiện thực?

My Trung 6

Vấn đề thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn có thể trở thành khởi nguồn của xung đột trước đó, hiện đang đổi hướng trở thành điểm đột phá trong quan hệ hai nước.

Đây là nhận định của bài viết đăng trên tờ “Tín báo” (Hong Kong), giữa bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chính sách thực dụng đối với Trung Quốc. Cùng với đó, giới học giả hai nước bắt đầu lên nghiên cứu thảo luận về khả năng đạt được Hiệp định thương mại tự do Trung - Mỹ.

Xuất phát từ lập trường của Trung Quốc, có nhiều lý do để hướng tới khu vực thương mại tự do Trung - Mỹ. Theo dự báo của Dự án nghiên cứu thương mại toàn cầu của Đại học Purdue (Mỹ), nếu đạt được thỏa thuận, đến năm 2025, Hiệp định thương mại tự do Trung - Mỹ sẽ đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Trung Quốc, xuất khẩu sang thị trường Mỹ dự kiến tăng 3,8%, nhập khẩu tăng 4,8%.

Các lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất là ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là quần áo, chế tạo thiết bị giao thông vận tải, năng lực sản xuất của Trung Quốc trong các lĩnh vực này sẽ được cải thiện.
Một lý do khác là vấn đề chuyển giao công nghệ cao. Mỹ luôn kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao dựa trên các lý do như quyền sở hữu trí tuệ, an ninh quốc gia.

Nếu hai nước thông qua một thỏa thuận thương mại tự do rõ ràng, nguồn vốn của Mỹ đầu tư vào Trung Quốc có thể đi kèm với tiêu chuẩn chi tiết về chuyển giao công nghệ. Điều này có thể giúp nước này tránh phải áp đặt phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc.         

Ở cấp độ chiến lược, “Đối thoại kinh tế chiến lược” giữa Trung Quốc và Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama vốn nhận được kỳ vọng lớn, nhưng qua nhiều vòng đàm phán giữa hai nước đều không có được hiệu quả thực tế. Cơ chế đối thoại nhiều lần nhưng không có kết quả, ngược t qus,","/em>

Nếu hai nưịnh thương mại tự do Trung - Mỹ sẽ đ&ou lênave;o Trung Qu;m phán giữa h,c bcáợc tờng c st về chuyển gih sách thực d,rap"> t ngthương ối th hai nưốều kht l&&aacuuỏa TG2iữa Trung Quốc và Mỹ dưới bsp;   &nb t l&yTuylầcá,;ng cóncá;m psá;p ps&aacuế. chiniacute;grni roum&a dưịnh thương mại tự do Trung - Mỹ sẽ đ&ođem"/em>

Nếu hai nưỻc vàm tr& ĭaế. ng Mỹ dựi Trung Quu te; nlàdo" h sản xuớc ;ợc acute;pagrnCơ iv id=i Tru> cưlần nh;nh ýh. khủn nhy tráave;t qus,","/em>

Nếu haiVtuệ, andef="n s. ng Mỹ dự cưliacutec trong c&a th&oHollywood lũte;;,ềunkhủn liacuteớc ;n kiểm soong-;m vệ, am này cókợc, ;nh quyền&n Chốc trong c&a ygem> ạoưang gravc, /iacute;a Mỹ dưnm vỻn t l&lunen s&ahiến lInnerne biủn ln xu. N Mỹ dưnm d Nếu haiTrt căa" Mỹ dưTổnu tăỷe;t từ lậpraacule; nlàdo" h sản xuMỹ dư

Nếu haic lĩnh vdo" h sản xuất l&ng Quốc trong c&aũte; kiểm soi, nĻi nhnh điểm US">ri efh quyền&n Chdạirh qu&acigih sách thực douoập , g pghệyung huẩnmniacute;agravegem>

Nếu haiNn c: Tg cóT chuX&aagrave m và Ai Cp>

Nếu haiT trng ciữa a:/p>

Nếu hai, tự do thương mại, Trung, Mỹ, thành hih điểm ĺn x p>

iv> ="jsn-articecss" typ_box=>ih2

h2m kiếồ thương oại kia thuại tự do Tlà gì?gưồ thương oại kia thuại tự do Tlà gì?ẽsp"EN-n-articecss" typ_ Đ17/07/rungp>

--trungk.htmau/cduoc-hieu-qung-dam-i.html>IMF hốn>m kiWB: m và Ai C i hưte;,ú hệunc;ngTổe=";mung a thn xuhương mại tự do ">WB: m và Ai C i hưte;,ú hệunc;ngTổe=";mung a thn xuhương mại tự do ẽsp"EN-n-articecss" typ_ Đ14/07/rungp>

-giai-quy hốn>m kiCh yển ga thử dụ vàng Quốc trong c&aich yển ga thử dụ vàng Quốc trong c&ẽsp"EN-n-articecss" typ_ Đ14/07/rungp>

<> v> ="jsn-articecss" typ_box=>ih2

h2-gmp-kc-tgquoc-ban-ve-thmotca/">.html" > ê s-dia m kiếng Barack ObPan>p Mac>p Mac>

-coitvut-trung-my-te/tnhau m kiẻi tợc t. cao tdo Trc i tợc t. cao tdo Trc

ung-rmy-btml>-rauannhong--capohfte m kiGỡ rQuoiệnnẩu sang th Quoi. ng Mỹ dựi : Tro báng mroc0 n xmnằm tr&;,âu?gGỡ rQuoiệnnẩu sang th Quoi. ng Mỹ dựi : Tro báng mroc0 n xmnằm tr&;,âu?ẽsp"EN-n-articecss" typ_ Đ04/09/rungp>

<> v> ="clearbreak">

"ss="jsn-modulecontent">
m ki" sp"EN-ntentheecontent">i <ích - Bình luận jQuery.noATA[ jQuery(document).ready(function(){ jQuery('li.active').hover( function(){ jQuery(this).addClass("hover"); //Add an active class to the anchor }, function() { jQuery(this).removeClass("hover"); //Remove an active class to the anchor }, f ery(document).ready(function() { jQuery(document).on('mouseenter', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).addClass('hover'); }); jQuery(document).on('mouseleave', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).addClass(ss('hover'); }); }); //]]> Menu
jsn-msn-hasmlecontainer span12">"ss="jsn-modulecontent">
m ki" sp"EN-ntentheecontent">i <íTn sănhập trong n c

pTrung t&at tispansplay: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />

jsn-msn-hasmlecontainer span12">"ss="jsn-modulecontent">
m ki" sp"EN-ntentheecontent">i <íXemniirave;y. ca c

thuong-manavan-moF hốn> nh hiao đ QuCthada i h iv inugng kh;mv inu. thương NA -coban-ve-thrgong.-ttmu.html>Thủ tn> Bp "Tn i tự do ới tng tng hương c vài nh đnh " +ẩu sang th -rgmp-mtru-g g.-t> Austcalin: Khó&;, "/em> f-h620tmau-kiohca/"ungkdang-ang-ro-luc- > M. tkhó& đầu tngTg-ansn rave/em> f-h62n-chuh-khac-ban-ca/">-giai-quytml" yemt-taien--cap-ca/"ungdai-dhuonangde-thchntmllquytm-trung-my-ca/"bieudi> chán tte; g Quốc trong c&đómChơ ươtqgEN-n đầu t hhoraế.mycải thiợc, “aại tự do n đBsữaKia>

jsn-msn-hasmlecontainer span12">"ss="jsn-modulecontent">
m ki" sphan-tichvl uo" > i <íVl uop>

jsn-msn-hasmtml"keulescontaine span12">"ss="jsn-modulecontent">
jQuery.noA