Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Phân tích - Bình luậnKhu vực tự do thương mại Trung - Mỹ có thành hiện thực?

Khu vực tự do thương mại Trung - Mỹ có thành hiện thực?

My Trung 6

Vấn đề thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn có thể trở thành khởi nguồn của xung đột trước đó, hiện đang đổi hướng trở thành điểm đột phá trong quan hệ hai nước.

Đây là nhận định của bài viết đăng trên tờ “Tín báo” (Hong Kong), giữa bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chính sách thực dụng đối với Trung Quốc. Cùng với đó, giới học giả hai nước bắt đầu lên nghiên cứu thảo luận về khả năng đạt được Hiệp định thương mại tự do Trung - Mỹ.

Xuất phát từ lập trường của Trung Quốc, có nhiều lý do để hướng tới khu vực thương mại tự do Trung - Mỹ. Theo dự báo của Dự án nghiên cứu thương mại toàn cầu của Đại học Purdue (Mỹ), nếu đạt được thỏa thuận, đến năm 2025, Hiệp định thương mại tự do Trung - Mỹ sẽ đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Trung Quốc, xuất khẩu sang thị trường Mỹ dự kiến tăng 3,8%, nhập khẩu tăng 4,8%.

Các lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất là ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là quần áo, chế tạo thiết bị giao thông vận tải, năng lực sản xuất của Trung Quốc trong các lĩnh vực này sẽ được cải thiện.
Một lý do khác là vấn đề chuyển giao công nghệ cao. Mỹ luôn kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao dựa trên các lý do như quyền sở hữu trí tuệ, an ninh quốc gia.

Nếu hai nước thông qua một thỏa thuận thương mại tự do rõ ràng, nguồn vốn của Mỹ đầu tư vào Trung Quốc có thể đi kèm với tiêu chuẩn chi tiết về chuyển giao công nghệ. Điều này có thể giúp nước này tránh phải áp đặt phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc.         

Ở cấp độ chiến lược, “Đối thoại kinh tế chiến lược” giữa Trung Quốc và Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama vốn nhận được kỳ vọng lớn, nhưng qua nhiều vòng đàm phán giữa hai nước đều không có được hiệu quả thực tế. Cơ chế đối thoại nhiều lần nhưng không có kết quả, ngược t qutô() { jQuery(this).r chuym đim điừ Hài tiếmthị ha Đạg đểi thờibốc m&a nguc đều khôngyle="text-align: justify;">Nếu hai nước th&ocirơng mại tự do Trung - Mỹ sẽ đóng gc;n nghi&eciri tiốc cón giữa hai nước, kh&ob lý thita Trungoacuyển giao côch thực dụng đ,r chuym ất ce;m ph&aacu_6.quo; giữa Trun,i thờigiao trhà, k Obại tựi kinhc.circ;ng ve; ngchặun tốG2g Quốc và Mỹ dưới thời T    & te; do Tuyng k l&yacut,te; kết qun lýte;nh thực n&nh thhếưnệ,quii ro m&a thờiơng mại tự do Trung - Mỹ sẽ đóng gđem j/tuat khẩu sang ave; quần áo, ch, thuyền sh, ngưận t tic. v&agrai kinhm; tuư ag Quốci thờii kinh> Mộ; do như hlược&rdg Quố. Giai h nhnập trườngút FDIược&rdqu v&akhông e; vấn đnhauirc(i thờợ Trun ư khdquũquả, ngưỠ, e; vấn đần & l&yvấn đn(i thờợd"http://vipi thờiối với Trung n c&ư và, ngưỠ, /> M tătexthn nso.   &le="text-align: justify;">Nếu hai nước th&ocirve; Mỹ dưm; tuư ahế kiến tQuốc. grav l&yvấn đdoxtht, đặn> ệ,quốc,gc;ng te;ni vy trong các lacute;o, c yai kinhm;runglơng mạc t qn Qub, &ldoxtht, đg QuốcQuểim agrave;ng myIược&rdq;o Trung Qum;roc tẃm&le="text-align: justify;">Nếu hai nước tVninh qud/vipữu ế kiến tQuỏi nquyềcác lng vHollywood lũquh nhng avkh&i nquyền> ệ,qu(i thờợ Trun ve; ngn nữu ược&rdqI neagravkh&i ncủa. N(i thờợd"http://vipti thờ j/tnbsp;Nếu hai nước tTrt phe;ngi thờng 8%. lốip. bNếu hai nước tc hưởndoxtht, đặve; ngtrong các luũquaát lực Quửn t đột ph&ahai cQuểi/tnbsp;Nyle="u hai nước tNMỹ : T; kết quT giaoX&a ngu Vrctr mole="text-text-align: justify;">yle="u hai nước tT ce; knướa:yle="text"u hai nước tthương mại, Trung, Mỹ, thành hiện thực"đột ph&a, đ le="text-text-alicle-contente"text/cs_sepamla! ->div> cle-contente"text/cs_box->dh2e="text-aCơn_6.qul> chco-thanh-hla-g IRI -co-thakc.hte-daduoiac">cphan/fta-k ThươnTrung tWB: Vrctr mo ng trởi hútr thnute;ngeuateu th&aự , đặi tự do Trung - M">WB: Vrctr mo ng trởi hútr thnute;ngeuateu th&aự , đặi tự do Trung - Mutet"u contente"text/cs_c vi14/07/" wile="text-last">Brazils-tu/vờ tan-gian-chi-M đn vọng thunTrung tL/a>';Ian>';IHRSS_?L/a>';Ian>';IHRSS_?utet"u contente"text/cs_c vi14/07/" wile="text-last"> t kket.hml" c">c > <> /> Mnan> rocul>;o Trung Qutrong các l th <> /> Mnan> rocul>;o Trung Qutrong các lutet"u contente"text/cs_c vi14/07/" wile="text-last"> iv> cle-contente"text/cs_box->dh2e="text-a Mngoh-hệ.ấuml" t auan-k/trung-tch-vao-lao.hmit- tìIRI mdaduotanccoong-mai-vvsu-ki-kie-tu-> >Thuvcohtmlotanc t tìm cág thunTrung tN> ng o LàoCot thốc, có nhiều tN> ng o LàoCot thốc, có nhiềuutet"u contente"text/cs_c vi20/07/" wile="text-last">crat-c"hu vvao-lao.a M-camoìIRI ';I> Mnq do Trung - Mua Mỹ v&agra" r-ute; nng sự tidm nhậpr r>';I> Mnq do Trung - Mua Mỹ v&agrautet"u contente"text/cs_c vi19/07/" wile="text-last">mdìm-haap-tiaccá- ho IRI te; nhiềuunưuauự“Vru, c& Lhn”Mont Hàaii th&aiộct bMutet"u contente"text/cs_c vi19/07/" wile="text-last">tu/s-tchaap-tiac">c h-da-canc t tìm cág thunTrung tT- Mua. /a> iv>

rc= "jsn-pos-breiv class="com-contv>
body"> r span12">
:1 t> < t> jQuery.css()y #makeMeScrollabng giv.scrollabngA *his top: -200retypive < gin-left: auto; < floap srigh; < " />

a>sss="le < } img s#makeMeScrollabng giv.scrollabngA a:; //is background:n>a>sss="le < } iaaek; mt/ jleco makeMeScrollabng sck; mar"369":3g tinMy Trun:98tinM" />-te-asuc-qanly n>a> Tight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.hie;ngidoxtht, epyvn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-aphan/i-qudnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.n> Corg">/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-aket.hmlogom hỗ trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.- tìtam Tvn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-alogou- tìtam Tight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.nmc mvietd="su-t">/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-alogounmc mvietd="sight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.mutrspan> <">/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-amutrsp_n> _vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.moitTgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-amoit_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.nci Agov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-anci _gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.vietadeTgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-avietade_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.spsvietd="sgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-aspsvietd="_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.tbtv Corg">/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-atbtv _n> Tight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.langt-te-alangtck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.haic.<.hoc imucitysgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-ahaic.<_hoc imucity_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.itpc.hoc imucitysgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-aitpc_hoc imucity_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.hids.hoc imucitysgov.vn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-ahids_hoc imucity_gov_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.cng nb-te-acng nbck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.yba tâu-tyvn t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-ayba t_u-t_vnTight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.ictawards.ictac-dsgov.vn/ t/en-Hinh_dang_tin/pan>-te-alogouc-dsight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/es://www.n " wi.vn/ap17-c/ t/en-Hinh_dang_tin/tic đm hỗ trFieldtop" /fieldtoext-lastss="ck; mar100%"xtbinh-luavn/en" www.mofaTgov.vnavi/nr170222100714/ t/en-Hinh_dang_tin/ng_tin5302600_n Aight= trFieldtop" /fieldtoext-lastss=" stss="

body"> er1 row-fludiv class"dulecontent">