Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hội nhập và phát triểnBàn về tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Việt Nam

Bàn về tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Việt Nam

trai cay

Mức độ tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc vào tăng trưởng của các ngành kinh tế. Nông nghiệp là một trong 3 ngành có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian dài, giá trị sản xuất nông nghiệp đóng góp từ 25% đến 30% GDP. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp suy giảm liên tục trong những năm qua. Tìm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này là nội dung tác giả đề cập trong bài viết.

Thực trạng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp

Giai đoạn 2011 – 2016, so với các nước trong khu vực, ngành Nông nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng trưởng thất thường và có xu hướng giảm đi, từ mức 4,02% năm 2011 còn 1,36% năm 2016, đây cũng là mức thấp nhất từ trước đến nay. Điểm % đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế và điểm % đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế của ngành Nông nghiệp đã giảm nhanh trong thời gian gần đây.

Đến năm 2016, điểm % đóng góp vào nền kinh tế chỉ còn 0,22, giảm hơn 50% so với năm 2015 và hơn 3 lần so với năm 2011; % đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế ở mức 3,5% trong năm 2016, giảm 60% so với năm 2015 và giảm hơn 4 lần so với năm 2011. Đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Sự suy giảm tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đã làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, năm 2016, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chỉ đạt 6,21% (không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 6,7%). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là:

Thứ nhất, dòng vốn đầu tư vào ngành Nông nghiệp thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Giai đoạn 2011 – 2016, nguồn vốn trung bình từ ngân sách chiếm khoảng 6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Vốn ODA lũy kế đến nay gần 6 tỷ USD, chiếm 7% trong tổng vốn ODA vào Việt Nam; Vốn FDI tích lũy gần 4 tỷ USD, chỉ chiếm 1,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam; Tài chính vi mô bao gồm các quỹ, hiệp hội… đầu tư vào ngành nông nghiệp mới chỉ chiếm hơn 4% GDP. Hiệu quả đầu tư ứng khoảng 60% nhu cầu và không tương xứng với quy mô đóng góp của sản xuất nông nghiệp cho nền kinh tế;  Các cơ chế, chính sách thu hút vốn cho nông thôn chưa thực sự năng động và phù hợp... 

Thứ hai, thiên tai, biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó của ngành Nông nghiệp còn hạn chế. Riêng năm 2016, sản xuất lúa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm do hạn hán, xâm nhập mặn, gây thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đồng cho nền kinh tế Việt Nam; nhiều nông dân phải bỏ ruộng, tìm kiếm việc làm ở các đô thị. Thị trường tiêu thụ thủy sản gặp khó khăn do một số thị trường lớn giảm nhu cầu nhập khẩu, một số nước đã đưa ra các cảnh báo về chất lượng đối với một số lô hàng hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Thứ ba, mô hình sản xuất trong nông nghiệp phần lớn vẫn là quy mô nhỏ bé, manh mún, phân tán. Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang sử dụng gần 80% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước. Trong những năm qua, cơ cấu đất nông nghiệp có sự thay đổi mạnh mẽ, song quy mô đất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, manh mún. Tỷ lệ hộ sử dụng ruộng nhỏ dưới 0,5 ha chiếm gần 70%, trên 2 ha chỉ có 6% và công tác dồn điền đổi thửa ở nhiều địa phương còn khó khăn.

Số liệu của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2016 cả nước có 30.000 trang trại, giá trị sản xuất hàng hóa bình quân chỉ khoảng 2 tỷ đồng/trang trại; khoảng 4.000 DN tham gia đầu tư - chiếm chưa tới 1% tổng số DN cả nước, trong đó, có đến 90% DN quy mô từ nhỏ đến rất nhỏ; khoảng 12.000 hợp tác xã và 56.000 tổ hợp tác đang hoạt động, cho thấy nhân tố chủ chốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp còn rất ít.

Thứ tư, lực lượng lao động trong ngành Nông nghiệp đông nhưng trình độ thấp. Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ nghề ở ngành Nông nghiệp trong năm 2011 chỉ có 2,7%, đến năm 2016 tăng lên gần 4,5%, điều này cũng là một yếu tố làm tốc độ tăng trưởng nông nghiệp khó nâng cao.

Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nông nghiệp

Để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế, cần có những giải pháp đột phá và hiệu quả trong ngành Nông nghiệp. Các yêu cầu đặt ra là phải gia tăng giá trị sản xuất toàn Ngành thông qua việc tăng sản lượng với các ngành có lợi thế về thị trường, hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng chất lượng sản phẩm. Theo đó, cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Một là, rà soát lại các chuỗi giá trị đối với sản phẩm có thị trường, có thể mở rộng sản xuất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cụ thể như lúa gạo: Các cơ quan hữu quan cần hướng dẫn và hỗ trợ nông dân phát triển các giống lúa có chất lượng cao để tiêu thụ trong nước, xemtỏcute;2e; 6,7n n&oộti&ecioacute; rấ ph&aacubsp;r&agraại;ớusti hợp bsp;r&agrahu cầu nhập khẩu, m;t lđ&agr, xemfy;"hương n Ng&thạn o đuan . Tiều đaạànhể tnhập kkh ch phương ccirc;ng nghiệp. tnhập knh N&te;ng g&oacuttii, bi khoếu ổntg nghiá ve; mứẫn v&agrtagran lao d&ai;ớẫn v&agr nhiều thể m các giống lúa cóBng trưởng cao ute;, cần quaưcutn phẩmy-tin 6,7ndp: -cute;c đẫn v&agrượng sảân ph&aacuave;,&nbồng trườngân vàu nhập k l&agrchế, có thể mi một saacute;c ghứ tt Nam; n v&ag>&y nghi te; sự lign: justn-do-ai mạ">Miếum nhp t&aong nướclign: justn-do-;m, tỷ l đu tuổi ến 3&igru đặt m xuấbi khoanh-tri v các giống lúa cóBcuteng trưởng causti hợp tư, lựciệp khón, hỗ trợ n&n dẫn ng 4.000 DNt ngn: ju hỗ trợ n&;c đẩy tốc tiêMi;"hương n đtercol" clchế, chính sách thu h&u ti&ecic ng cang cang cang cacác giống lúa cóiếm kho manh mc Kh tong với các ngành c&oacu1 nghite;tcn . TT C&ae;tkc đẩ (o Đ),rc;n phải ân tacute; c-;ng vốn đầuacute;o Đacác giống lúa có2 nghite;tcn . TT C&ae;tkc đẩ (o Đ),roc-teả&aacirc;n cute;a gạoo đểtilde; lacute; c-;ng vốn đầua/strong> t5acute;(o 0-; %, rang Vseparato _IMGGA %, rang Vbox h2ve;nh N&o-te/1tii el4" 2016 tăngh2ve %, rang Vol> < <<-uocd="jsn-mainbody-content" class=" js77-kdrova 'UAe -gop-st.hta gdp lass="clị atiêu dùn“gópc tc”agrave;m tốc e;o ">lị atiêu dùn“gópc tc”agrave;m tốc e;o -; %, rang V981-ba12/07/ “Lu ra”ai; rave;m tốc eacute; c-; %, rang V981-ba11/07/ ỷ lệ h: C&. Tiẫi; rave;m tốc ecutep t&aện n: C&.anh_tin/àoKh tu FDI?-; %, rang V981-ba11/07/ lass="cThiútFDI:;K/ơn 50% sng tass=hanh thoá;ng nghidgsthoe;ng NộútFDI:;K/ơn 50% sng tass=hanh thoá;ng nghidgsthoe;ng -; %, rang V981-ba10/07/ lnong-nghi rave;m tốc eợđâu?-; %, rang V981-ba10/07/ la-h det-ma '-mainbody"> alass="cMy&eccol" clv&agr1circ;c ô ld="ànm ma cute;eccol" clv&agr1circ;c ô ld="ànm ma -; %, rang V981-ba24/11/ " > Nglass="cBncute;tg t, " C&.t"lv&agr11c;ng t&khả năng vìhum nhai mạ">MiteBncute;tg t, " C&.t"lv&agr11c;ng t&khả năng vìhum nhai mạ">Mi-; %, rang V981-ba23/11/ lan> Nglass="c ave;,&nsiêu rau<, biel4"ụngte;tnmp ng v1, nghic ô ld="> ave;,&nsiêu rau<, biel4"ụngte;tnmp ng v1, nghic ô ld=-; %, rang V981-ba22/11/ lhị tUyenWEF: t n&un tlệng v&ogáo 30-; %, rang V981-ba17/11/ MiTPHCMi rave;m tốc e">Mộ">ldiv> ai mạ">MiTPHCMi rave;m tốc e">Mộ-; %, rang V981-ba16/11/ Hội sid

ngành t4/div> 2
"first">Hội sid
dy">
Hộiner"h phố Hồ Chí Md="jsn"firsngành
lass="ass="last"> i
lass="ass="last"> i ass="jsn-article-bhí Mif=/tvss=a>
="le jsn-modulecontainer">
lass="ass="last"> i drotr">
 • Bainbi v
<&aacuQem> a ệt Nigrave;h N&p, ;ecte;eclay g>Mi&aacuiệcute;, ; justn chế,NA/li
N ass="jsn-article-bhí Mip" _ve_o" > _spanateda inăm, 13 Tháng 7 2017 11:23

="le jsn-modulecontainer">
lass="asd="jsn-mavid o động
i 300Được v169" framebdiv> ="t nlowfulljQu =" nlowfulljQu ss="iframe"le jsn-modulecontainer">
Cd="jsn ăm, 13 top: 10px;n<<(thict bod13 SltWeb C&a" omodan" clClickToURL(lass.value)> siz clkhoăm, 13 te"> : 97%;n<l&a mạac FTH trường yêu col" utUyencol" cl"ban(B-"ba) opover(daEuropan> liade Policy and Invest Support Projict opover(danhldiv> opover(daỦy bh Uyen&aacuHhỉ kte/1acute; cn-menu-togg opover(dal;ng Qem>Mộ rah opover(dal;ng Xú/1tiog&aa <">Mi(Vietiade) opover(daen-deli > UyenSPS opover(da org>en-deli > .hoodimcutcity.gov.vn">Sợldiv> -day-maí Mi opover(dal;ng Hn&oave;nhday-maí Mi opover(dali>
 • <">Miass= Ước,&nbsday-maí Mi opover(da rọa>
  • đvn">li>
  • H trường="text-align: jầuircb c<"spa biel4chế,VCCI opover(daHign: jg-nghiD"text-align: jTP.HCM opover(daH tghiD"text-first"rẻjTP.HCM opover(daG xemstrongc eCNTT-TTjTP.uHh CHÍ MINH opover(d2-hthict(d2-d="jsndulecontainer">
   bottom> Hồ Chí Md="jjjjjjjjjulecoct();
   /li>
  "jjjjjjjjjuleco/div> <đ"> ="tm, 13 te"> : 100%;nc;ntp nc;ntrnc;ntdtm, 13 te"> : 70%;nlia> -dng g&oacuttii-;m, tỷ l; nh-tano để ti&eciọc kỻjg-nrường yêu cchế,djute;, c;"B"ba
  /li>
  /li>
  "jjjjjjjulecoct(); "firsngành bddem"> <