Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOThông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

_________________

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-TTHNQT ngày 10 tháng 8 năm 2021 về tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố;

Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19;

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. NHU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

 1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:
Vị trí việc làm
cần tuyển dụng
Chức danh nghề nghiệp Mã ngạch Chuyên ngành Số lượng
Tổ chức – Hành chính Chuyên viên   Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh 01
TỔNG CỘNG   01
 1. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển

II. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Việc tổ chức tuyển dụng phảibảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

- Việc ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quả lý viên chức

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e)Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện cụ thể theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trung tâm xác định nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện cụ thể của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, cụ thể của vị trí việc làm như sau:

- Có trình độ đại học trở lên với ngành đào tạo: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

          - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức).

-  Năng lực:

 • Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. 
 • Có kiến thức về quản lý hành chính, các bộ Luật liên quan đến công tác tổ chức.
 • Khả năng lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và báo cáo công việc.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức, hành chính, quản trị.
 • Có năng lực trong công tác quản lý điều hành nhân sự.
 • Có kiến thức về lĩnh vực tổ chức hành chính trong đơn vị nhà nước
 • Năng lực xử lý và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan
 • Am hiểu về tình hình hoạt động chuyên môn và quản lý của Trung tâm.

- Kỹ năng:

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Kỹ năng tổng hợp và tham mưu
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày

Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác hành chính - tổ chức.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1 Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩncủa người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn

-Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2.1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN: 

1. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố sẽ có văn bản thông báo cụ thể thời gian xét tuyển đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố, số 149, Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian xét tuyển viên chức có thể thay đổi so kế hoạch và sẽ có thông báo cụ thể đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo đường bưu chính để đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19:

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 149, Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38205051.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố.

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển./.

File đính kèm: tại đây

Nguồn: CIIS

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

006388227
Go to top