Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế: Tạo động lực hơn nữa cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

canhtranh1101

Hot đng hi nhp kinh tế quc tế năm 2017 ghi nhn nhiu thành công ln vi các kết qu quan trng th hin qua các s kin hi nhp trong nước và quc tế.

Đây là kết quả nổi bật được ​đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh tại Phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018, diễn ra sáng 11/1, tại Hà Nội.

Vị thế Việt Nam được nâng lên

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CTPPP gồm 11 nước), các hiệp định song phương với Isarel và Cuba.

Ông Hải cho biết, hiện có khoảng 60 nền kinh tế đã và đang đàm phán các FTA với Việt Nam, bao gồm các đối tác thương mại chủ chốt nắm giữ khoảng 90% kim ngạch thương mại của Việt Nam.

Việc thực thi các FTA nói trên, theo đại diện Bộ Công Thương đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Ghi nhận từ Tổng cục Hải quan cho thấy, chặng đường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện những bước tiến mạnh mẽ. Theo đó, năm 2001, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mới chỉở con số khiêm tốn hơn 30 tỷ USD, nhưng sau 6 năm (năm 2007) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt con số 100 tỷ USD.

Như vậy, sau 10 năm gia nhập WTO đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần.

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh

Quá trình hội nhập đã tác động to lớn đến bức tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, cơ quan này đã tham mưu cho Chính phủ và xây dựng nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đưa và công nghệ đầu tư vào Việt Nam.

Kết quả trong năm 2017, xuất khẩu của ngành nông nghiệp đã đóng góp ​tích cực cho nền kinh tế, đưa nhiều sản phẩm của Việt Nam đứng vững tại các thị trường lớn trên thế giới.

​Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ ra những ​áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, ​nếu qui mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, rất dễ chịu tác động trực tiếp bởi các sản phẩm nhập khẩu.

​Do vậy, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ​tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, chú trọng đưa khoa học công nghệ cao áp dụng cho ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu và mở ra thị trường tiềm năng để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của ngành nông nghiệp.

Từ góc độ doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khi hội nhập sâu với thế giới một mặt doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ lộ trình giảm thuế, nhưng lo ngại lại nằm ở vấn đề phi thuế quan ngặt nghèo hơn, đặc biệt là những quy định về chống bán phá giá...

​Ông Nam cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh khi bước vào sân chơi ​hội nhập một cách sâu rộng.

Phát biểu tại ​hội nghị, i circupan><="text-align: justify;">ng hPhát bi, lãnh đ<="text-align: justify;">ng hPhát bi,guy<="text-align: justify;">ng kim 18tt cáilde; v&ag kinh tếng quy đsta họtăng lh&ugiới.

Phát bi đahte;c Fđưtilde; thaạo Bộ Nôngủ và c&aac quane;nh ph, ngành tiếp tục hirc;ng cao nu và mở ra thị thính phủ và x&acip m quv/a>

Phát bi"o liên ngành Hộvàếp tục hắm gip nhập cơ sệ cao &aacng trực nu và mở, ch&iaacute; gi gianuế quancon snh n& trườngtr&em đưh;p dcon s c nhờ;">nhap/ nghich&f="hhu tư< trườngnh n&), Hiệp i lo/a> Clte;n hội cẩyơn 30 ./="text-align: justify;">Phát bip taveuy:netnamplustyle="text-align: justify;">Quá tr&ip t đk="text-ala:nh tranh khi bước v&acutliên ngành H,tt cáilde; v&a, CPTPP, EVtr&tyle="texlearbreak">

>

{ " jsn-hasmainbod >

{ " jsn-h
m>
jQuery.noConfliQuery(document).ready(function(){ jQuery('li.active').hover( function(){ jQuery(this).addClass("hover"); //Add an active class to the anchor }, function() { jQuery(this).removeClass("hover"); //Remove an active class to the anchor }, functio funcument).ready(function() { jQuery(document).on('mouseenter', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).addClass('hover'); }); jQuery(document).on('mouseleave', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).addClass('hoverver'); }); }); //]]> Menu < Menu Tập huấn < Nghiên cứu <
m>

m>
most) {reateassênong-hoi-ntai-ha-nsa-phaa-nrahiep-4te-voung-rcm-wtong-maitu.html>Thmmai-ien-crg-mav.htmva-kinh-teng-tng-cao-nang-lxup-ki-quockien-tim-kiehỉ đạinh tm đo: “C kiy hương mủa Việt Nan đ- in/Usonspu-crg-tueai-dienhap-kinh-titu.html>Thlass="first">ạiKhóa TiạiNacutt m kinASEP), khi hlếch s&aăm qu6rave;i đHNQT;o Van> Thtukinn-de-tim-kiemlg-tc-dong-tban> Vđạin năngkhuyng circ;n cFTA) song phưEU- EP), khi h: L tr&i tác Ĵi bn> n>';IHn>' thtr&
m>
<_pan>jphcm" widpien- anMF>

m>
Trext-alieading"iner_inneri">
jQuery.noConfliQarti jQClickToURL(linkVal) { ='TlinkVal != 0)ạwindow.oglinkVal "newạwin"> < //lassspan class tiC1 thôn WEBLINK”e="coms="c Worldpa:ade Organisa Associa of Sw.she"> Asia-Pacific Eneromic Coow.ra lPEC)e="coms=c Europeo Tam/er of Commerce ikinAnet (EUROCHAMVa)e="coms=c mc/fmvAnetube.">Americo Tam/er of Commerce ikinAnet (AMCHAMVIETNAM)e="coms=c Europeoa:ade PojQCy and Investusel Support Projece="coms=c ầu tư - D> .hoc/ime;icityugov.vaeeS USDhếnng circ; Hồ Chí Me="coms=c XiTh mẽ.ng circ;n cFTAọi/span> VaHồ Chí Me="coms=c ay, ngnhVCCIe="coms=c < ộngngnhVCCIe="coms=c Ẓ CHÍ MINHe="coms=spa.mecs=spner"> "clearbreak">
jQuery.noConf flict(); /> :10 cssonf #makeMeScrollabh juv.scrollabhAon( *Que posi jQ: rela vescr jus margin-leftcr floa -user-a.mec: nonescr -moz-user-a.mec: nonescr -o-user-a.mec: nonescr user-a.mec: nonescr }cr f #makeMeScrollabh juv.scrollabhAon( aue posi jQ: rela vescr jus margin-leftcr floa -user-a.mec: nonescr -moz-user-a.mec: nonescr -o-user-a.mec: nonescr user-a.mec: nonescr pad hre margi5thcr pad hre " /> jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI Thdis/Uyen-Hinh_daoi-nhkien> jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI mc/fmvAnetube.">Thdis/Uyen-Hinh_daoi-nhkienlogoh>mc/fmvAnetuan>jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI Thdis/Uyen-Hinh_daoi-nhkienmutr" _ _vspan>jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI Thdis/Uyen-Hinh_daoi-nhkientbtvs_ pan>jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI .hoc/ime;icityugov.vaeeThdis/Uyen-Hinh_daoi-nhkiennerg anMF>_hoc/ime;icity_gov_vspan>jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI jphcm" Fiels" breafiels" tyle="tI tI
L/span ityle="tex cla-modulecontainer_inner">