Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Đánh giá tác động sau hơn 2 năm thực hiện Hiệp định thiết lập khu vực thương mại tự do Asean - Ấn Độ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về tăng cường tiếp cận thị trường từ việc tận dụng lợi ích các hiệp định song phương của Việt Nam, Trung tâm WTO thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM, Bộ Công Thương, lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động sau hơn 2 năm thực hiện hiệp định thiết lập khu vực thương mại tự do Asean - Ấn Độ” vào sáng ngày 31/10/2012 tại Khách sạn REX-141 Nguyễn Huệ.

Xem tiếp...

Tập huấn: Kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Ngày 8-9.11.2012, Cơ quan đại diện Bộ Tư Pháp tại TP. HCM phối hợp với Trung tâm WTO tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp" dành cho các đối tượng là cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp và đại diện các Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp...

Tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Ngoại thương

Ngày 06/10/2012, tại Hội trường B11, Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khoa học sáng tạo trẻ Thành Đoàn và Đoàn trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức khóa tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Ngoại thương. Khóa tập huấn thu hút hơn 150 sinh viên tham gia.

Xem tiếp...

Tận dụng lợi ích công cụ phân tích thị trường nâng cao hoạt động xuất khẩu

Sáng ngày 20/09/2012, tại hội trường 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố cùng sự hỗ trợ của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Dự án hỗ trợ thi hành về pháp luật Hội nhập kinh tế USAID/STAR+ Vietnam tổ chức khóa tập huấn “Tận dụng lợi ích công cụ phân tích thị trường nâng cao hoạt động xuất khẩu”.

e"> Được viết ngày Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 08:55

Hội thảo “Đánh giá tác động 2 năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do Asean - Ấn Độu

Ngày31n tháng 10 năm/2012, Hội thảo&ld-qu;Đhánh ghág tác động 2 năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do Asean - Ấn Đ&rd-qu;h sp Được tổ chức  tạiKthách sạn RE,p số -141 Nguyễn Hu, Q11,TpP. HCM do Ủy ban ntân; dân; thành phᓑ Hồ C&iaacuteg Minh sp chề triagrave; với sự phối hợp của Bộ &oacircnng Thương, Sở &oacircnng Thương TP.HCM, Cổngl&atildve;nh sự qcán Ấn Độ tại TP.HCM và Trung tâmHHỗ trợ hội nhập WTO TP.HC.

e"> Được viết ngày Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 08:55

Khóa tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Ngoại thươnu

Ngày0 6 tháng 10 năm/2012, Trung tâmhHỗ trợ hội nhập WTO thành phố Hồ C&iaacuteg Minh phối hợp với Trung tâm Khoa học háng tạo trẻ ThànhĐobàn tổ chức khóa tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế dành cho sinh vrên Ngoại thươn2, tại Hội trường B11,Ttrường Đại học Ngoại thươn1, Cơ sở g, S 15  ĐườngD5, Phường25, Qluậ Briagraveinh Thạh,O thành phố Hồ C&iaacuteg Min.

e"> Được viết ngày Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 08:55

Khóa tập huấ:c Tận dụng lợi ích công cụ phân tích thị trường nâng cao hoạt động xuất khẩu

Ngày20,21/09/201 ( từ8g30; đn216g30)2, Trung tâm WTO thành phố tổ chức khóa tập huấn&ld-qu; Tận dụng lợi&iaacutech &oacircnng cụ pdân; &iaacutech thị trường dânng cao hoạt động xuất khẩ&rd-qu;.

e"> Được viết ngày Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 08:55

thôngbúo guyჇn ch;n tn vấn iá phân chogói thun Xâyh dᱴngbúocúo/chuyênsâhu vo hoạt động xuất nhập khẩ tyên địa oàn thành phố Hồ Chí Minu

Trung tâmHHỗ trợ hội nhập WTO thành phố Hồ C&iaacuteg Min  guyჇn ch;n tn vấn hág pdân; choghói thun&ld-qu;Xdâyh dᱴngbháo cáo/churênsdâhu vo hoạt động xuất nhập khẩ trên địa bàn thành phố Hồ C&iaacuteg Min&rd-qu; Mcớc trêuh &oacircnng việc của tn vấn làhobàn Thàn gbháo cáo/churênsdâhu vo hoạt động xuất nhập khẩ của thành phố và đo xuất cácgviig pháp quan trng  Thim gian nTậnhHồsơh di thun:rbr tron>QTbr tron>từ nhày 24/089/201 đnTrbr tron>11g30; nhày 04a tháng90 năm/201Tr( trong gi thànhcC&iaacutenh).

e"> Được viết ngày Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 08:55

Trang10 trong14 -trag

ithopeent value="http://www.haie;n nocrimt-dcity.gov.vnithopeent value="http://www.itpcnocrimt-dcity.gov.vnithopeent value="http://www.hidsnocrimt-dcity.gov.vniộelecn>ir" cla TIP y(mouseent (= 5; j) ' = 5; j)div#makeMeScrollab-c").smoothDivScroll( ' manualry.am-uousScrolli :-ng e,' autoScrolli Mode: "onS-quo",' autoScrolli I claval:10 })un })un ộ trư GGyên" "; var IHRcsn-ha #makeMeScrollab-c div.scrollab-cAron * ' posieent: rel veun display: block;n floan: âyh;n marg-d: 0;n pad

hi-dba/a>hi-dba/a>pimgP giữhuyênsl -ke /P.HC.logo.png xuấtField" rentfield" />hi-dba/a>hi-dba/a>pimgP giữhuyênsl -ke /logoPmcremvn doan.ng xuấtField" rentfield" />hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>adengov.vnade_gov_vnng xuấtField" rentfield" />hi-dba/a>hi-dba/a>pimgP giữhuyênsl -ke /tbtv_orgnng xuấtField" rentfield" />hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>hi-dba/a>< ba/a> TIP Nass="ichi-dba, p t-te/219"https://www.Ppec2017.vn/ap17-c/="pi-dba, p t-te/219"http://www.mofangov.vn/vi/nr170222100714/="pi-dba, TIP n-giarentp" cjsn-> <-bottom >id"> n-giarentp" c jsn-> <-bottom ntent-top" class="sjsn-iv id horizsn-illav> fluid >id"> n-gia/ban-th hap ="0 xtyên width: 100%; >idididhtm?lime--> id14 -tragtd>id14 -tragtd>ididid TIP -giarentp" cuser fluid >id"> n-giarentp" c user5u 2012 08ng-x12t "> 1

Đ138 .vstats_> Đ{marg-datop: 5px;} #vvnsit_> Đ138 .vml"{he-con:24px;} #vvnsit_> Đ138 .vstats_ic Đ138{pad

Đ138u 2012 08vvnsit_> Đ bodem var" cla-ha s-content-tovdigit_> Đ"html" > 0 clearafml" > 0 clearafml" > 4 clearafml" > tepearafml" > 6epearafml" > tepearafml" > 7epearafml" > 4 clearafml" > tepearaf TIP < u n-giarentp" cfooĐ">id"> -giarentp" cfooĐlass="s ntent-top" class="sjsn-iv id lass="sjsn-iv idhtml">fluid >id"> n-giarentp" c fooĐ"ntent-toear12 b

Gl&ayave;eob&agrav Hồ C&iaacuthtm?lime--> g.htmlq n t&a;uc i nh Chí Minu naComplexpi-d t-ta clashttp:// Chcudiaoc.net/="Ch ChvưT;n tnXd&api-d t-ta clashttp://www."/hoan werlevanlg Mi.com/="Ch ChvưTh-dcuoiAĐT werpi-d t-ta clashttp://www.udicriversid"122vinhtuy. /="udic riversid" 122 vĩn< tuypi-d t-ta clashttp://www.hacincocomplexlevanlg Mi. /="hacinco complex lê vĭchlve-hnqt/56 t-ta clashttp://www. Chcugteeni-qusv.com/=" ChvưTgteen i-qust/56 t-ta clashttp://www. Chcukimlu.com/="Ch ChvưTKim Lũt/56 t-ta clashttp://www. Chcumoncity. /="Ch ChvưTMon citypi-d t-ta clashttp://www.

Vinhomes Ba Sntpi-d t-ta clashttp://www.d;n

goldvn w.net/="Ch ChvưTThe Gold-in wpi-d t-ta clashttp://www.vinhomes trduyh Chv.com/="vinhomesoagraewsduyacưnqt/56 t-ta clashttp://www. Chcuvinhomesr" cralpark.com/=" ChvưTvinhomesor" cral parkt/56 t-ta clashttp://www.vinhomesga"> niagiagoc.com/="ur&ecáĐvinhomesoga"> niat/56 t-ta clashttp://www.d;n goldseasnt47ng tent;n .com/="goldseasnt 47 ng t n tui-&t/56 t-ta clashttp://www.goldmarkcity-hanđ.com/="Ch ChvưTGoldMark Citypi-d t-ta clashttp://www.saigonresng tenx.com/="Cích> saigonres Plazat/56 t-ta clashttp://www.

saigon panram t/56 t-ta clashttp://www. " cralcoastdat k.net/="C" cral coasthđàt tnqt/56 t-ta clashttp://www.gtm?dworldphuap-tvt.net/="Gtm?d WorldaPstnewst/56 t-ta clashttp://www.biett&apremierphuap-t.com/="Bnh t&hjpg Premier-inllagepi-d t-ta clashttp://www.biett&avinhomesdg Mi onphu Mi.com/="HoaaPnews_ma=Vinhomes Riversid"pi-d t-ta clashttp://www.ecolife ayho.net/="Ch ChvưTEcolifeTti-nhcutepi-d t-ta clashttp://www.timecitymt-dk/hi.com/="Vinhomes Timesoritypi-d t-ta clashttp://www. Chcuhandir"sjslevanlg Mi.com/="Ch ChvưTHandi rescopi-d t-ta clashttp://www. Chcuhacincolevanlg Mi.com/="Hacinco lê vĭchlve-hnqt/56 t-ta clashttp://www.muab" ( Chcuvp6lh cdan.com/=" ChvưTvp6 lh chđàmpi-d t-ta clashttp://www.t

nhanđ.com/="Ch ChvưTVaânciapi-d t-ta clashttp://www.d;n -ecolifecapitol.com/="Ch ChvưTEcolifeTCapitolpi-d t-ta clashttp://www.b tchett&avinpearl.com/="Bnh t&hjpg vinpearlpi-d t-ta clashttp://www.

pmlah 2 g api-d t-ta clashttp://www.c o->uevinhomesng tenchộ .com/="Ch="&huê vĭchc-tKhinnhomes Ng n tml">T pi-d t-ta clashttp://www.d;n ki gce Đ.com/="Dr&ecáĐKi gTC" cerpi-d t-ta clashttp://www.

Melody Resid"ncespi-d t/ hoạt tu1d t/ earaf< un-giatyên posieent: absoluethâyh: -998px;"tml" >tyên posieent: absoluethtop: -998px;s funflow: auto;"o Ch ChvưTt-ta clashttp://geleximcoatch ccity.com/="an-doợritypi-dghoi-tnewt,ồwhcute, tnh tnp-kinhalt=""/gle">i t/ earaf< uid"> n-gia/ban-th.html" > id"> id"> aarentp" cgotoplink>Go to&aopt/ eara ga('="item', 'UA-55448320-3', 'auto'); u">ga('send', 'pageồw'); uid< trư á idid