Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tế

Mời tham dự Hội thảo “Thị trường Trung Quốc – Tiềm năng và cơ hội”

Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, giúp doanh nghiệp 2 nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO tổ chức hội thảo “Thị trường Trung Quốc – Tiềm năng và cơ hội”.
 

Xem tiếp...

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật”

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về đánh giá tác động pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và đội ngũ luật sư, luật gia, cán bộ pháp chế, Trung tâm WTO thành phố phối hợp Dự án Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI) tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn có chủ đề “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật”.

Xem tiếp...

Hội thảo “Rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của WTO” (29-03-2012)

Chiều ngày 29/03/2012, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo “Rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của WTO” do Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thực hiện.

Xem tiếp...

Đào tạo: Công cụ phân tích thị trường 1 (Market Analysis Tools 1)

Khóa tập huấn dành cho đối tượng là các báo cáo viên.

Xem tiếp...

Đề tài nghiên cứu: Rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của TP.HCM phù hợp với các quy định của WTO

Thuộc chương trình Kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Xem tiếp...

Hội thảo: Đánh giá tác động 3 năm gia nhập WTO và tái cấu trúc kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo "Đánh giá tác động 3 năm gia nhập WTO và tái cấu trúc kinh tế thành phố Hồ Chí Minh".

Xem tiếp...

Đào tạo: Bồi dưỡng kiến thức về HNKTQT và WTO cho nhân viên Sài Gòn Co.opMart

Lớp tập huấn dành cho đối tượng là nhân viên Sài Gòn Co.opMart, thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và WTO năm 2011 do Trung tâm WTO tổ chức, sử dụng ngân sách nhà nước. Mọi đối tượng tham dự không trả phí và có thể đăng ký bằng email hoặc điện thoại số 08 - 38205051 trước 17 giờ ngày 16/03/2011.

Xem tiếp...

Đào tạo: Chương trình bồi dưỡng kiến thức về HNKTQT và WTO cho giảng viên, sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Lớp tập huấn dành cho đối tượng là Giảng viên trẻ - Sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và WTO năm 2011 do Trung tâm WTO tổ chức, sử dụng ngân sách nhà nước. Mọi đối tượng tham dự không trả phí và có thể đăng ký bằng email hoặc điện thoại số 08 - 38205051 trước 17 giờ ngày 18/03/2011.

Xem tiếp...

Đào tạo -Tập huấn: Kiến thức và kỹ năng pháp lý cần thiết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa tập huấn dành cho đối tượng học viên là luật sư trên địa bàn TP.HCM, thuộc Dự án "Nâng cao năng lực của TP.HCM trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế", nguồn vốn do Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật Hậu gia nhập WTO tài trợ. Khóa tập huấn cũng nhận hỗ trợ về chuyên gia nước ngoài từ Dự án STAR Vietnam. Chương trình miễn phí, giới hạn học viên tối đa là 30 người.

Xem tiếp...

Đào tạo -Tập huấn: Kiến thức chuyên sâu về nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế - Nhận thức và thực hành theo GMP - HACCP

Khóa tập huấn dành cho đối tượng là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản và các Sở ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, thuộc Dự án "Nâng cao năng lực của TP.HCM trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế", do Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật Hậu gia nhập WTO tài trợ. 

Xem tiếp...

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 mondialsolution

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004262820
Go to top