Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Triển khai tổ chức các chương trình đào tạo về Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp để vận dụng cơ chế này hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa.

pic 8 8 5Ngày 20-8-2015, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Xem tiếp...

Trung tâm WTO hỗ trợ tổ chức thành công hội thảo “Thông tin thị trường và cơ chế tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải”

XNK8Ngày 19/11, Trung tâm WTO TP.HCM hỗ trợ Vụ Thị trường châu Á Thái Bình Dương – Bộ Công Thương, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức thành công hội thảo “Thông tin thị trường và cơ chế tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải”

Xem tiếp...

Hội thảo “Thông tin thị trường và cơ chế tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải”

trade-global“Thông tin thị trường và cơ chế tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải”. 

Xem tiếp...

HỘI THẢO “GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 41/2014/TT-BCT"

DocumentsHội thảo: “Giới thiệu Thông tư số 41/2014/TT-BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp".

Xem tiếp...
30

li jusn: jus h&agrnay,stic-tehu mô htri jusn: jusmại - côngcan>

0

eatedate"> paiqua });-content "> hoi-nhaseparlevel3"/a cle_separhoi-nhapuoc-te>hoi-nhasepars="levpan clase_separhoi-nhapuochoi-nhasepar1e_separhoi-nhhoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =10 tế th="j2 hoi-nhhoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =thisế th3">3 hoi-nhhoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =3hisế th4">4 hoi-nhhoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =4hisế th5">5 hoi-nh-te>hoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =10 tế ths="levsauspan"levsau hoi-nh-puoc-te>hoi-nhao/tap-huan/10585-hoi-thao-gioi-thieu-thong-tu-so-41-2014-tt-bct.hti> =4hisế thC">
div> ass="category-blog">div> ass="category-blog">">div> ass="category-blogdiv> ass="categordiv> ass="categor"categordiv> ass="categor"cateated-messagen/XNKsidWIDTH = "
var IHRSS_WIDTHnguage="JavaScnhap-kinh-ar IHRSS_Wế t"rst"> var IHRSS_WIDTH = "ument).ready(function(){ jQuery('li.active').hover( function(){ jQuery(this).addClass("hover"); //Add an active class to the anchor }, function() { jQuery(this).removeClass("hover"); //Remove an active class to the anchor } ) }); jQuery(document).ready(function() { jQuery(document).on('mouseenter', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).addClass('hover'); }); jQuery(document).on('mouseleave', 'ul.menu-mainmenu li:not(.current)', function () { jQuery(this).removeClass('hover'); }); }); //]]> Menu
  • Trung tâm WTO
  • Trung tâm WTO Trung tâm WTO
  • magesframe 8 8 5https://www.ss="ube.com/embed/7gkMGB0-uEi thiệ3"002g 11 201l69" frameb ="0-riglowfulllas) {="iglowfulllas) { sframe ak">ss="cleated
    var IHRSS_WIDTHnguage="JavaScript1.2"> var IHRSS_WIDTH = "ument).ready(function(){ jQue