Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Thông báo: Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển
viên chức Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh
_________________

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-TTHNQT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm HNQT), Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm HNQTthông báo nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1  Phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành

a. Phần kiến thức chung

Các nội dung về hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; những nội dung liên quan viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh;Các nội dung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

b. Phần kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan vị trí tuyển dụng

Vị trí Tham mưu Nghiên cứu về hội nhập quốc tế: các kiến thức liên quan hội nhập quốc tế trong và ngoài nước; Các Nghị quyết, Quyết định và Chương trình hành động trong lĩnh vực hội nhập của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; Các nội dung về kinh tế vĩ mô, thể chế và chính sách công.

Vị trí Quản trị và Phân tích thông tin: các kiến thức liên quan hội nhập quốc tế trong và ngoài nước; Các kiến thức về hệ thống thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; Nội dung về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Vị trí Đào tạo - Sự kiện – Đối ngoại: các kiến thức liên quan hội nhập quốc tế trong và ngoài nước; Các nội dung liên quan chính sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Kiến thức tổ chức hoạt động đào tạo và tổ chức sự kiện

Trong nội dung chuyên ngành sẽ có phần kiểm tra tiếng Anh và một số kỹ năng đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của Trung tâm HNQT phù hợp vị trí dự tuyển.

2  Phần kinh nghiệm công tác và khả năng xử lý tình huống

Các nội dung liên quan kỹ năng, kinh nghiệm công tác, xử lý tình huống thực tế và mức độ phù hợp với Trung tâm của ứng viên.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành: Thí sinh thực hiện kiểm tra sát hạch như sau:

- Phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành

- Phần kinh nghiệm công tác, khả năng xử lý tình huống

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm HNQTthành phố thông báo./.

Tải file đính kèm

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 mondialsolution

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004145231
> av id="jsngo to(lin2" href="/hoat-dong-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te/trung-tam-wto/21357-thong-baoahon-dung_hine-thuc-kiem-tra-sat-hach-doi-voi-thi-sinh-xet-tuyen-vien-chuc/trung-tam-ho-tro-hoi-nhap-quoc-te-thanh-phm-hocchi-minh.htm# to2"> >Gos to op r > > < <.htm>