Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOKhóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”

Khóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”

contract 2809

 Giới thiệu

Việt Nam là một nền kinh tế mở với hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ngày càng sôi động với nhiều đối tác khác nhau. Các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và theo những chuẩn mực chung, nhằm giảm chi phí giao dịch và các tranh chấp phát sinh. Công ước Viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), là một trong số các điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất, đã được Việt Nam đã gia nhập vào cuối tháng 12/2015 và có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2017, tạo ra một khung pháp lý chung cho giao dịch hàng hóa quốc tế giữa 85 quốc gia thành viên.

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm vững nguyên tắc cơ bản của Công ước Viên 1980, được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp, Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM tổ chức Khóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”

Chủ đề Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế
 Địa điểm -         Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh .
 Thời gian -         Từ 8g00 – 16g30, thứ Sáu, ngày 06/10/2017.
 Báo cáo viên

-         TS. Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.

-         TS. Lê Ánh Nguyệt, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

 Đơn vị tổ chức

-         Trung tâm WTO TP. HCM.

-         Chương trình hỗ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp

Thành phần -       Cán bộ, chuyên viên pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh; các đơn vị/cá nhân thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cán bộ pháp chế doanh nghiệp; các Hội/Hiệp hội ngành nghề (miễn phí)
Nội dung

Phần I: Nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

+ Trao đổi về kỹ năng, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Phổ biến một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Các tình huống, vụ việc cụ thể trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các kỹ năng, nghiệp vụ trên thực tế đã, đang và sẽ giải quyết về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Phần II: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về các quy định của Công ước Viên 1980.

+ Tổng quan về Công ước Viên 1980

+ Các điều khoản quan trọng trong Công ước Viên 1980

+ Soạn thảo hợp đồng theo CISG: Kinh nghiệm thực tiễn để phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế.

+ Lưu ý cho doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế: Nhìn từ các án lệ

 (Đính kèm chương trình chi tiết)

 Tải file

Thư mời và chương trình.

Phiếu đăng ký

 Liên hệ  A. Minh Hoàng – 0903 905991 / 08.3820 5051/ Fax: 08.3932 5669 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Nguồn: Trung tâm Hội nhập WTO

Từ khóa: khóa tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ, cơ quan, tổ chức, người thực hiện, công tác hỗ trợ, pháp lý, doanh nghiệp, quy định, Công ước Viên 1980, công cụ, phòng tránh rủi ro, mua bán hàng hóa, quốc tế

Hoạt động Hội Nhập

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 mondialsolution

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004262082
> av id="jsngo to(lin2" href="/hoat-dong-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te/trung-tam-wto/1797g-khoa-tap-huan-boi-duong-y-enan- nghieh-vu-cho-cco-coequag-to-chucbngooi-thuc-lien conp-tac-ho-tropnhaplyu-choidoan- nghieh-ao-ccoquyp-dinh-cua conpquocmvie- 198o-cong-uh-phonp-roan-rui-rho-trong-cuabuan-nan-khoa-quoc-to.htm# to2"> >Gos to op r > > < <.htm>