Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Góc doanh nghiệpQuy trình thủ tụcBộ Công Thương thay đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Bộ Công Thương thay đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

23.06-01

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực: kinh doanh thực phẩm, hóa chất, kinh doanh khoáng sản, điện lực.

Theo đó, đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, Bộ Công Thương bãi bỏ, sửa đổi một số điều khoản của Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm. Trong đó, bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và mẫu số 01a, 01b, 02a, 02b, 03a, 03b, 04, 05a, 05b, 05c liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, bãi bỏ nội dung tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT giữa Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của ngành công thương thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Đối với lĩnh vực hóa chất, sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 55/2014/TT BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Trong đó, Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bãi bỏ khoản 3, khoản 1 và khoản 6 Điều 6. Bãi bỏ mẫu 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 48/2016/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể, bãi bỏ khoản 1 Điều 1; khoản 1, khoản 2 Điều 2.

Đối với lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 12/2016/TT BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau: Thông tư này quy định danh mục, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu.

Theo Khoản 5 Điều 1 được sửa đổi, báo cáo xuất khẩu khoáng sản thực hiện như sau:

Thương nhân có phát sinh xuất khẩu khoáng sản trong quý lập báo cáo theo Biểu mẫu gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp), Sở Công Thương, Cục Hải quan cấp tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu quý tiếp theo.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có thương nhân xuất khẩu khoáng sản lập báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm theo Biểu mẫu gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) chậm nhất vào ngày 31/7 và 31/1 hàng năm.

Khoản 6 Điều 1 được sửa đổi như sau: Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, xử lý.

Bộ Công Thương cũng sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than. Trong đó, Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm chủ trì và là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan.

Đối với lĩnh vực điện lực, bãi bỏ khoản 2 Điều 25 thuộc Thông tư số 43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/8/2020.

Nguồn: Báo Công Thương

Từ khóa: Bộ Công Thương, thay đổi, quy định, điều kiện, đầu tư, kinh doanh, lĩnh vực

Chuyên mục RCEP

Menu

Góc Doanh nghiệp

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Link Website

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Lượt truy cập

005808658
Go to top