Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố trực thuộc Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp chính quyền và các nhóm đối tượng khác về các vấn đề liên quan đến hội nhập WTO và kinh tế quốc tế.

29-10-2014-GioithieuTrungtamWTO

Các hoạt động chính của Trung tâm

• Tổ chức hội thảo, hội nghị, khóa tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu thực tế của các đối tượng có nhu cầu.

• Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin, duy trì sự liên kết với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp nhận thông tin chính thức về các lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế  mà hiệp hội, doanh nghiệp quan tâm, cần trợ giúp.

• Thực hiện các đề tài nghiên cứu và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, sở ngành và các tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

• Thực hiện vai trò đầu mối phối hợp và tiếp nhận hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

• Hỗ trợ thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu tại đơn vị.

Chức năng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19 tháng 08 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số Quyết định số 4203/QĐ-UBND  thành lập Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố (gọi tắt là Trung tâm WTO) thực hiện các chức năng.

  • Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố (UBNDTP) và các cấp chính quyền về các vấn đề kinh tế quốc tế và hội nhập WTO;
  •  Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO của thành phố Hồ Chí Minh;
  • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu;
  • Đầu mối phối hợp và tiếp nhận hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm WTO đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm trong năm, nhằm phát huy vai trò của đơn vị trong quan hệ với Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và các nhóm đối tượng có nhu cầu.

Cơ cấu tổ chức 

Giám đốc

ThS. Phạm Bình An

Bộ phận Thông tin – Tư vấn

Bộ phận Nghiên cứu – Tham mưu

ThS. Mai Thị Duyến

ThS. Nguyễn Phú Cường

CN. Nguyễn Hoàng Thanh Vy

ThS. Nguyễn Thị Phương Hải

Bộ phận Đào tạo – Đối ngoại

CN. Lê Ngọc Thành

Bộ phận Hành chánh – Tổ chức

CN. Huỳnh Minh Vũ

CN. Lê Long Tuyền

Bộ phận Tài vụ

CN. Nguyễn Thị Thái Thảo

Ngoài 10 nhân viên cơ hữu, Trung tâm WTO có sự hỗ trợ đặc biệt của các chuyên gia, nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn ở từng ngành hoặc liên ngành và mạng lưới cộng tác viên liên tục được phát triển để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin, trợ giúp pháp lý, đào tạo kỹ năng, tư vấn giải pháp … cho doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Liên hệ

Điện thoại:

+ Bộ phận đào tạo và nghiên cứu tham mưu : 028 - 38205051

+ Bộ phận thông tin: 028 – 35030145

+ Bộ phận hành chánh - tổ chức: 028 - 38204284

Fax: 028 - 39325669

Website: http://hoinhap.org.vn; http://hcc-wto.org.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện hội nhập

thu vien

Xem nhiều nhất

inner">
://hoinhavcnaorgvn/tr /scrp"text"text/javasccsssont.vfauto{float:auto;}.vf auto{float: autol}.vfreak"{reak":bothl}.vaauto{lign: justiauto;}.va auto{lign: justi autol}.va"> ;5 }ng> ass="jsn-movdigit_cou 0>