Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Biểu cam kết Hàng hóa

giam-dinh-hang-hoaViệt Nam đồng ý tuân thủ toàn bộ các hiệp định và các quy định mang tính ràng buộc của WTO từ thời điểm gia nhập.

 

 

Xem tiếp...

Hiệp định về việc thực thi Điều VII của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 (Định giá hải quan)

thue-quanDưới đây là Hiệp định về việc thực thi Điều VII của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 (Định giá hải quan).

Xem tiếp...

Hiệp định thực thi điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 (Chống bán phá giá)


pha-giaĐiều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cho phép các bên tham gia kí kết hiệp định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, ví dụ các biện pháp áp dụng lên hàng nhập khẩu được bán với giá xuất khẩu thấp hơn “giá trị thông thường”.

Xem tiếp...

Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

hang-raoHiệp định về Hàng rào Kĩ thuật trong Thương mại được kí kết tại vòng đàm phán Tokyo. Hiệp định tìm cách để đảm bảo rằng các kết quả đàm phàn và tiêu chuẩn kĩ thuật, cũng như là qui trình kiểm tra và cấp giấy phép không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại. 
Xem tiếp...

Hiệp định về quy tắc xuất xứ

hang-hoaHiệp định về quy tắc xuất xứ ra đời nhằm mục đích hài hòa hóa các qui tắc xuất xứ trong dài hạn, thay vì các qui tắc xuất xứ liên quan đến việc cấp ưu đãi thuế quan, và đảm bảo rằng các qui tắc xuất xứ bản thân nó không tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại. 
Xem tiếp...

Hiệp định về các biện pháp tự vệ

tu-veHiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG) bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến tự vệ của các thành viên.

Xem tiếp...

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

giam-dinh-hang-hoaHiệp định qui định không một bên tham gia kí kết nào có thể áp dụng biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIM) trái với điều III (nguyên tắc đối xử quốc gia) và điều XI (cấm các biện pháp hạn chế số lượng) của Hiệp định GATT.

Xem tiếp...

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động vật và thực vật

kiem-dichHiệp định ra đời nhằm cho phép các Chính phủ có quyền sử dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, nhưng các biện pháp đó chỉ nên được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ con người, vật nuôi hoặc cây trồng hay sức khỏe và không phân biện đối xử một cách tùy tiện và vô căn cứ giữa các thành viên khi có các điều kiện giống nhau hoặc tương tự.

Xem tiếp...

Phụ lục 1B: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

thuong-maiHiệp định chung về thương mại dịch vụ quy định khung pháp lý liên quan đến các nghĩa vụ cơ bản áp dụng với tất cả các thành viên, các danh mục cam kết trên quy mô quốc gia bao gồm các cam kết cụ thể hơn về tiến trình tự do hóa và các phụ lục về các trường hợp đặc biệt liên quan đến từng ngành dịch vụ cụ thể.

Xem tiếp...

Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

so-huu-tri-tueVới mong muốn giảm bớt những lệch lạc và những trở ngại trong hoạt động thương mại quốc tế, lưu ý tới sự cần thiết phải thúc đẩy việc bảo hộ một cách có hiệu quả và toàn diện các quyền sở hữu trí tuệ, và bảo đảm rằng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản đối với hoạt động thương mại hợp pháp

Xem tiếp...

Trang 2 trong 4 trang

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 mondialsolution

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004208061
Go to top