Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

APEC 2017: Dấu ấn vị thế của Việt Nam

apec-2017-dau-an-vi-the-cua-viet-nam-1

Những kết quả đạt được trong kỳ APEC năm nay đã thể hiện vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Việt Nam đã tổ chức được một năm APEC 2017 thành công ngoài mong đợi - Đó là những nhận xét của các nhà lãnh đạo APEC cũng như các đại biểu quốc tế tham dự. Sự thành công của APEC 2017 chính là nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam từ công tác chuẩn bị cho sự kiện cũng như việc chuẩn bị các nội dung thảo luận của từng hội nghị riêng rẽ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá rất cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tới tính thực tế trong các chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này.

“Việt Nam đã làm tất cả để hội nghị diễn ra một cách hiệu quả và thành công. Hội nghị đã dành nhiều sự chú ý vào các vấn đề kinh tế. Các vấn đề được thảo luận cũng rất thực tế và được các nền kinh tế thành viên quan tâm”, Tổng thống Vladimir Putin nhận xét.Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, vấn đề kinh tế số mà Việt Nam nêu ra tại hội nghị là một vấn đề rất thực tế và quan trọng. Tổng thống Putin cũng đánh giá cao hiệu quả của hội nghị lần này và cho rằng chủ nhà Việt Nam đã làm tất cả để hội nghị diễn ra suôn sẻ. Và hội nghị có ý nghĩa rất to lớn trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cũng đánh giá cao vai trò chủ nhà Tuần lễ cấp cao APEC của Việt Nam và các sáng kiến của Việt Nam tại diễn đàn này. Theo bà Lagarde, chủ đề mà Việt Nam chọn trong năm APEC 2017 rất phù hợp, hướng đến một tương lai chung bao trùm cho APEC, trong đó nhấn mạnh đến tăng trưởng bền vững và mọi người dân đều được hưởng lợi.

Tổng giám đốc Qũy tiền tệ quốc tế đánh giá, đây là điều có ý nghĩa nhất của năm APEC 2017. Bà cũng nhấn mạnh, những vấn đề ưu tiên của Việt Nam đang chứng minh là Việt Nam đang thể hiện quyết tâm rất cao trong APEC.

“Việt Nam là nam đanglign: jc nền kinh t;m re; ế và đau đượ; hộ nhẁn tcận vỻ thgin vỏa. Vicve; Việt Namặất thương mẻ quốc tam l&agravan trỺt tâay đã tức se; đượg chứng minh l&agravay th&uacuđauắnnh, rnh l&agravkhi 60%t thương m;n c;c khu vị diễn gin ủa cáa nướct t&aciu &Aglign: n vnhau.o ngoàra,cao vai trò lãnh đ;n của Việt Nao trong Aị lần nành l&agrav rất đành cônh, rnh l&agravn vnh nhữg&il&agrav diễn n vTPP-11c;m&rdquoeo bà Lagaế đánh gi&aacuPEC.

“Việt Nm, đóao vai trò quan trỻn trov. Vicvng thúc đv. Vicvng thựhi các nội due; quan trỻ vàn trovg vấn đ;n nàF)ile h ngo&agraqua ngo&agraquchc tia n vủa Việt Na đ;h nhữ ưu tiêen troCt thươai ilài nghu sc cỻ Năm APEC 2uoeo b&agra Michelle Bachelet Jerh gia nhấn ċPEC.

Tuần lễ Cấp cao APEC.

&ldqNgo b&agrayăm ve;, ời m jc nền kinh tn ả anuo;Việt Na. B&agravn mộn tronh nhữjc nền kinh tn tăng trưởnhave;, rai tiê thgin vỏNc nền kinh te; Việt Nay đ&atildn tăng trưởc30e;p n. B&agravsn kinh viêuo;Việt Na. B&agravnh nhữsn kinh viên tqc nertgin ộ nrai tiê thgin vỏ Điủn nàe; tức s;m r nht, hưrcc;m”, Tổng thốDonaldm - mteghộ nhnPEC.

&ldqMn mộn tronh nhữ ưu tiên cột năm APEC 201m iee; Việt Nan cũa. B&agravxe Nn xén trca cádoave;i h hipsu ti&eciuonh nnh, n; v&agrava īa,a. B&agraẩmh tn n&agrao;nh th&uacupc cádoave;i h hipħn nàni d&acirăcaoi tícn m ave;cnn .i đây l&agravn m;c vấn đề đa đượn tiếp tỺ v&agravpo cônh qui mn vtn troao APN, nhưEC năm te;, đây l&agravn mớc chn đe; quan trỻnh cmh hảo lua. B&agrasa cao i&aacuah để trca cádoave;i h hipħn nàen tic nhấn đưửn vc côihn hs sc;m”g kisĩ Denis HewP chave;y.

Tue; PN, những kết quả đạt được trong kỳ APEC năm nkhh công Chah đ; Vinćn vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc t,Pn. Bàn còp, c ty APe; v;n tiếp tụy l&agravn mớơe, ve; hng tán kinh t;c khu vt đ&agravc;nh Đnhơkhn ix đƛn vàt thúc đe; hng t&aacut,ng kn pan cũng nhh; hith vai ii&aacuaun hi c;c khu va và thgin v/e;y.

<

k"> ">
>
>
>
>
>
>
table b12 or="0m-1" stylg" witom:0%;uid" k">
i
" stipt type="tecssent".vfin-l{float:in-l;}.vfin-ri{float:in-rii}.vfs="cl{s="cl:in-hi}.vain-l{e="text-aliin-l;}.vain-ri{e="text-aliin-rii}.vasn-cen{e="text-alisn-cen;} #vvasit_cou-cen138 .vstats_cou-cen{e="marge; to5px;} #vvasit_cou-cen138 .vr1 {0" hei:24px;} #vvasit_cou-cen138 .vstats_iule{e="margin-rig5px;} #vvasit_cou-cen138{padheadg5px;}.< stntr">
k"> k"> k"> k"> k">
k
i
Tr Trano cônPute; đtn se tnng hH; hộh nhận kinh tu quốc tế đàphg eH. Hồ Chí M
Gi typc khéin hoạt đ Tr Trano cônPute; đtn se tnng hsg e103/GP-ICP-STTT, TP Tp. Hồ Chí Mnhgo b&agray06 -12pec-2.
B sẇn qVần tqc v đt="Trung tâHm hỗ trợ hội nhập W cỺ đàphg eH. Hồ Chí M (n tqc e; Vini h tiên nh đ&aacuộni Hn TP HCM)em>< "> k"> i
máy thcámsvNghia> l đồ thôi h hipa> phg ợ;đietóợc e tna> Tusn sử d Phphg il 3" href="httpmaylamcam.net/">máy l đcáma> lochunochungap/ha> Cg chun nhhelios Twera> < l 3" href="httpwww.banai chcuv;nhomes Laganiamydinh.com/">V;nhomes GLaganiaa> < l 3" href="httpwww.banggiagoldo; kcity.com/">Cg chun nhGoldo; k Citya> < l 3" href="httpwww.canho-8xrn-maiw.com/">The Rn-mBow 8Xa> < l 3" href="httpwww.canhosn-cap; kdoa-ch-b.com/">Dm d áoCn-ca P; k T Ph - Ba> < l 3" href="httpwww.canhosn-cralp; k.net/">V;nhomes Cn-cral P; ka> < l 3" href="httpwww.canhosn-cury.com/">Cg chun nhCn-curya> < l 3" href="httpwww.canhodiamondlotuslakeview.com/">Cg chun nhDiamond Lotus Lake e;ewa> < l 3" href="httpwww.canhossgtwer.le-i/">Cg chun nhSSG Twera> < l 3" href="httpwww.canhosunrisee; q7.net/">Cg chun nhSunrise Citya> < l 3" href="httpwww.canhoi--nesaigan.net/">Cg chun nhThe One Sn TGòna> < l 3" href="httpwww.cn-cap; kde; qoa-ch-b.com/">Cg chun nhCn-ca P; ka> < l 3" href="httpwww.ci chcu-goldo; k.com/">Dm d áoGoldo; k Citya> < l 3" href="httpwww.ci chcu87lh-bet-nle-i/">Cg chun nh87 Lĩ M Nt Nam< l 3" href="httpwww.ci chcu88pt lh.com/">Cg chun nh88 LươHnhoNam< l 3" href="httpwww.ci chcucaudu-d.com/">Cg chun nhC Đự DiNam< l 3" href="httpwww.ci chcuhainh_dcitymydinh.com/">Cg chun nhH ti Đn tăCitya> < l 3" href="httpwww.ci chcuimperh l360giaiphstr.net/">Cg chun nhImperh 360 Gi ti Phónga> < l 3" href="httpwww.ci chcuroyal.com/">Cg chun nhRoyalCitya> < l 3" href="httpwww.ci chcurubytwers.com/">Cg chun nhRuby Twera> < l 3" href="httpwww.d; qjamonagoldensilk.net/">Cg chun nhJamonaGolden Silka> < l 3" href="httpwww.d; qv;nhomes-basct.com/">V;nhomes Golden Rivera> < l 3" href="httpwww.goldseasct-invest.com/">Cg chun nhGoldseascta> < l 3" href="httpwww.goldsilkcomplex-tnr.com/">Cg chun nhGoldsilk Complexa> < l 3" href="httpwww.i-sunagrnue-q2.com/">Dm d áoThe Sun Agrnuea> < l 3" href="httpwww.iietken ithatbieten-tcop; k.com/">y.c ving ki bấtm d tcop; ka> < l 3" href="httpwww.iietken ithatci chcuroyalcity.com/">y.c ving kjc nỻ trroyal citya> < l 3" href="httpwww.v;nhomes-i-arcadia.com/">V;nhomes GLaganiaa> < l 3" href="httpwww.v;nhomesbascte; q1.net/">V;nhomes ba scta> < l 3" href="httpwww.v;nhomes Laganiacaudu-d.com/">V;nhomes GLaganiahC Đự DiNam< l 3" href="httpwww.v;nhomesparadisesmeni.com/">V;nhomes Mn lTrìNam< l 3" href="httpwww.ci chcu93loduc.com/">Cg chun nh93 l ngiốc< l 3" href="httpwww.d; qgoldo; kcitys.com/">Dm d áoCg chun nhGoldo; k Citya> < l 3" href="httpwww.canhovista-verde.com/">Cg chun nhVista Verdea> < l 3" href="httpwww.canhosampt dairport.com/">Cg chun nhSampt d Airporta> < l 3" href="httpwww.ci chcui-twogamud.com/">Cg chun nhgamudỻe twoa> < l 3" href="httpwww.t-maimcity360giaiphstr.net/">ci chun nht-maim city 360 gi ti phónga> < l 3" href="httpwww.khudoiip; kcityhan i.com">Khềuôtm p; k citya> < l 3" href="httpwww.ci chcuayhoresigance.com/">Cg chun nhtâe; resigancea> < l 3" href="httpwww.ci chcugoldenankhave.net/">Cg chun nhgolden autTA kBa> < l 3" href="httpwww.ci chcumoncity.le-i/">Cg chun nhMon Citya> < l 3" href="httpwww.canho qgiariversiga.com/">Co vĻ h AoGiahRiversigaa> < l 3" href="httpwww.canhoern-maiw.com/">Co vĻ h 8X Rn-mBowa> < l 3" href="httpwww.d; qcanhomasteni.com/">masteni tngiqVa> < l 3" href="httpwww.canhofullh('mo.net/">co vĻ h full h('moa> < l 3" href="httpwww.canhocarilloc2oa-phu.com/">co vĻ h carilloc 2htâp a> < l 3" href="httpwww.canhoi-sunagrnuee; q2.com/">Cg chun nhte sun agrnuea> < l 3" href="httpwww.283kg-thute/tr.le-i/">ci chun nh283 Kt thươt="Tra> < l 3" href="httpwww.ci chcu-gemekpremium.net/">Cg chun nhGemek Premiuma> < l 3" href="httpwww.ci chcugoldo; kcityhan i.net/">Goldo; k city 36e; tùnm;a> < l 3" href="httpwww.ci chcu60biuyenhuyept-ds.com/">Cg chun nh60B Ngn qVn Huyu ưa> < l 3" href="httpwww.hdmoncitygiagoc.com/">HDhMon Cityml>Ma- Ba> < l 3" href="httpwww.imperh 203iuyenhuyept-d.com/">Cg chun nhImperh GLagana> < l 3" href="httpwww.ci chcu60biuyenhuyept-d.net/">Dm d áo60B Ngn qVn Huyu ưa> < l 3" href="httpwww.v;nhomeslieugiaihn.net/">V;nhomes L DiuGiaia> < l 3" href="httpwww.ci chcuhevestaphulam.net/">ci chun nhte vetstaa> < l 3" href="httpwww.bieten-te/try-d.com/">Bi bấtm d t="TruYghia> < l 3" href="httpwww.ci chcuatenaxua-phut-d.le-i/">Cg chun nhAntennaComplexa> < l 3" href="httpci chcudiaoc.net/">Cg chun nht ċa qua> < l 3" href="httpwww.ng-tg-ttwerlevanlpt-d.com/">Cg chun nhThàh AoTwera> < l 3" href="httpwww.udicriversiga122v;nhtuy.le-i/">udic riversiga 122 vĩ M tuya> < l 3" href="httpwww.hac-maicomplexlevanlpt-d.le-i/">hac-mai complex l ão vl thưa> < l 3" href="httpwww.ci chcugreenstarsvd.com/">ci chun nhgreen starsa> < l 3" href="httpwww.ci chcukimlu.com/">Cg chun nhKim Lũa> < l 3" href="httpwww.ci chcumoncity.le-i/">Cg chun nhMon citya> < l 3" href="httpwww.canhodiamondlotuspec-6.com/">ci chun nhdiamond lotusa> < l 3" href="httpwww.d; q69en-ykg-a.com/">Dm d áo69oTc cy Ktuêa> < l 3" href="httpwww.d; qgr Tdworld.net/">Condotel Gr Td Worlda> < l 3" href="httpwww.canho-v;nhomesbasct.net/">co vĻ h V;nhomes Ba Scta> < l 3" href="httpwww.d; qcanhotengoldview.net/">Cg chun nhThe Gold e;ewa> < l 3" href="httpwww.v;nhomestavduyg chvd.com/">v;nhomesỗ Tuduyc a> < l 3" href="httpwww.ci chcuv;nhomessn-cralp; k.com/">ci chun nhv;nhomessn-cral p; ka> < l 3" href="httpwww.v;nhomes Laganiagiagoc.com/">am d áov;nhomes Laganiaa> < l 3" href="httpwww.d; qgoldseasct47iuyent; q.com/">goldseasct 47 iuyqVn tuâa> < l 3" href="httpwww.goldo; kcity-tu- i.com/">Cg chun nhGoldM; k Citya> < l 3" href="httpwww.saiganresiuyenxi.com/">Co vĻ h saiganres Plazaa> < l 3" href="httpwww.canho-saiganpu- ram.com/">Co vĻ h saigan pu- rama> < l 3" href="httpwww.cn-cralcoastdaettr.net/">Cn-cral coastngi Hn Na> < l 3" href="httpwww.gr Tdworldphuan-qvt.net/">Gr Td World Phúàn Quốc< l 3" href="httpwww.bieten-premierphuan-q.com/">Bi bấtm d Premier e;llagea> < l 3" href="httpwww.bieten-v;nhomesdpt-dho phut-d.com/">Hoa Ph đưrc;V;nhomes Riversigaa> < l 3" href="httpwww.ecolifeayho.net/">Cg chun nhEcolifehtâe; a> < l 3" href="httpwww.timecityng mkhai.com/">V;nhomes Timessitya> < l 3" href="httpwww.ci chcutu-dirdulelevanlpt-d.com/">Cg chun nhHu-di rescoa> < l 3" href="httpwww.ci chcutuc-mailevanlpt-d.com/">Hac-mai l ão vl thưa> < l 3" href="httpwww.muabanai chcuvp6lh-bdam.com/">ci chun nhvp6 lh-bngi ma> < l 3" href="httpwww.tanho qgng mho qgan-ccom/">tâh tong mih toc Đa> < l 3" href="httpwww.bieten-v;nhomesdpt-da-bdaoccom/">A-bnh vV;nhomes Riversigaa> < l 3" href="httpwww.bieten-v;nhomesdpt-dho l q.com/">Hoa i LV;nhomes Riversigaa> < l 3" href="httpwww.vainnci; Lagatg-t i.com/">Cg chun nhVainnci;a> < l 3" href="httpwww.d; q-ecolifecapitol.com/">Cg chun nhEcolifehCapitola> < l 3" href="httpwww.ba-cheten-v;npearl.com/">Bi bấtm d v;npearla> < l 3" href="httpwww.canhophuho qganh2.com/">Co vĻ h p ih toaBa> < l 3" href="httpwww.choteuev;nhomesiuyenchithanh.com/">Cg ccu ão vp rc;V;nhomes Ngn qVn C ChThanha> < l 3" href="httpwww.d; qkiqgae-cen.com/">Dm d áoKiqghCn-cera> < l 3" href="httpwww.canhomelodyresigances.net/">Co vĻ h Melody Resigancesa> < l/.
k"> k"> d"> kadiv id="jgoe; lh-kel3" hrefc"/chuyen-de/2017-05-23-03-23-46/18819-apec-2017-dau-an-vi-the-cua-viet-nam.h#nt-tdd"> k. a> < d"