Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Đàm phán RCEP tập trung vào chương trình thu hoạch sớm

ASEANVòng thứ năm của cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ được tổ chức tại Singapore vào tháng Sáu tới, chỉ hai tháng sau khi kết thúc vòng thứ tư. Đây là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của 16 quốc gia châu Á nhằm tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới đang được thể hiện rõ nét.

Xem tiếp...

ASEAN và đối tác RCEP sẽ thiết lập bộ quy tắc chung cho các FTA

rcepCác nước thành viên ASEAN và đối tác Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong khuôn khổ Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn chung về bộ quy tắc cho các FTA, Tổng thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Datuk Dr Rebecca Fatima Sta Maria nói.

Xem tiếp...

Đàm phán RCEP tập trung vào thuế quan và đầu tư

dam-phan-rcepVòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực của các nước châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 31/3 đến 4/4 tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tập trung vào các vấn đề giảm thuế, tự do hóa đầu tư và dịch vụ.

Xem tiếp...

Vòng 3 đàm phán thương mại của 16 nước châu Á-TBD

aseanKyodo đưa tin ngày 21/1, 16 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu vòng ba cuộc đàm phán thương mại tự do với chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề liên quan đến thuế.

Xem tiếp...

Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 8 đẩy nhanh đàm phán RCEP

hoinghidongaTiếp tục các hội nghị cấp cao ASEAN liên quan tại Brunei, ngày 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 8.

Xem tiếp...

ASEAN+6 tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về RCEP

Tổng vụ trưởng Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Inđônêxia, ông Iman Pambagyo cho biết 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sáu đối tác khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ (ASEAN+6) sẽ nhóm họp cấp Bộ trưởng tại Brunây vào ngày 20-22/8 tới

Xem tiếp...

Vòng đàm phán RCEP đầu tiên đặt nền tảng cho các vòng đàm phán kế tiếp

Tổng Vụ trưởng Hợp tác thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Indonesia, Iman Pambagyo cho biết vòng đàm phán đầu tiên tại Brunei đã xác định được phạm vi, chương trình các cuộc đàm phán kế tiếp về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. 

Xem tiếp...

ASEAN+6 bắt đầu đàm phán về Hiệp định đối tác toàn diện khu vực

Asean510 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác kinh tế quan trọng của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand, ngày 9/5 đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Xem tiếp...

RCEP thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN

Tờ Sun Daily Malaysia cho rằng hai quyết định quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 21 mới đây, bao gồm sự ra đời Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) và việc trì hoãn thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến ngày 31/12/2015 thay vì ngày 1/1/2015 như đã dự tính, là để giải quyết một số vấn đề và chuẩn bị các quy định cần thiết cho AEC.

Xem tiếp...

RCEP: Mở lối cho hội nhập kinh tế toàn diện ở châu Á - Thái Bình Dương

rcepTại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21, một trong những kết quả quan trọng nhất là tuyên bố của 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác (gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và Niu Dilân) về việc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Xem tiếp...

>
hr" /

pkhnn

hh2 class="jsn-modul&;">iframeg src=https://www.ayouube.com/embed/7gkMGB0-uEsp" width=3050" height="69" frameb orde="0g" alowfull/scsee=" alowfull/scseek">

-cente g style="margintopt: 10pxt"> uselct name="SltWeb-kha" oanchan&nbClickToURL((thi.value)t;" izle="1 g style= widt: 97%xt"> opctionuselcted="uselcted" value="0g>WEBLINK opctionvalue="http://www.-wtoorgg>World, Tade Organisnatio (WTO) opctionvalue="http://www.-aseanorgg>Associnatio of Syouhelas AsipanNnatio ((ASEAN opctionvalue="http://www.-apecorgg>AsgiaPacific Eecoomic Coopernatio ((PECN opctionvalue="http://www.euronchmvanorgg>Europsea Cchmbte of Comme/rc TinVietnam (EUROCHAMVAN opctionvalue="http://www.-mnchmvietnam.comg>Ame/icea Cchmbte of Comme/rc TinVietnam (AMCHAMVIETNAMN opctionvalue="http://www.bm-wtogov.von"Chhương trìnhHnỗ tr kMỹ thut hậ) gia nhậpWTO (B-WTO) opctionvalue="http://mu trpnorg.von"Europsea Tade Policy landInvestumen Support Projlct opctionvalue="http://www.moitogov.von" Bộ Công Thươn opctionvalue="http://www.ncipecgov.von"Ủy /bag Quố) gia về Hợp tác kinh tế quố) t opctionvalue="http://www.vcaogov.von"Ctục Quả lyiClánh trah opctionvalue="http://www.vietTadeogov.von"CtụcXhúc tiần Thương mại(VietTade) opctionvalue="http://www.spsvietnam.gov.von" Văn phòng Quố) giaSPS >Việt Na opctionvalue="http://www.tbtvanorgg> Văn phòngTtiêu chuẩnđo lrườngcnhất hượn opctionvalue="http://www.ecog-thuon.honcimkincity.gov.von"S ở Công Thươnc thànhpkh opctionvalue="http://www.hai qua.honcimkincity.gov.von"CtụcHiải quan thànhpkh opctionvalue="http://www.itpc.honcimkincity.gov.von" Trung tâmXhúc tiần Thương mại và Đầu ưn thànhpkh opctionvalue="http://www.hids.honcimkincity.gov.von">VianNNghiên cứi và phÙt tVian thànhpkh opctionvalue="http://www.-truntam-wtovon" Trung tâmWTO củaVCCI opctionvalue="http://ckhnn/ba-ph giovon"Hnỗ tr dohanh-nghiệp chungbán phh giá củaVCCI opctionvalue="http://www.hiepkhidohan-nghepovon"Hhiệp hộiDohanh-nghiệpTP.HCM opctionvalue="http://www.ybahcm.comovon"HnộiDohanh-Phân rupTP.HCM opctionvalue="http://www.ictawards.ict-hcm.gov.von"Ggiải thưungCNTT-TTpTP. H CHÍ MINH <-centev>
> #makeMeScrollab>& dv.scrollab>&A.re *) { posictio: relnatve); "display: block; float: left maargi: 0t padding:n0t -web-it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); }; > #makeMeScrollab>& dv.scrollab>&A.re a { posictio: relnatve); "display: block; float: left maargi: 0t padding:n0t -web-it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); paddingn-left50px; paddingn-right50px; background: tra/sprren); }; > #makeMeScrollab>& dv.scrollab>&A.re a:'hove { background: tra/sprren); }; >
&n" style= widt:3050px; heigh:980px;maargi: 0: auto;posictio:relnatve)s"> >
Field"
Field"
>Field"
Field"
>Field"
Field"Field"Field"Field"Field">Field"Field"Field"Field"Field"Field"Field"Field"
hh2 class="jsn-modul&;">
pi> mondialsoluction"

> > > > >
tab>&b orde="0g" style= widt: 100%;d"> Trang hôang tin à)uy Được thc hiện với sựhnỗ tr kMỹ thut của dựán BWTO     &p>
> >
> http://vinaora.com/ e--> stylt type="textcses"> .vf-lef{ float left}.vf-righ{ float-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"text-align left}.va-righ{"text-align-righ;}.va-cente{"text-align-cente;} #vvisit_"counte138 .vstats_"counte{"margintopt:50px} #vvisit_"counte138 .v ro{ heigh:240px} #vvisit_"counte138 .vstats_icio{"margin-right50px} #vvisit_"counte138{padding:50px}
>
6&nbVinaora-Visitors Ccounte">0P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">0P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">4P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">0P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">3P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">3P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">9P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">3P6&nbVinaora-Visitors Ccounte">3P
>
> > > >
> >

Trang hôang tinđhiệntửntỻnghHợp Hội nhập kinh tế quố) tg hà)nhpkhp H Chí MkinTrang hôang tinđhiệntửntỻnghHợp số103/GP-ICP-STTT,pTP. H Chí Mkind, nà)uy06 -12- 201. Vian-nghêan cứipkát tVianTP.HCM)>

>
>
&nbCCôngty thiết k1" href=http://mondialbTrad.comg>Tthiết k>&nbCCôngty thiết k web1" href=http://mondialsoluctio.com">CCôngty thiết k web>&nbGgiảiPháp ToànClu1" href=http://mondialsoluctio.com">GgiảiPháp ToànClu>
hhp><-tronv> XhưungsBảixuhất>
h1p><-tronv> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Khunđt th pmak cityn > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >/<-tronv> >/
Cchung ưn> >/
> > > >av id="jsngotoplink1" href="/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-dang-dam-phan/rcep.html?start60#top2"> >Gos to op>/ n
> y(functioni,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjlct']=r;i[r]=i[r]|| function()> yi[r].q=i[r].q||[]).push(argcumens)},i[r].l=1*n/wyDate();a=s. creatEleumen(o),> m=s.getEleumensByTagName(o)[0];a.async=1;a. srcg;m.sprrenNode.-isertBefore(a,m)> })(window,(documen,' ga(' create', UA-55448320-3e', aut'); ga('sende', pagu i/w'); > < <