Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kếtWTOTin tứcNỘI DUNG CUỘC HỌP THÁNG 4 CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP WTO

NỘI DUNG CUỘC HỌP THÁNG 4 CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP WTO

WTO4

Cuộc họp tháng 4 của Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được tổ chức tại Trung tâm William Rappard vào Thứ 6, ngày 22 tháng 4, bắt đầu từ 10 giờ sáng với những vấn đề chính, quốc gia liên quan và thành phần báo cáo như sau:

1. Giám sát việc thực hiện những đề nghị của DSB

A. Hoa Kỳ - các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn nóng từ Nhật Bản: Hoa Kỳ báo cáo (WT/DS184/15/ADD.159)

B. Hoa Kỳ - Phần 110 (5) của Đạo luật bản quyền Hoa Kỳ: Hoa Kỳ báo cáo (WT/DS160/24/ADD.134)

C. Cộng đồng Châu Âu – Các biện pháp ảnh hưởng đến việc phê duyệt và tiếp thị sản phẩm công nghệ sinh học: Liên minh Châu Âu báo cáo(WT/DS291/37/ADD.97)

D. Hoa Kỳ - các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm từ Việt Nam – Hoa Kỳ báo cáo (WT/DS404/11/ADD.45)

E. Hoa Kỳ - Các biện pháp đối kháng đối với các sản phẩm tấm thép carbon cán nóng từ Ấn Độ: Hoa Kỳ báo cáo (WT/DS436/14/ADD.5)

F. Hoa Kỳ - Thuế đối kháng đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc: Hoa Kỳ báo cáo (WT/DS437/18)

2. Hoa Kỳ - Đạo luật bù trừ các biện pháp tài trợ và bán phá giá tiếp diễn 2000: thực hiện đề nghị của DSB.

A. Báo cáo bởi Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

3. Trung Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng tới dịch vụ thanh toán điện tử

A. Báo cáo bởi Hoa Kỳ

4. Thái Lan – Các biện pháp hải quan và tài chính về mặt hàng thuốc lá từ Philippines

A.Báo cáo bởi Philippines

5. Peru – Thuế cộng thêm đối với việc nhập khẩu một số mặt hàng nông sản.

A. Guatemala báo cáo

6. Ukraina – Các biện pháp chốngbán phá giá đối với Ammonium Nitrate

A. Liên Bang Nga yêu cầu thành lập Ban hội thẩm

7. Hoa Kỳ - Các biện pháp chốngbán phá giá đối với nhập khẩu, tiếp thị và bán cá ngừ vá các sản phẩm cá ngừ.

A. Căn cứ Điều 21.5 của DSU “ Hoa Kỳ yêu cầu thành lập ban hội thẩm (WT/DS381/32).

8. Ấn Độ - Các biện pháp liên quan tới pin và module năng lượng mặt trời

A. Ban hội thẩm báo cáo (WT/DS456/R và WT/DS456/R/ADD.1)

9. Chỉ địnhdanh sáchtham luận viên thuộc chính phủ vàphi chính phủ(WT/DSB/W/566)

Các thành viên của WTO và các quan sát viên thuộc các cơ quan của WTO sẽ thông tin cho ban thư ký tên các đại diện tham dự.

Nguồn : Tổ chức Thương mại Thế giới – VQ

Từ khóa : Nội dung cuộc họp, Tháng 4, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp, WTO.

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

006358553
Go to top