Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp các nước đang phát triển: Cả thế giới nói Có, WTO nói không!

lua-my1Nông dân, các nhà hoạt động phát triển và những người ủng hộ an ninh lương thực đều thống nhất rằng cần phải để đẩy mạnh các hệ thống thực phẩm sinh thái nông nghiệp địa phương nhằm có thể đạt được Quyền có thực phẩm (Right to Food).

Xem tiếp...

Giải pháp gia tăng xuất khẩu dưới góc nhìn từ các hiệp định trong WTO

cang-containerTheo TS Bùi Quang Tín, có 3 giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu bao gồm: Tỷ giá hối đoái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn đỏ; và phát triển các trung tâm xúc tiến thương mại.

Xem tiếp...

Cộng hòa Seychelles trở thành thành viên thứ 161 của WTO

WTONgày 24 tháng 3, Nghị định thư gia nhập WTO của nước Cộng hòa Seychelles đã được nhất trí thông qua. 

Xem tiếp...

WTO xem xét ba vụ tranh chấp thương mại

trong-taiCơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thành lập 3 Ban hội thẩm để nghiên cứu ba khiếu nại riêng biệt liên quan đến các biện pháp áp thuế hạn chế thương mại thuế của Liên minh châu Âu, Nga, và Hoa Kỳ.

Xem tiếp...

Luật pháp Trung Quốc có thể vi phạm quy định của WTO

Rule-Book-630x400Đại diện Thương mại Mỹ cho biết những hạn chế về công nghệ thông tin của ngân hàng cùng với dự thảo luật chống khủng bố mới đây của Trung Quốc có thể đi ngược lại các cam kết thương mại quốc tế mà nước này đã ký kết.

Xem tiếp...

USTR tìm kiếm giải pháp trong tranh chấp trợ cấp xuất khẩu với Trung Quốc

Car-Chinese-Cayenne-replicaMỹ cho rằng chương trình "Nền tảng ô tô và phụ tùng ô tô quốc gia" của Trung Quốc đã vi phạm các nguyên tắc rõ ràng của WTO về trợ cấp xuất khẩu.

Xem tiếp...

Mỹ đưa quy định của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng ra WTO

USA-eagle1WTO cho biết, Mỹ quan ngại việc Trung Quốc có các biện pháp hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng.

Xem tiếp...

Được viết ngày Thứ hai, 06 Tháng 4 2015 02:23

<8933 Thnbodhực phacp cô d''; IHRali lư WTO v15 0lRRAY=nc-khballass="contentheadingNng-a" width" widthACPg"> rtuc/tinh alig; float: left;" ln> arbr ightp hSawghSe/js/-iv ng au-hieu-dang-munggwti tr> 1End show_title-->

rtueg"/a> u-a" width" widthACPhẩu bao gồm: Tỷ giá hối đoái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn đ33 Thnbodhực phacp cô d''; IHRali lư WTO v15 0lRRAY=nc-khballass="contentheadingadmore"> width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?limitst <=0iv class=ref="/chn-de"gn: j"/chn-de hrewidth="1c-quoc>width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=tle- class=}); })het;" cid}); })het;" c hrewidth="1c-qwidth="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=1/nd class=2">2 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=thod class=3">3 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=3hod class=4">4 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=4hod class=5">5 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=tle- class=6">6 hrewidth=width="e-nga7ghe-ngawidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=y0=" class=8di8 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=80=" class=9di9 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=90=" class=1/n>10 hrewidth=width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=1w_ti class=1 11 hrewidth="c-qwidth="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=y0=" class=}); })sauid}); })sau hrewidth="1c-quoc>width="ái; hỗ trợ tránh rơi vào trợ cấp đèn tenth?st <=33hod class=Cepli cùưCepli cùư hrewidth="1c-qu TI-hang-ra-wtg-ra-wtg-ra-wtainbody-content" clag-ra-wainbody-content" clalag-ra-wainbody-content" cg-ra-wainbody-contg-ra-wainbody-contody-contg-ra-wainbody-contody--de-hTO