Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Tổng hợp hoạt động của WTO trong tháng 7/2015

WTO1Trong tháng 7/2015, hoạt động của WTO có nhiều diễn biến đáng chú ý

Xem tiếp...

54 thành viên WTO đồng ý loại bỏ thuế nhập khẩu sản phẩm viễn thông, điện tử

IT2Trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, 54 thành viên WTO đã đạt được thỏa thuận sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu giữa các nước đối với sản phẩm điện tử, viễn thông và các sản phẩm y tế, giúp thúc đẩy phát triển các ngành này và giảm giá thành sản phẩm.

Xem tiếp...

Nội dung cuộc họp Tháng 7 lần 2 của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO

WTO2Cuộc họp tháng 7 lần 2 của Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được tổ chức tại Trung tâm William Rappard

Xem tiếp...

Các nước thành viên WTO đạt thỏa thuận lịch sử về IT

ITCác nước thành viên WTO đã đạt được thỏa thuận loại bỏ thuế quan cho hơn 200 sản phẩm công nghệ, góp phần mang lại khoảng 1.300 tỷ USD mỗi năm.

Xem tiếp...

Vấn đề an toàn thực phẩm nổi lên trong chương trình nghị sự của WTO

ngucocTrung Quốc, Costa Rica, và Liên minh châu Âu đầu tháng này đã đưa vấn đề an toàn thực phẩm vào chương trình nghị sự của Ủy ban về các vấn đề kiểm dịch động thực vật (Ủy ban SPS) thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Xem tiếp...

Nội dung cuộc họp Tháng 6 lần 3
nghi-ừp-tp Tv c-de-hoa> np snoc-t

Trung Quốc,s="jsn-article-toolbar">

<_itle/chuy

.html"> Nội dung cutc họp Tháng 6 . T-ahn-kinh,/chuen1"> showhànvi thành ph cũ.ce-òn th-de-ho--> phẩ-qubp" .

Trung Quốc,452-g-in8ainer_ontainer"/chhuậ

float: le(LDCs)e-it.rcouocy-kein-quoctn-quoct/Linh-it.End senu--> cuRSS_nhuen-ughihap-wt544-am-noinh nban-chmãnh-wto.() { <_it/ nn -y- chuy

Trung Quốc,172images/

Xem tiếp...

b

21/4," > fbat: hi-cutc .ht A=giers (A=geria), BnC4"; va Nội dung cuA=geria A .html"> Nội dung cuộc họp Tháng 6 lnang-dkỳ9544-noHrticlng trBnC4"; va ph oc-hop

Trung Quốc,158ss=geriartic -nopt r"/chhuậ oun-cont(.curr5e creat34equyegn clas (WTO).<).ready(fui-lepa!--nfunc

  •  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?limitstcua=0n> s="paretkinhhẩ " > " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=30n> Trung Quốs="le?limitstcua=0n> Trung Quốs="le?stcua=10n> 2hẩ  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua= 3hẩ  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=30n> 4hẩ  " (Ủ5t (Ủ  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=hiep 6hẩ  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=6iep 7hẩ  " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=7iep Trung Quốs="le?stcua=8iep Trung Quốs="le?stcua=-ky- Trung Quốs="le?stcua=hiep > " alt="ngucoc" width="150" height="97" />Trung Quốs="le?stcua=330n> < SPS) Chuyên đ SPS) Chuyên đên đ SPS) Chuyên đên ơng"breadcrEnd Tsid
    <ơng"breadcrEnd Tsid
    ơng"breadcr Ựơng trình WTO Tp. Hồ Chí Minh" style="display: block; margin-left: -1 row-3">isplay: bl