Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kếtFTAVăn kiện cam kếtCác Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

Văn bản Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu

EEU-3

Ngày 29/5/2015, Hiệp định về Khu thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu được ký kết. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản về việc các bên đã hoàn tất thủ tục cần thiết trong nước mình để Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga đã nhận được văn bản Hiệp định này và xin chia sẻ với bạn đọc tham khảo. Trong Hiệp định ghi rõ, ngôn ngữ của Hiệp định là tiếng Anh và được lập thành hai bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ một bản.

Để tải văn bản Hiệp định bằng tiếng Anh, hãy nhấn vào đây.

Dưới đây là toàn văn hiệp định bằng tiếng Việt dùng để tham khảo 

1. vcufta_full_text_viet.pdf

2. vcufta_annex_1a_general_notes_viet.pdf

3. vcufta_-_annex_1_b_eaeu_schedulevie.pdf

4. vcufta_-_annex_1_c_trq_rice.vie_.pdf

5. vcufta_-_annex_1_d_viet_nam_schedule.vie_.compressed.pdf

6. vcufta_-_annex_1_e_trq_eggs.vie_.pdf

7. vcufta_-_annex_1_f_trq_tobacco.vie_.pdf

8. vcufta_-_annex_2_trigger_safeguards.vie_.pdf

9. vcufta_-_annex_2a_general_notes_-_vi.pdf

10. vcufta_-_annex_3_psr_vie.pdf

11. vcufta_-_annex_3_a_general_notes.vie_.pdf

12. vcufta_-_annex_4.vie_.pdf

13. vcufta_-_annex_5._form_eav.vie_.pdf

Nguồn: Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga; Trung Tâm WTO VCCI

Từ khóa: FTA, Việt Nam, Liên minh kinh tế Á-Âu, hiệp định, thương mại, tự do

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"
Fieldh"

p>. mondialsoluitioi"

>
>
>
>
>
>
>
>
tlableeborder="0" style="width:100%;d">
>
>
>
>
> "htts:/vinaore.com /--> style type="text/css"> .vf-lef{ float left}.vf-righ{ float-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"text-align left}.va-righ{"text-align-righ;}.va/cente{"text-align/cente;} #vvVsit_.counte138 .vstats_.counte{"margin-top::5px} #vvVsit_.counte138 .v ro{ heigh:245px} #vvVsit_.counte138 .vstats_eico{"margin-right:5px} #vvVsit_.counte138{ padding:5px} >
>
0t0t4t2t6t4t3t2t2t
>
>
>
>
>
>
> >
>
>

Hội nhập kinh tế quốc tgth&agraivenh phỠ H Chí MkinGiyh pépg hoạt động Trangthôangtin điện tử tnng hợpshỠ103/GP-ICP-STTT,T TP. H Chí Mkin, n&agraivey06 -12-20112. br" / Bản quyền thuộc về>Trung âmh Hỗ trợ hội nhập WTO củath&agraivenh phỠ H Chí Mkin ( thuộc>Viện nghêan cứu pát triển TP.HC)>

>
>
> <>
>
>h1>>GiảiPTngìmGiảpPTng Khh đc th lpma kccir>BAnniRivwehtsit>B8Xe RaaiBot>Bowfu h'moumBcaril"lo 2tđn pmTrunYLiê>Worr>Besaigt p-hhramhngWoranun-quvin.netmlGbTra ">WoriPTng QungBn pn hogaìn>"Chrungct > >
>
>
v> aiv id="jsgo -tn(lil1" href="/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/fta/van-kien-cam-ket/9441-van-ban-hiep-dinh-fta-giua-viet-nam-va-lien-minh-kinh-te-a-au.ht# -t12"> p>Goss toop r>" ga('="creave',UA-55448320-3ve',: au');v ga('sendve',pageu vw');v ">< < tnbod">