Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kếtFTAVăn kiện cam kếtCác Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

02.01.01

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA), dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2019.

Hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN.

Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do (AHKFTA):

Lời mở đầu  
Chương 1 Thành lập khu vực Thương mại tự do, Mục tiêu, Định nghĩa chung và Diễn giải

Chương 2

 

 

 

 

 

 

 

 Thương mại Hàng hóa 

Phụ lục 2-1: (Lộ trình cắt giảm thuế quan) 

- Phần 2: Biểu cam kết của Brunei
- Phần 3: Biểu cam kết của Campuchia
- Phần 4: Biểu cam kết của Indonesia
- Phần 5: Biểu cam kết của Lào
- Phần 6: Biểu cam kết của Malaysia
- Phần 7: Biểu cam kết của Myanmar
- Phần 8: Biểu cam kết của Philippines
- Phần 9: Biểu cam kết của Singapore
- Phần 10: Biểu cam kết của Thái Lan
- Phần 11: Biểu cam kết của Việt Nam
- Phần 2: Biểu cam kết của Hồng Kong (Trung Quốc)

 

Chương 3
Quy tắc xuất xứ

Phụ lục 3-1: (Các thủ tục chứng nhận xuất xứ)
Phụ lục 3-2: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng)
Phụ lục 3-3: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng đã rà soát)

Chương 4 Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại
Chương 5 Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
Chương 6 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp
Chương 7 Phòng vệ Thương mại

Chương 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương mại Dịch vụ

Phụ lục 8-1: (Lộ trình cam kết đặc biệt)

- Brunei
- Campuchia
- Indonesia
- Lào
- Malaysia
- Myanmar
- Philippines
- Singapore
- Thái lan
- Việt Nam
- Hồng Kông (Trung Quốc)

Chương 9 Hớp tác Kinh tế và Kỹ thuật
Chương 10 Sở hữu trí tuệ
Chương 11 Các ngoại lệ và Điều khoản chung
Chương 12 Các điều khoản thể chế

Chương 13

 

Tham vấn và Giải quyết tranh chấp

Phụ lục 13-1: (Quy tắc về thủ tục tiến hành Tòa án Trọng tài)

Chương 14 Các điều khoản cuối cùng

Văn kiện Hiệp định Đầu tư:

Hiệp định Đầu tư

Hiệp định bên lề với Brunei, Malaysia và Singapore

Hiệp định bên lề với Singapore

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

007248437
Go to top