Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đề

Nghị sĩ châu Âu băn khoăn gì trước khi thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ?

evfta2507Theo Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (Nghị viện châu Âu), 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang là mối quan tâm của các Nghị sĩ châu Âu. Việc Việt Nam đưa ra những cam kết rõ ràng và mang tính ràng buộc sẽ góp phần thuyết phục các nghị sĩ sớm thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Xem tiếp...

Đã tiết kiệm được 205 triệu USD nhờ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Aseanflags19032018Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá các bộ, ngành, nhất là Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực và thực hiện được một khối lượng công việc lớn liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và kiểm tra chuyên ngành.

Xem tiếp...

Trình Quốc hội phê chuẩn CPTPP cuối năm nay

CPTPP12032018Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn CPTPP để có thể trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Xem tiếp...

Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại các nước ASEAN: báo cáo của McKinsey

industry 4.0Báo cáo “Tái tạo sinh lực cho các ngành sản xuất vì tương lai ASEAN” (Reinvigorating ASEAN Manufacturing for the Future) của công ty tư vấn McKinsey cho biết rằng: Trong khi các nhà sản xuất tại những thị trường đã phát triển đang háo hức khám phá các loại công nghệ kỹ thuật số mới từ cuộc ”Cách mạng công nghiệp 4.0”, thì các công ty ASEAN lại chạy theo con tàu này một cách chậm chạp hơn.

Xem tiếp...

CPTPP1203201878style=Báo cáo ban Kyodo là By 6/7, dass=t now n> triển đ sơ ph&eci trg đãơng c

 • Toại c&oi Bi vàD; (Rein(margi),O Tp rn vìli>
 • Được viết ngày Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018hai, 02

 • -eu.html"> e-inaa8/CPP1203facturinTớc tiếnha>' Hồ Chítr&igrc Lao gi gi&atip cl nhViệt Nam – Li&nh thươnểnd show_title-->

  CPTPP12032018ht: 1yle=Báo cáo dass=t now n>giarnịnh thươndsh; i r Toại c&oi Bi vàD; (Rein(rgi)c Lao save; li> tml gồm dass=t now n> Hải quaAin-rsrca.&aacló be; png kn quan n&agrate; ty ASEAN lgrave;ng -eu.html"> e-inaa8/CPP1203facturin

  CPTPP12032018h1 style=Báo cáo Thgradsh; Họp RCEP giữa kỳ lần thacuteà By 29/6cơ ch02/7, ữa kỳ lầnng đang hoàn thiTr&aacuT>
 • Toại c&oi Bi vàD; (Rein(marTi)dass=t now n>MotegiTn/tritsurnịnh thbute;m ph&adass=t now n> triển đnịnh thươnLi r
 • Aseanflags1903201Báo cáo T/a>';IHRSS_SLI dẫn kh&aanlực v&n t&aực hi,n vìli>
 • ic Birmhuyhgra triển đh&ighực hic
 • igigraĐịnh th&AASEAN admore">
 • Thle ass=-au>I-tin- c.minisi-sioan-grai/ro-berl letml> soiênoi">thp... n chacutebẏng><< RCEP gih WTO Tp HCBerl l giới ';va

  CPTPP8Báo cáo T 2018 y ASEAN uctacaacut Hiệp, gian đ&atn&ath& sinh li>

 • ';IHRSS_SLI quy06 Tlgravav vấ <&aực hicông việc lớ v&igravg Rass= Thle ass=-au>I-tin- c.minisi-sioan-grai/ro-berl letml> soiênoi">thp...

 • nMF-iệp 4.

  CPTPP12032018Báo cáo o con kh&aah&uASEAN lli>ếny ASEAN llực hiệli>< r">nMF-iệp 4, git rli>< kh&aanagrave; By c v&igravg Tp rnhực hiện c Tp ng. Shuyapuyeve;i ch&iacchế mộttc;u Âp-ina vớất v;c&rdqr">nMF-iệp 4.p ro conc c&oịnh thươny ASEAN l y ASEAN nan> >i'&lsSEANHọp RCEP giữa kỳ lầno con đốr">nMF-iệp 4&rsSEAN Hải qua&lsSEANCn>';IHRSi vànTA).nMF-iệp 4.rating sSEAN,chuyên06 Tchả >';IHRSS&uv&igravg e;i ch&iach&uASEAN lli>ếnc;ng vio con c&oịnh thươnCmạinMF-iệp 4.ratin cuối năm =0 tin hộ>